Начало НовиниАнализиСъбитияМЕА: CO2 Emissions in 2022

Върни се назад

Назад

МЕА: CO2 Emissions in 2022

МЕА: CO2 Emissions in 2022

През март Международната енергийна агенция публикува доклада си CO2 Emissions in 2022, който дава оценка на въглеродните емисии от всички енергийни източници и промишлени процеси в световен мащаб. Емисиите от производство на енергия са се увеличили с 423 млн. т, докато емисиите от промишлените процеси са намалели със 102 млн. т. Емисиите от различни източници (по сектор, гориво, регион, отопление и т.н.) са разгледани поотделно, като са посочени причините за настъпилата промяна. Докладът е част от първата глобална оценка на МЕА за изпълнението на Парижкото споразумение, която ще бъде завършена в навечерието на COP28 в края на 2023 г.

Докладът предоставя пълна картина на свързаните с енергетиката емисии на парникови газове през 2022 г. и констатира, че глобалният ръст на емисиите не е бил толкова висок, каквито са били първоначалните опасения, на фона на смущенията, причинени от световната енергийна криза.

  • През 2022 г. глобалните емисии на CO2, свързани с енергетиката, нараснаха с 0,9 % или 321 млн. тона, достигайки нов връх от над 36,8 Gt. След две години на изключителни колебания в потреблението на енергия и емисиите, причинени отчасти от пандемията с Ковид-19, миналогодишният ръст е много по-бавен от възстановяването през 2021 г. с повече от 6%. Емисиите от производство на енергия са с 423 Mt по-високи, докато емисиите от промишлените процеси са намалели със 102 Mt.

  • През годината, белязана от сътресения в цените на енергията, нарастваща инфлация и смущения в традиционните търговски потоци на горива, глобалният ръст на емисиите е по-нисък от опасенията, въпреки преминаването от газ към въглища в много страни. По-широкото внедряване на технологии за чиста енергия, като възобновяеми енергийни източници, електрически превозни средства и термопомпи, е помогнало да се предотвратят допълнителни 550 Mt емисии на CO2. Ограничаването на промишленото производство, особено в Китай и Европа, също е предотвратило допълнителни емисии. Специфични предизвикателства през 2022 г. са допринесли за ръст на емисиите в някои сектори. От увеличението с 321 Mt CO2 60 Mt CO2 могат да бъдат приписани на повишеното търсене на енергия за охлаждане и отопление при екстремни метеорологични условия, а други 55 Mt CO2 – на изключването на атомни електроцентрали.
  • Ръстът на емисиите на CO2 през 2022 г. остава доста по-нисък от ръста на световния БВП от 3,2%, като се наблюдава  връщане към продължилата десетилетие тенденция на отделяне на емисиите от икономическия растеж, прекъсната от рязкото възстановяване на емисиите през 2021 г. Подобренията в интензивността на използването на енергия по отношение на CO2 са малко по-бавни от средното за последното десетилетие.
  • Емисиите от природен газ са намалели с 1,6 %, или 118 млн. т, вследствие на продължаващото ограничаване на доставките, изострено от нахлуването на Русия в Украйна. Намаляването на емисиите от природен газ е особено силно изразено в Европа (-13,5 %). В Азиатско-тихоокеанския регион също се наблюдава безпрецедентно намаление (-1,8 %).

  • Силното разрастване на възобновяемите енергийни източници ограничава възстановяването на емисиите от въглищната енергетика. Възобновяемите енергийни източници са покрили 90% от глобалния ръст на производството на електроенергия през миналата година. Производството на електроенергия от фотоволтаични и вятърни централи се е увеличило с по около 275 TWh, което е нов годишен рекорд.
  • Емисиите от промишлеността намаляват с 1,7 % до 9,2 Gt през миналата година. Въпреки че в няколко региона се наблюдава ограничаване на производството, глобалният спад се дължи главно на намалението на емисиите от промишлеността в Китай със 161 Mt CO2, което отразява 10% спад в производството на цимент и 2% спад в производството на стомана.
  • През 2022 г. емисиите на Китай са били сравнително стабилни, като намаляват с 23 Mt или 0,2%. Нарастващите емисии от горивни процеси не са били компенсирани от спада на емисиите от промишлени процеси. По-слабият икономически растеж, намаляването на строителната дейност и строгите мерки за Covid-19 са довели до намаляване на емисиите от промишлеността и транспорта. Ръстът на емисиите в енергийния сектор е забавен в сравнение със средния за последното десетилетие, но все пак достига 2,6%.
  • Европейският съюз отбелязва намаление на емисиите на CO2 с 2,5%, или 70 млн. тона, въпреки смущенията на пазара на нефт и газ, недостига на водни ресурси поради сушата и изключването на множество атомни електроцентрали. Емисиите в сградния сектор намаляват значително, за което допринася меката зима. Въпреки че емисиите в енергийния сектор се увеличавата с 3,4%, използването на въглища не е толкова голямо. За първи път производството на електроенергия от вятърни и слънчеви фотоволтаични инсталации заедно надхвърля това от газ и ядрена енергия.

  • Емисиите в САЩ са нараснали с 0,8% или 36 млн. т. Най-голям ръст на емисиите се наблюдава в сградния сектор, което се дължи на екстремните температури. Основните намаления на емисиите са от производството на електроенергия и топлинна енергия, благодарение на безпрецедентното увеличение на фотоволтаичните и вятърните инсталации, както и на преминаването от въглища към газ. Докато много други държави намаляват използването на природен газ, в САЩ се наблюдава увеличение на емисиите на CO2 от газ с 89 Mt, тъй като той се използва за задоволяване на пиковото търсене на електроенергия по време на летните горещини.
  • Емисиите от азиатските нововъзникващи пазарни и развиващи се икономики, с изключение на Китай, нарастват повече от всеки друг регион през 2022 г., като са се увеличили с 4,2% или 206 Mt CO2. Повече от половината от увеличението на емисиите в региона идва от производството на електроенергия от въглища.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: