Начало НовиниАнализиСъбитияКЕВР в търсене на баланса

Върни се назад

Назад

КЕВР в търсене на баланса

КЕВР в търсене на баланса

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съобщи на 20 юни, че е в процес на анализиране на възможните решения във връзка със създалата се ситуация с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия.

Това съобщение идва след като през май търговците на енергия започнаха да алармират обществеността и регулатора за непосилно високите цени на пазара и неприемливостта на определени разпоредби в новата Методика за определяне на цените на балансиращата енергия. Малко след това, на 30 май последва среща между КЕВР, ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД, ВЕИ-производители, БФИЕК, АИКБ, АТЕБ, АСЕП по искане на търговските участници във връзка със случаи на екстремни разходи за балансиране, които в крайна сметка ще се отразят в цените на крайните потребители. Съобщението, което тогава публикува КЕВР на сайта си, бе че Методиката за образуване на цените на балансираща енергия има за цел да стимулира и дисциплинира търговските участници да спазват своите графици и да управляват дейността си така, че да не изпадат в небаланси.

„Нормативният акт въвежда принципите на ценообразуване, прилагани от всички европейски енергийни регулатори. Данните на ЕСО ЕАД показват, че високи разходи за балансиране през месец май са имали само 5 от десетките активни търговски участници на балансиращия пазар. Преобладаващата част не са имали проблеми с балансирането, тъй като правилно са изготвяли своята прогноза и портфолио. Ако търговските участници прехвърлят своите небаланси на клиентите, то потребителите ще сключат договори за балансиране с друга компания, която спазва правилата и изготвя реалистични графици, с цел да не изпада в небаланс.“, беше посочено от страна на КЕВР

Коментираният документ влезе в сила през месец май тази година и отметни пределните цени на балансираща енергия за излишък и недостиг. Въведе се четири етапна формула за определяне на цените при недостиг и излишък. При определени условия на балансиращия пазар (предвидени в трети етап на формулата за определяне на цените за излишък и недостиг) се прилага коефициент, който от своя страна води до неколкократно увеличение на цените за балансираща енергия. Цените за излишък и недостиг са винаги равни, като могат да бъдат положителни или отрицателни.

Целта на балансиращия пазар е да коригира всеки дисбаланс между производство и потребление в реално време, като поддържа непрекъсната доставка на енергия от системата с предвидените характеристики за качество и като отчита покупката от участниците на предишните пазари (двустранни договори, пазар „Ден напред“ и пазар „В рамките на деня“). Балансиращият пазар следва да дава подходящи икономически сигнали, които да отразят състоянието на небаланс. При структурирането на балансиращия пазар е необходимо да се предвидят стимули за търговските участници да се стремят към баланс или да подпомагат системата да възстановява баланса си, но също така трябва да се избягват онези стимули, водещи до изкривяване на пазара, за отговарящите за баланса лица, доставчиците на услуги по балансиране и оператора на преносната система.

Търговците на енергия и ВЕИ производителите ясно заявиха, че новата Методика трябва да бъде променена.

Междувременно протича обществено обсъждане на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, с които се въвежда нов механизъм за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“, в който се обособят два механизма на търговия – „Непрекъсната търговия“ и „Търгове в рамките на деня“. По този начин се очаква да се създаде възможност за търговските участници да участват максимално пълноценно на пазарен сегмент „В рамките на деня“, респективно ще се постигнат по-добри цени на търгуваните количества електрическа енергия. Пълноценното участие на този пазар е също важно, за да могат по-малко количества енергия да достигат до балансиращ пазар. Този сегмент е най-близо до търговия на електроенергия в реално време. В Проекта на Правила се предвиждат три сесии като периоди за подаване на оферти за покупка и продажба на енергия при механизма за „Търгове в рамките на деня“, като последната трета сесия ((D) (IDA3) – 10,00 ч) е в деня на доставка.

Трудно е да се каже какви са постигнатите цени на балансиращата енергия през изминалите седмици на месец юни, тъй като обществено достъпната информация за тях, както и други данни (системен небаланс, активирана балансираща енергия) се публикуват за месец назад от ЕСО, тоест последните налични данни са за м. май, когато цените варираха от -2684,50 до +6341,67 лв./МВтч.

Цени на балансираща енергия, лв/МВтч, април-май 2024

Цени на балансираща енергия, лв/МВтч, април-май 2024

До края на юни КЕВР ще приеме и постанови решение, с което възникналият проблем да бъде разрешен чрез по-справедлив начин на разпределение на разходите за балансираща енергия между всички участници на пазара. Изключително важно е за координаторите на балансиращите групи дали ще има адекватна за спецификите на нашия пазар на балансираща енергия промяна във формулите за изчисляване на цените за излишък и недостиг и как ще се приложи чл. 44 т.2 от Регламента 2017/2195 за установяване на насоки за електроенергийното балансиране.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: