Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияМЕА: По-малък от очакваното ръст на СО2 емисиите

Върни се назад

Назад

МЕА: По-малък от очакваното ръст на СО2 емисиите

МЕА: По-малък от очакваното ръст на СО2 емисиите

Противно на очакванията, емисиите на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива в световен мащаб ще нараснат през 2022 г. само с малка част от голямото увеличение, наблюдавано през миналата година. Благодарение на рекордното разгръщане на възобновяеми енергийни източници и електрически превозни средства, въглеродната интензивност на световните енергийни доставки отново се подобрява, след като се влоши през 2021 г., когато икономиката рязко се възстанови.

Въпреки опасенията за последиците от настоящата енергийна криза, глобалните емисии на въглероден двуокис (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива се очаква да нараснат с малко под 1 % през тази година, което е само малка част от увеличението им през миналата година, тъй като екстензивното развитие на възобновяемите енергийни източници и електрическите превозни средства предотвратява много по-рязко увеличение.

Нов анализ на МЕА на последните глобални данни, публикуван на 19 октомври, показва, че CO2-емисиите са на път да се увеличат с близо 300 млн. тона през 2022 г. до 33,8 млрд. тона – далеч по-малко увеличение от скока им с близо 2 млрд. тона през 2021 г., който бе резултат от бързото глобално възстановяване от икономическата криза, предизвикана от пандемията. Тазгодишното увеличение се дължи на сектора на електропроизводство и на авиационния сектор, тъй като въздушните пътувания се възстановяват едва сега от най-ниските си нива по време на пандемията.

Увеличението на глобалните емисии на CO2 през тази година щеше да бъде много по-голямо – повече от три пъти, достигайки близо 1 милиард тона – ако не беше мащабното внедряване на технологии за възобновяема енергия и електрически превозни средства в целия свят. Въпреки че енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, подкрепи световното търсене на въглища през 2022 г., като направи природния газ много по-скъп, сравнително малкото увеличение на емисиите от въглища беше значително компенсирано от разрастването на възобновяемите енергийни източници. През тази година глобалните енергийни тенденции бяха повлияни и от въздействието на войната в Русия върху световната икономика, което значително намали очакванията за икономически растеж, особено в Европа.

Общият резултат е, че през 2022 г. интензивността на СО2 на световните енергийни доставки ще се подобри леко, възобновявайки дългогодишната тенденция на последователно подобрение, която беше прекъсната миналата година от емисионно интензивното икономическо възстановяване след COVID – кризата. Очакваното подобрение през тази година контрастира със случилото се след световната финансова криза от 2008 г., при която се наблюдаваше силно влошаване на CO2 интензивността на енергийните доставки в продължение на няколко години след първоначалния икономически шок.

„Световната енергийна криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, подтикна много страни да се борят да използват други енергийни източници, за да заменят доставките на природен газ, които Русия изтегли от пазара. Окуражаващата новина е, че слънчевата и вятърната енергия запълват голяма част от недостига, а ръстът при въглищата изглежда е сравнително малък и временен“, заяви изпълнителният директор на МЕА Фатих Бирол. „Това означава, че през тази година емисиите на CO2 нарастват много по-бавно, отколкото се опасяваха някои хора – и че политическите действия на правителствата водят до реални структурни промени в енергийната икономика. Тези промени ще се ускорят благодарение на големите политически планове за чиста енергия, които напреднаха по света през последните месеци.“

Фотоволтаичните и вятърните инсталации са водещи в увеличаването на световното производство на електроенергия от възобновяеми източници през 2022 г. с над 700 тераватчаса (TWh), което е най-голямото годишно увеличение в историята. Без това увеличение глобалните емисии на CO2 щяха да бъдат с над 600 млн. тона по-високи през тази година. Бързото разгръщане на слънчевата и вятърната енергия е на път да осигури две трети от ръста на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Въпреки трудната ситуация, в която се оказаха водните електроцентрали в няколко региона поради засушаванията през тази година, световното производство на водноелектрическа енергия се е увеличило на годишна база, допринасяйки за над една пета от очаквания ръст на производството на енергия от възобновяеми източници.

Въпреки че производството на електроенергия от вятърни и слънчеви фотоволтаични инсталации нараства много повече от всеки друг източник през 2022 г., въглищата се очаква да отбележат следващото най-голямо увеличение, тъй като някои държави се връщат към използването на въглища в отговор на покачващите се цени на природния газ. Като цяло глобалните емисии на CO2 от производството на електроенергия от въглища ще нараснат с над 200 млн. тона или 2 % през тази година, водени от ръста в Азия.

Емисиите на CO2 в Европейския съюз са на път да намалеят през тази година въпреки увеличаването на емисиите от въглища. Очаква се увеличението на употребата на въглища в Европа да бъде временно, тъй като според прогнозите през 2023 г. ще бъдат добавени около 50 гигавата мощности от нови ВЕИ проекти. Тези новоприсъединени мощности ще генерират повече електроенергия, отколкото очакваното увеличение на производството на електроенергия от въглища в ЕС през 2022 г. В Китай емисиите на CO2 ще останат като цяло непроменени през тази година, което отразява смесицата от различни действащи сили, включително по-слабия икономически растеж, въздействието на сушата върху хидроенергията и голямото разгръщане на слънчевата и вятърната енергия.

Освен предизвикателствата пред водноелектрическите централи в някои региони, световните доставки на електроенергия с ниски емисии претърпяха неуспех от поредица от прекъсвания на работата на атомните електроцентрали, които ще намалят световното производство на електроенергия от атомни централи с над 80 TWh. Това до голяма степен се дължи на изключването на повече от половината от ядрените реактори на Франция през част от годината. Спадът в производството на ядрена електроенергия в световен мащаб допринесе за увеличаване на използването на въглища и нефт за производство на електроенергия. Очаква се използването на природен газ в света да намалее след нахлуването на Русия в Украйна, което ще доведе до намаляване на емисиите на CO2 с около 40 млн. тона през 2022 г.

Търсенето на петрол ще нарасне повече от търсенето на което и да е друго изкопаемо гориво през 2022 г., като свързаните с петрола емисии на CO2 ще се увеличат с около 180 млн. тона. Това се дължи главно на транспортния сектор, тъй като ограниченията за пътуване бяха отменени и моделите на пътуване и придвижване отпреди пандемията се възобновиха. Очаква се авиацията да допринесе за около три четвърти от нарастването на емисиите, свързани с използването на нефт, най-вече поради увеличаването на международните въздушни пътувания. Емисиите на авиационния сектор обаче все още са само на около 80 % от нивата си преди пандемията.

Несигурността на световните пазари на природен газ ще продължи да определя много ключови енергийни тенденции до края на тази година и през 2023 г. Въпреки това през 2022 г. се забелязват обещаващи признаци за трайни структурни промени в интензивността на CO2 в световната енергетика – и те ще бъдат подсилени от значителното увеличаване на държавната подкрепа за инвестиции в чиста енергия, особено в Закона за намаляване на инфлацията в САЩ, както и в плановете за декарбонизация, като пакета „Fit for 55“ на Европейския съюз и плана за зелена трансформация (GX) на Япония, и в амбициозните цели за чиста енергия в Китай и Индия.

Ефектите от последните политики върху енергийната сигурност и тенденциите в глобалните емисии ще бъдат разгледани в дълбочина в World Energy Outlook 2022 на МЕА, който ще бъде публикуван на 27 октомври.

Annual change in CO2 emissions from global fuel combustion

Annual change in CO2 intensity of the world's total energy supply

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: