Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияКомисията предлага нов списък на проекти от общ интерес за по-интегриран и устойчив на въздействия енергиен пазар

Върни се назад

Назад

Комисията предлага нов списък на проекти от общ интерес за по-интегриран и устойчив на въздействия енергиен пазар

Комисията предлага нов списък на проекти от общ интерес за по-интегриран и устойчив на въздействия енергиен пазар

Днес Европейската комисия прие петия списък на енергийните проекти от общ интерес (ПОИ). Това са проекти за ключова трансгранична енергийна инфраструктура за изграждането на по-интегриран и устойчив на въздействия вътрешен енергиен пазар на ЕС и за преследване на нашите цели в областта на енергетиката и климата. Настоящият пети списък на ПОИ включва 98 проекта: 67 проекта за пренос и съхранение на електроенергия, 20 проекта за газ, шест проекта за мрежи за CO2 и пет проекта за интелигентни мрежи. Всички ПОИ са обект на рационализирани процедури за издаване на разрешения и регулаторни процедури и са допустими за финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) на ЕС.

67-те проекта за пренос и съхранение на електроенергия в списъка на ПОИ ще имат важен принос за повишената амбиция в областта на енергията от възобновяеми източници в рамките на Европейския зелен пакт, а петте проекта за интелигентни мрежи ще подобрят ефективността на мрежите, координацията на трансграничните данни и по-безопасното управление на мрежите. В предложението няма нови проекти за газова инфраструктура за подкрепяне. Малкото избрани газови проекти, които вече бяха включени в 4-ия списък на ПОИ, са проекти, които са необходими за гарантиране на сигурността на доставките за всички държави членки. Засилената оценка на устойчивостта доведе до изваждане на редица газови проекти от списъка.

Днешният списък е изготвен съгласно действащия Регламент за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E). През декември 2020 г. Комисията предложи преразглеждане на Регламента за TEN-E, с което да се прекрати допустимостта на проектите за нефтена и газова инфраструктура за бъдещите списъци на ПОИ и да се създаде задължение за всички проекти да отговарят на задължителните критерии за устойчивост, както и да спазват принципа „да не се нанасят значителни вреди“, както е посочен в Зеления пакт.

Следващи стъпки

След приемането му днес от Комисията, делегираният акт, заедно с 5-ия ПОИ ще бъде представен на Европейския парламент и на Съвета. И двата съзаконодателни органа разполагат с два месеца, за да приемат или отхвърлят списъка — процес, който може да бъде удължен с още два месеца, ако е необходимо. Съгласно приложимите правни разпоредби, съзаконодателите нямат възможност да изменят проекта на списък.

За повече информация

Делегиран регламент във връзка с 5-ия списък на проекти от общ интерес

Приложение с 5-ия списък на проекти от общ интерес (5-и списък на ПОИ)

Работен документ на персонала на Комисията във връзка с 5-ия списък на проекти от общ интерес

Въпроси и отговори относно 5-ия списък на проекти от общ интерес

Интернет страница на проектите от общ интерес

Интерактивна карта на ПОИ

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: