Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияМЕА: Natural Gas Market Report Q4-2022

Върни се назад

Назад

МЕА: Natural Gas Market Report Q4-2022

МЕА: Natural Gas Market Report Q4-2022

Очаква се пазарите на природен газ да останат свити до 2023 г., тъй като Русия допълнително намалява доставките за Европа. Търсенето на втечнен природен газ в Европа предизвиква глобална конкуренция за доставки, въпреки че търсенето в Европа спада, а растежът в Азия се забавя, според последния пазарен доклад на МEА.

Продължаващото ограничаване на потоците от природен газ към Европа от страна на Русия доведе до нови болезнени нива на международните цени, наруши търговските потоци и доведе до остър недостиг на горива в някои нововъзникващи и развиващи се икономики, като се очаква напрежението на пазара да продължи и през 2023 г., се посочва в последния тримесечен доклад на МЕА за пазара на природен газ.

Пазарите на природен газ в световен мащаб се затягат от 2021 г. насам, а световното потребление на газ се очаква да намалее с 0,8% през 2022 г. в резултат на рекордно свиване с 10% в Европа и непроменено търсене в Азиатско-Тихоокеанския регион. Прогнозите са, че през следващата година световното потребление на газ ще нарасне само с 0,4%, но перспективите са свързани с висока степен на несигурност, особено по отношение на бъдещите действия на Русия и икономическите последици от трайно високите цени на енергията.

Русия до голяма степен прекрати доставките на газ за Европа в отговор на санкциите, наложени ѝ след нахлуването ѝ в Украйна. Това задълбочи напрежението на пазара и несигурността преди настъпващата зима не само за Европа, но и за всички пазари, които разчитат на един и същ пул за доставки на втечнен природен газ (LNG).

„Нахлуването на Русия в Украйна и рязкото намаляване на доставките на природен газ за Европа нанасят значителни вреди на потребителите, предприятията и цели икономики – не само в Европа, но и в развиващите се и нововъзникващите икономики“, заяви Кейсуке Садамори, директор на отдел „Енергийни пазари и сигурност“ на МЕА. „Перспективите пред газовите пазари остават помрачени, не на последно място заради безразсъдното и непредсказуемо поведение на Русия, което разруши репутацията ѝ на надежден доставчик. Но всички признаци сочат, че пазарите ще останат много свити и през 2023 г.“

Настоящата газова криза хвърля и по-дългосрочна несигурност върху перспективите пред природния газ, особено на развиващите се пазари, където се очакваше използването му да нарасне поне в средносрочен план, тъй като той замества други изкопаеми горива с по-високи емисии.

През третото тримесечие на 2022 г. европейските цени на природния газ и азиатските спот цени на втечнения природен газ скочиха до рекордно високи стойности. Това намали търсенето на газ и стимулира преминаването към други горива като въглища и нефт за производство на електроенергия. В някои нововъзникващи и развиващи се икономики скоковете на цените предизвикаха недостиг и прекъсване на електрозахранването. Потреблението на газ в Европа е намаляло с повече от 10% през първите осем месеца на тази година в сравнение със същия период на 2021 г., което се дължи на 15% спад в промишления сектор, тъй като заводите са ограничили производството.

Търсенето на природен газ в Китай и Япония почти не се е променило през същия период, докато в Индия и Корея се е свило. Прогнозите са, че търсенето на природен газ в Китай ще се увеличи с по-малко от 2% през тази година, което е най-ниският годишен темп на растеж от началото на 90-те години на миналия век. Междувременно цените на природния газ в САЩ достигнаха най-високите си летни нива от 2008 г. насам, но Северна Америка беше един от малкото региони в света, където търсенето се увеличи, подкрепено от търсенето на електроенергия.

Европа компенсира резкия спад на руските доставки на газ чрез внос на втечнен природен газ, както и чрез алтернативни доставки по тръбопроводи от Норвегия и други страни. Нарастващото търсене на втечнен природен газ в Европа – с 65% през първите осем месеца на 2022 г. спрямо предходната година – е изтласкало доставките от традиционните купувачи в Азиатско-тихоокеанския регион, където търсенето е намаляло със 7% през същия период в резултат на високите цени, мекото време и продължаващите спирания на Ковида в Китай.

Прогнозите на МЕА са, че вносът на втечнен природен газ в Европа ще се увеличи с над 60 милиарда кубични метра (млрд. куб. м) през тази година, което е над два пъти повече от увеличението на световния капацитет за износ на втечнен природен газ и ще поддържа международната търговия с втечнен природен газ под силен натиск в краткосрочен и средносрочен план. Това означава, че вносът на втечнен природен газ в Азия ще остане по-нисък от миналогодишния до края на 2022 г. Въпреки това вносът на втечнен природен газ в Китай може да нарасне през следващата година по силата на поредица от нови договори, сключени от началото на 2021 г., докато една по-студена от средното зима ще доведе и до допълнително търсене от Североизточна Азия, което допълнително ще увеличи напрежението на пазара.

В допълнение към диверсификацията на доставките, Европейският съюз и неговите държави членки предприеха и други стъпки за повишаване на сигурността на доставките на газ, като например определяне на минимални задължения за съхранение и прилагане на мерки за икономия на енергия за предстоящата зима. Към края на септември съоръженията за съхранение в ЕС бяха запълнени почти на 90 %, въпреки че липсата на руски доставки поставя предизвикателства пред запълването им през следващата година. Както Япония, така и Корея въведоха политики за намаляване на зависимостта от вноса на втечнен природен газ за производство на електроенергия и разработиха планове за действие при евентуални прекъсвания на доставките на втечнен природен газ.

За целите на новия доклад МЕА анализира устойчивостта на газовия пазар в ЕС в случай на пълно спиране на руските доставки от 1 ноември 2022 г. Анализът показва, че без да е налице намаление на търсенето и ако доставките по руските газопроводи бъдат напълно прекъснати, газохранилищата в ЕС ще бъдат пълни по-малко от 20% през февруари, ако се допусне високо ниво на доставки на втечнен природен газ – и с близо 5%, при допускане за ниско ниво на доставки на втечнен природен газ. Намаляването на запасите до тези нива би увеличило риска от прекъсване на доставките в случай на късно застудяване. За да се запазят нивата на съхранение на газ над 25 % в случай на по-ниски доставки на втечнен природен газ, ще е необходимо намаление на търсенето на газ в ЕС през зимния период с 9 % спрямо средното ниво за последните пет години. Намаляване на търсенето с 13 % спрямо средното за последните 5 години би било необходимо през зимния период, за да се поддържат нива на съхранение над 33 % в случай на нисък приток на втечнен природен газ. Поради това мерките за икономия на газ ще бъдат от решаващо значение за свеждане до минимум на изтеглянето от хранилищата и за поддържане на запасите на подходящи нива до края на отоплителния сезон.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: