Начало НовиниАнализиСъбитияКомисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове

Върни се назад

Назад

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове

Комисията разширява Market Correction Mechanism, така че да обхване и други търговски хъбове

На 31 март 2023 Европейската комисия прие технически правила за разширяване на Market Correction Mechanism (МСМ), така че да обхване дериватите, свързани с търговията с газ във всички хъбове на ЕС. Мярката беше предприета, за да се осигури още по-широка защита от високите и нестабилни цени на газа. Както е предвидено в Регламента за MCM (2022/2578), с който бяха приети правила, насочени единствено към пазара на фючърси за газ, свързан с Title Transfer Facility (TTF), приетият на 31/03/23 регламент за изпълнение определя техническите подробности относно прилагането на MCM по отношение на дериватите, свързани с други виртуални търговски точки в ЕС. Настоящият акт за изпълнение ще се прилага от 1 май 2023 г., за да се даде достатъчно време на засегнатите дружества, които управляват виртуалните хъбове за търговия, различни от TTF, да направят необходимите корекции.

Разширяването на обхвата на MCM отвъд TTF подобрява защитата на единния пазар, като спомага за избягването на потенциални изкривявания на енергийните и финансовите пазари в Европа, които биха могли да възникнат в резултат на арбитраж при сценарий, при който MCM продължи да се прилага единствено за дериватите на TTF. С оглед на тази цел се запазват едни и същи параметри на активиране и правилата предвиждат, че ако/когато МСМ бъде активиран за TTF, той следва да бъде активиран в същия момент и за дериватите, свързани с други хъбове.  Той също така ще определи същия лимит за наддаване. По този начин ще се гарантира по-уеднаквена реакция и ще се избегнат изкривявания на вътрешния пазар на газ.

С цел предотвратяване на прекомерно високите цени и вредните пазарни сътресения в бъдеще, регламентът за MCM влезе в сила на 15 февруари 2023 г. Въпреки това, първоначалният регламент урежда само нарежданията за деривати на TTF, които представляват повече от 90 % от дериватите на природен газ, търгувани на регулираните пазари в ЕС. Това се дължи на спешната необходимост да се гарантира защитата на гражданите и предприятията в ЕС. Като се има предвид нестабилната и непредсказуема обстановка на пазара на природен газ в ЕС понастоящем, е наложително MCM да може да се прилага за деривати, свързани с другите виртуални търговски хъбове.

Комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсън заяви:

Всеобхватният набор от мерки, въведени от ЕС за борба с енергийната криза, се отплаща. Пазарите на газ са спокойни от декември миналата година с много по-малка нестабилност и цените са спаднали до най-ниските си нива от началото на войната в Украйна. MCM играе ключова роля в инструментариума на ЕС за реакция при кризи.

Като спешна мярка, договорена съгласно член 122, MCM е временен механизъм, който се прилага само до януари 2024 г.

По-рано този месец Комисията предложи удължаване на спешния регламент за координирано намаляване на търсенето на газ. Това беше одобрено и прието от Съвета.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: