Начало НовиниАнализиСъбитияКЕВР: с 3,3% по-висока цена на електрическата енергия за бита и с 39,26% – на парното

Върни се назад

Назад

КЕВР: с 3,3% по-висока цена на електрическата енергия за бита и с 39,26% – на парното

КЕВР: с 3,3% по-висока цена на електрическата енергия за бита и с 39,26% – на парното

Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на електроенергията за битовите потребители от 1 юли 2022 да бъде изменена средно с 3,3 %.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ разчетите сочат увеличение на крайната цена с 2,39 %, за „ЕВН България Електроснабдяване“  – с 3,46 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,56 %. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

Според КЕВР, има механизми, за да се сведе до минимум увеличението на цената на електрическата енергия за битовите потребители и регулаторът ги е приложил:

  • делът на електроенергията от АЕЦ Козлодуй се увеличава до 30%
  • намалява се цената на електроенергията от хидроцентралите на НЕК.

Предложението на Комисията за цени на електроенергията предстои да бъдат разгледано на открито заседание, обществено обсъждане и окончателно приети на 1 Юли 2022г.

Комисията за енергийно регулиране предвижда от 1 юли цените на топлинната енергия за битови нужди да нарастнат средно с 39,26 % за цялата страна. КЕВР посочва, че така предложената промяна е значително по-ниска от исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58%.

След извършения регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел, за всяко от дружествата Комисията е изчислила годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2022-30.06.2023 г.

За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД цената ще бъде в размер на 136,82 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е изменение с 38,93%. Потребителите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ще заплащат цена от 122,80 лв./MWh, при сегашна цена  99,55 лв./MWh, което е изменение с 23,26%.  Цената на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД се изменя с 30,66 % и става 128,43 лв./MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh.

Анализите на регулатора показват, че в резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите са се увеличили почти четикрикратно – от 45 лв./МВч  до над 160 лв./МВч.

КЕВР отчита, че през този период цените на топлинната енергия за потребителите са останали без промяна, което е довело до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит.

„През новия период този дефицит следва да се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират.“, посочва регулаторът.

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са освен четирикратно увеличените цени на природния газ и двойния ръст на въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия.

Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха  със 79,02% – от 51 евро/тон на 1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон към 1.07.2022 г. Това, според КЕВР, допълнително увеличава разходите на дружествата, което следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия.

Въпреки предоставените от правителството компенсации за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода декември 2021-април 2022 г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн.лв.

Независимо от тези обективни фактори, които обосновават и исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58%, КЕВР ще приложи регулаторни механизми за покриване на част от разходите на топлофикациите през Фонда за сигурност на енергийна система, който досега служеше за компенсации на производителите на зелена енергия – от вятър, вода и слънце.

Допълнително, след извършени анализи, Комисията е коригирала редица ценообразуващи елементи на дружествата,  върху които регулаторът може пряко да влияе – разходи за амортизации, ремонти, възнаграждения и др.

Предложението на Комисията за цени на топлинната енергия предстои да бъдат разгледано на открито заседание и обществено обсъждане и окончателно прието на 1 Юли 2022г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: