Начало НовиниАнализиСъбитияКачеството на въздуха в ЕС се подобрява, но остава далеч от препоръките на СЗО

Върни се назад

Назад

Качеството на въздуха в ЕС се подобрява, но остава далеч от препоръките на СЗО

Качеството на въздуха в ЕС се подобрява, но остава далеч от препоръките на СЗО

Европейската агенция по околна среда публикува кратък преглед на състоянието на регулираните замърсители в атмосферния въздух през 2022 г. и 2023 г. във връзка с действащите стандарти на ЕС за качество на въздуха и препоръчителните нива на Световната здравна организация (СЗО).

Замърсяването на въздуха е най-големият екологичен риск за здравето в Европа, причиняващ сърдечносъдови и респираторни заболявания, които оказват влияние върху здравето, намаляват качеството на живот и причиняват смъртни случаи, които могат да бъдат предотвратени.

В рамките на плана за действие за нулево замърсяване на околната среда Европейската комисия (ЕК) постави междинната цел за 2030 г. броят на преждевременните смъртни случаи, причинени от фини прахови частици (ФПЧ2,5, основен замърсител на въздуха), да бъде намален с поне 55% в сравнение с нивата от 2005 г. Крайната цел е до 2050 г. замърсяването на въздуха да не оказва значително въздействие върху здравето. За тази цел ЕК публикува предложение за преразглеждане на директивите за качеството на атмосферния въздух през 2022 г. Наред с други неща, то цели да приведе стандартите за качество на въздуха в по-тясно съответствие с препоръките на СЗО.

Съзаконодателите се споразумяха за по-амбициозни стандарти за качество на въздуха в ЕС през февруари 2024 г. Въпреки това те все още не са толкова строги за всички замърсители в сравнение с тези, които СЗО определя в своите препоръчителни нива за качество на въздуха.

През 2022 г., въпреки продължаващото намаляване на емисиите, по-голямата част от градското население на ЕС продължи да бъде изложено на нива на основни замърсители на въздуха, които са вредни за здравето. По-специално, почти цялото градско население  е било изложено на концентрации на ФПЧ2,5 над годишното препоръчително ниво на СЗО за 2021 г. от 5µg/m3 (96% от населението в градовете) и на концентрации на озон (О3) над краткосрочното препоръчително ниво от 100µg/m3 (94% от населението в градовете).

Графика: Дял на градското население в ЕС, изложено на концентрации на замърсители на въздуха над определените стандарти на ЕС и насоките на СЗО през 2022 г.

Повече информация можете да намерите: тук

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: