Начало НовиниАнализиСъбитияМЕА: Електроенергиен пазар 2023

Върни се назад

Назад

МЕА: Електроенергиен пазар 2023

МЕА: Електроенергиен пазар 2023

Намаляващото потребление на електроенергия в развитите икономики оказва влияние върху глобалния растеж на търсенето е основният извод в последният доклад на Международната енергийна агенция Electricity Market Report 2023.

Очаква се ръстът на търсенето на електроенергия в световен мащаб да намалее през 2023 г. и да се ускори през 2024 г.

Очаква се търсенето да нарасне с малко под 2 % през 2023 г., лек спад спрямо темпа от 2,3 % през 2022 г. и средния годишен темп на растеж от 2,4 %, наблюдаван през периода 2015-2019 г. Това забавяне е силно обусловено от намаляващото търсене на електроенергия в развитите икономики, които се справят с продължаващите последици от световната енергийна криза и забавянето на икономическия растеж. През 2024 г., когато очакванията за икономическите перспективи се подобряват, се предвижда глобалният растеж на търсенето на електроенергия да се възстанови до 3,3%.

Търсенето на електроенергия в Европейския съюз ще намалее през 2023 г. за втора поредна година, спадайки до най-ниското си ниво от две десетилетия. Очаква се търсенето на електроенергия в ЕС да отбележи понижение от нови 3% през 2023 г., след като вече спадна с 3% през 2022 г. Това се случва въпреки силния ръст на електрификацията с рекорден брой продадени електрически превозни средства и термопомпи. След тези две последователни години, които заедно представляват най-големия рекорден спад на търсенето в региона, търсенето на електроенергия в ЕС ще намалее до нива, наблюдавани за последен път през 2002 г.

Енергоемките индустрии в Европа все още не са се възстановили от миналогодишния спад в производството, за което свидетелства зашеметяващият спад от 6% на годишна база на общото търсене на електроенергия в ЕС през първата половина на 2023 г. Почти две трети от нетното намаление на търсенето на електроенергия в ЕС през 2022 г. се очаква да бъде от енергоемките отрасли, които се борят с повишените цени на енергията. Тази тенденция се запазва и през 2023 г., въпреки че цените на енергийните суровини и електроенергията се понижават от предишните си рекордни стойности.

Тъй като развитието на политиките в чужбина, ухажващи индустриалните инвестиции, оказва натиск върху индустриалната конкурентоспособност на Европа, Европейският съюз се намира на кръстопът. Резултатът от политическите дискусии, които се провеждат в момента, може да определи бъдещето на енергийно интензивния промишлен сектор на Европа.

Значителният спад на търсенето в развитите икономики рязко контрастира с растежа, наблюдаван в нововъзникващите икономики като Китай и Индия. Очаква се през 2023 г. Япония да отбележи значителен спад на търсенето на електроенергия от 3%, а в Съединените щати се очаква намаление от почти 2%. За разлика от тях, търсенето на електроенергия в Китай се очаква да нарасне с 5,3% през 2023 г. и с 5,1% през 2024 г., което е малко под средното му ниво от 5,4% за периода 2015-2019 г. В Индия средногодишният темп на растеж ще бъде 6,5 % през прогнозния период, което ще надхвърли средния темп от 5,2 % за периода 2015-2019 г.

Структурен спад в производството на електроенергия от изкопаеми горива. Възобновяемите енергийни източници ще задоволят цялото допълнително търсене през 2023 и 2024 г.

Ускореният темп на добавяне на нови мощности от възобновяеми източници показва, че при благоприятни климатични условия производството на електроенергия от възобновяеми източници може да надмине това от въглища още през 2024 г. Това се подкрепя от очакванията, че производството на електроенергия от въглища леко ще намалее през 2023 г. и 2024 г., след като се повиши с 1,5 % през 2022 г., когато високите цени на газа увеличиха търсенето на алтернативи. Увеличението на производството на електроенергия от въглища в Азия през 2023 г. и 2024 г. се очаква да бъде компенсирано от силен спад в Съединените щати и Европа.

С намаляването на ръста на световното търсене през 2023 г. се очаква само допълнителното увеличение на възобновяемите енергийни източници да покрие цялото допълнително търсене не само през тази година, но и през 2024 г., когато се очаква ръстът на търсенето отново да се ускори. До 2024 г. делът на производството на електроенергия от възобновяеми източници в световното електроснабдяване за първи път ще надхвърли една трета.

До 2024 г. се очаква производството на електроенергия от изкопаеми горива да намалее четири пъти за шест години. В миналото спадовете в производството на електроенергия от изкопаеми горива са били редки и са се случвали предимно след глобални енергийни и финансови сътресения, като например след петролните кризи през 70-те години на миналия век или по време на Голямата рецесия през 2009 г., когато общото търсене на електроенергия е било потиснато. През последните години обаче предлагането на електроенергия от изкопаеми горива изостава или намалява дори когато търсенето на електроенергия се увеличава.

Тези тенденции – обусловени от силния ръст на производството на електроенергия от възобновяеми източници – предполагат, че спадът в производството на електроенергия от изкопаеми горива се превръща в структурен. Светът бързо се приближава към повратна точка, в която глобалното производство на електроенергия от изкопаеми горива започва да намалява и все повече се заменя с електроенергия от чисти енергийни източници.

Емисиите от производството на електроенергия ще се понижат леко до 2024 г.

Очаква се увеличението на емисиите от производството на електроенергия в Китай и Индия да бъде повече от компенсирано от спада в други региони. Само на Европейския съюз се падат 40 % от общия спад на емисиите от производството на електроенергия, който се очаква да настъпи през 2023 и 2024 г., с изключение на Китай и Индия. След ЕС се нареждат Съединените щати, където използването на възобновяеми енергийни източници нараства силно, а газът все повече замества доставките на енергия от въглища.

Екстремни метеорологични условия, неочаквани икономически сътресения и промени в правителствените политики могат да предизвикат увеличение на емисиите през определени години. Въпреки това се очаква общата тенденция на изравняване на емисиите в световния енергиен сектор да се запази, като годините, в които емисиите намаляват, а не се увеличават, ще стават все по-чести.

Цените на едро на електроенергията сигнализират за повишена необходимост от гъвкавост

Броят на часовете, в които цените на електроенергията са падали под нулата, се е удвоил в европейски държави като Германия и Нидерландия през първата половина на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г. Това се дължи на голямото производство на енергия от възобновяеми източници в периоди на значително намалено търсене. Същевременно на други пазари, като Южна Австралия, която има много високо проникване на променливи възобновяеми енергийни източници, тенденцията беше още по-ярка. Цените на пазара на електроенергия на едро там са паднали под нулата в почти 20% от случаите през 2022 г., в сравнение с по-малко от 1% от случаите в Германия и Нидерландия.

Отрицателните цени показват, че производството не е достатъчно гъвкаво, че търсенето не реагира адекватно на цените или че няма достатъчно хранилища за улесняване на енергиен арбитраж. Отрицателните цени също така са сигнал за инвестиране в решения и технологии за подобряване на гъвкавостта на системата. Тези сигнали ще трябва да бъдат придружени от актуализирани регулаторни рамки, които да стимулират гъвкавостта на търсенето и съхранението, за да се повиши гъвкавостта на по-широката система.

Цените на едро на електроенергията остават високи в много държави въпреки значителните спадове, въпреки че има регионални различия. Тъй като цените на енергийните суровини, като газ и въглища, спаднаха значително през първата половина на 2023 г., цените на едро на електроенергията в много региони се понижиха от предишните си върхове. Европейските цени на едро намаляха наполовина спрямо рекордните си стойности през 2022 г., като се доближиха до средните стойности за 2021 г. Въпреки това средните цени в Европа все още са повече от два пъти по-високи от нивата през 2019 г. По подобен начин средните цени на едро на електроенергията в Индия през първата половина на 2023 г. все още са с 80% по-високи от нивата през 2019 г., а в Япония те са с 30% по-високи в сравнение с 2019 г. За разлика от тях цените на едро на електроенергията в Съединените щати почти са спаднали до нивата от 2019 г.

Влиянието на климата върху търсенето и предлагането на електроенергия е все по-забележимо

Нарастващото търсене на енергия за охлаждане и климатизация натоварва все повече енергийните системи в света. Лятото с екстремни температури става все по-често в много региони, което повишава търсенето на електроенергия за охладителни системи и разтяга пиковете в доставките на електроенергия.

Тъй като все повече домакинства започват да купуват климатици, въздействието ще се усили в много страни – особено в развиващите се икономики, където понастоящем делът на домакинствата с климатици е много по-малък от този в развитите икономики със сравним климат. Определянето на по-високи стандарти за ефективност на климатиците би помогнало значително за ограничаване на въздействието на допълнителното търсене на охлаждане върху енергийните системи.

За да се гарантира надеждността на системата, от решаващо значение ще бъде да се осигурят адекватни резервни производствени мощности, да се насърчи управлението на потреблението и съхранението на енергия, да се ускорят инвестициите в мрежата и да се повиши сигурността на доставките на гориво за електроцентралите. Недостатъчната подготвеност в тези области може да доведе до по-често натоварване на мрежите, което да доведе до намаляване на натоварването и прекъсване на електрозахранването.

Наличието на водноелектрическа енергия изисква по-голямо внимание. Коефициентът на полезно действие на водноелектрическите централи в световен мащаб намалява през последното десетилетие, като спада от средно 38% през 1990-2016 г. до около 36% през 2020-2022 г. Тази разлика от два процентни пункта означава, че в световен мащаб днешният капацитет на водноелектрическите централи произвежда около 240 TWh по-малко електроенергия годишно, отколкото би било, ако капацицетният фактор беше останал непроменен. Това показва, че количество енергия, равно на годишното потребление на електроенергия в Испания, трябва да се доставя от други източници, като тази празнина понастоящем се запълва предимно от производството на електроенергия от изкопаеми горива. През последните години се наблюдаваха интензивни суши, които доведоха до значително намаляване на разполагаемостта на водноелектрическа енергия в засегнатите региони като Европа, Бразилия и Китай. Предвиждането на предизвикателствата пред водната енергия, свързани с изменението на климата, и съответното планиране ще бъдат от решаващо значение за ефективното и устойчиво използване на водните ресурси.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: