Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияКЕВР: с 3,3% по-висока цена на електрическата енергия за бита и с 39,26% – на парното

Върни се назад

Назад

КЕВР: с 3,3% по-висока цена на електрическата енергия за бита и с 39,26% – на парното

КЕВР: с 3,3% по-висока цена на електрическата енергия за бита и с 39,26% – на парното

Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на електроенергията за битовите потребители от 1 юли 2022 да бъде изменена средно с 3,3 %.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ разчетите сочат увеличение на крайната цена с 2,39 %, за „ЕВН България Електроснабдяване“  – с 3,46 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,56 %. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

Според КЕВР, има механизми, за да се сведе до минимум увеличението на цената на електрическата енергия за битовите потребители и регулаторът ги е приложил:

  • делът на електроенергията от АЕЦ Козлодуй се увеличава до 30%
  • намалява се цената на електроенергията от хидроцентралите на НЕК.

Предложението на Комисията за цени на електроенергията предстои да бъдат разгледано на открито заседание, обществено обсъждане и окончателно приети на 1 Юли 2022г.

Комисията за енергийно регулиране предвижда от 1 юли цените на топлинната енергия за битови нужди да нарастнат средно с 39,26 % за цялата страна. КЕВР посочва, че така предложената промяна е значително по-ниска от исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58%.

След извършения регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел, за всяко от дружествата Комисията е изчислила годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2022-30.06.2023 г.

За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД цената ще бъде в размер на 136,82 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е изменение с 38,93%. Потребителите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ще заплащат цена от 122,80 лв./MWh, при сегашна цена  99,55 лв./MWh, което е изменение с 23,26%.  Цената на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД се изменя с 30,66 % и става 128,43 лв./MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh.

Анализите на регулатора показват, че в резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите са се увеличили почти четикрикратно – от 45 лв./МВч  до над 160 лв./МВч.

КЕВР отчита, че през този период цените на топлинната енергия за потребителите са останали без промяна, което е довело до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит.

„През новия период този дефицит следва да се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират.“, посочва регулаторът.

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са освен четирикратно увеличените цени на природния газ и двойния ръст на въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия.

Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха  със 79,02% – от 51 евро/тон на 1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон към 1.07.2022 г. Това, според КЕВР, допълнително увеличава разходите на дружествата, което следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия.

Въпреки предоставените от правителството компенсации за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода декември 2021-април 2022 г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн.лв.

Независимо от тези обективни фактори, които обосновават и исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58%, КЕВР ще приложи регулаторни механизми за покриване на част от разходите на топлофикациите през Фонда за сигурност на енергийна система, който досега служеше за компенсации на производителите на зелена енергия – от вятър, вода и слънце.

Допълнително, след извършени анализи, Комисията е коригирала редица ценообразуващи елементи на дружествата,  върху които регулаторът може пряко да влияе – разходи за амортизации, ремонти, възнаграждения и др.

Предложението на Комисията за цени на топлинната енергия предстои да бъдат разгледано на открито заседание и обществено обсъждане и окончателно прието на 1 Юли 2022г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: