Начало НовиниАнализиСъбитияКоронавирусният стимулационен пакет предотврати ръста на ВЕИ добавката в Германия

Върни се назад

Назад

Коронавирусният стимулационен пакет предотврати ръста на ВЕИ добавката в Германия

Коронавирусният стимулационен пакет предотврати ръста на ВЕИ добавката в Германия

Добавката за покриване на разходите за електроенергия от ВЕИ в Германия ще бъде 6.500 цента за киловат час (ct / kWh) през следващата година съгласно съобщение на немския регулатор Bundesnetzagentur.

Доплащането се обявява в средата на октомври всяка година за следващата календарна година от операторите на преносни системи (ОПС) въз основа на експертни прогнози. Bundesnetzagentur гарантира, че надбавката е определена правилно. Добавката през 2020 г. беше определена на 6.756 ct / kWh.

Коронавирусният стимулационен пакет предотвратява увеличаването на ВЕИ добавката

Повишението на добавката за ВЕИ е ограничена през следващата година в резулатат на предвидения пакет за икономически стимули, свързани с COVID 19. Помощта, предоставена от германското правителство по програмата, ще попречи на надбавката да бъде много по-висока от тазгодишната, какъвто иначе би бил случаят поради последиците от пандемията Covid.

Пандемията е причинила значителни допълнителни финансови изисквания, тъй като приходите от надбавката са паднали през 2020 г. поради по-ниското потребление на електроенергия, а приходите от продажбата на електроенергия от възобновяеми източници на борсата също са намалели поради спада на цената на едро. Тези два фактора в комбинация са довели до рекорден дефицит по сметката, в която се събират приходите от ВЕИ добавката за 2020 г., който също трябва да бъде компенсиран през 2021 г.

По-ниски приходи поради намаленото търсене на електроенергия и по-ниски цени на едро се очакват и през следващата година. Операторите на преносни системи са се опитали да вземат това предвид в своите прогнозни приходи за 2021 г.

Очакван ръст за 2021 г., задвижван само от слънчеви инсталации

Операторите на преносни системи очакват нетно увеличение с 5,1 GW на възобновяеми мощности през 2021 г., дължащо се на непрекъснатия растеж на слънчевите инсталации. Както и през предходните години, растежът на вятърната енергия няма да постигне целите си.

Енергията, генерирана от възобновяеми източници, възлиза на 228 тераватчаса (TWh). Като цяло операторите на преносни системи прогнозират плащания към оператори на инсталации за възобновяема енергия на обща стойност 34 милиарда евро през 2021 г. Това е определено спрямо прогнозата за печалба от обмена на електроенергия от около 7,2 милиарда евро за възобновяема електроенергия. Следователно разходите за плащане в размер на 26,8 млрд. евро трябва да бъдат покрити от ВЕИ надбавката  и държавната помощ.

Ликвидният резерв следва да се увеличи

Както и през предходните години, надбавката за следващата година включва резерв за ликвидност, който служи за компенсиране на отрицателното салдо по сметките (например поради рязко спадащите цени на електроенергията на борсата) и ликвидни рискове, произтичащи от зависимостта на салдото по сметката от генерираната възобновяема енергия, която варира през сезоните.

Операторите на преносни системи са увеличили резерва с два процентни пункта в сравнение с предходната година до 10%, отразявайки по-високи рискове, произтичащи от направената оценка на потреблението на електроенергия и развитието на цените на електроенергията в резултат на несигурност относно бъдещия ход на пандемията.

Източник:Bundesnetzagentur

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: