Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияEK с първа покана за представяне на проекти по Механизма за справедлив преход

Върни се назад

Назад

EK с първа покана за представяне на проекти по Механизма за справедлив преход

EK с първа покана за представяне на проекти по Механизма за справедлив преход

Съгласно съобщение на ЕК от 19 юли 2022 обществените институции могат да кандидатстват за безвъзмездни средства за проекти, които са предназначени да бъдат от полза за териториите в преход. Механизмът за отпускане на заеми за публичния сектор  (JTM PSLF) е един от трите стълба на Механизма за справедлив преход (JTM), който е част от Европейската зелена сделка за постигане на неутралност на климата в ЕС до 2050 г.

Безвъзмездната помощ се допълва от заем от Европейската инвестиционна банка. В по-слабо развитите региони той може да достигне до 25 % от заема от ЕИБ, което значително намалява финансовата тежест за бенефициентите и увеличава привлекателността на инвестициите.

Обхват на поканата:

Могат да бъдат финансирани проекти, свързани с широк спектър от устойчиви инвестиции, като например:

– инвестиции във възобновяема енергия и зелена мобилност, включително насърчаване на екологичния водород

– ефективни мрежи за централно отопление

– обществени изследвания

– цифровизация

– екологична инфраструктура за интелигентно управление на отпадъците и водите

– мерки за устойчива енергия, енергийна ефективност и интеграция, включително обновяване и преустройство на сгради

– градско обновяване и регенерация

– преход към кръгова икономика

– възстановяване и обеззаразяване на земи и екосистеми, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“

– биоразнообразие

– повишаване на квалификацията и преквалификация, обучение

– социална инфраструктура, включително заведения за грижи и социални жилища.

Развитието на инфраструктурата може да включва и трансгранични проекти и решения, които водят до повишаване на устойчивостта от екологични бедствия, по-специално към тези, които се засилват от изменението на климата.

Инвестициите в други сектори също могат да бъдат подкрепени, ако са в съответствие с одобрените териториални планове за справедлив преход.

Следните сектори са ясно изключени от обхвата на подкрепата на JTM PSLF:

– извеждане от експлоатация или изграждане на атомни електроцентрали

– производство, преработка и търговия с тютюн и тютюневи изделия

– помощ за предприятия в затруднено положение, както е определено в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (18), освен ако не е разрешена съгласно временните правила за държавна помощ, установени за справяне с извънредни обстоятелства, или съгласно помощта de minimis за подкрепа на инвестиции, намаляващи разходите за енергия в контекста на процеса на енергиен преход

– инвестиции, свързани с производството, преработката, транспорта, разпределението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива.

Предложенията трябва да се отнасят до дейности, извършвани в допустимите държави и трябва да са в полза на територия, обхваната от одобрен териториален план за справедлив преход.

Бюджет

Наличният бюджет е 1 459 500 000 EUR за четиригодишния период на поканата. Бюджетът на поканата ще бъде изпълнен чрез многогодишни национални пакети за всяка държава, които ще бъдат усвоени с течение на времето от финансираните проекти.

Като цяло се очаква Механизмът да мобилизира между 18 и 20 млрд. евро публични инвестиции през следващите 7 години. Рамката за управление на JTM е съсредоточена върху териториалните планове за справедлив преход, които държавите членки подготвят, за да определят териториите, които са най-негативно засегнати от прехода към климатична неутралност, и инвестициите, които ще подпомогнат социално-икономическата промяна в тези територии.

Срокове

Таблицата по-долу предоставя информация за крайните срокове за подаване на предложения.

Контекст:

Механизмът за справедлив преход (JTM) е част от европейската инвестиционна програма „Зелена сделка“, чрез която се гарантира, че никой и никой регион няма да бъде изоставен в прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Той предоставя подкрепа на най-засегнатите региони и им помага да намалят социално-икономическите разходи, свързани с прехода.
Третият стълб на този инструмент е механизъм за комбиниране на средства, наречен „заем за публичния сектор (JTM PSLF).  Той има за цел да се справи със сериозните социални, икономически и екологични предизвикателства произтичащи от прехода към постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2030 г. и целта за постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС най-късно до 2050 г., както е посочено в Регламент 2021/11193 относно европейското право в областта на климата, в полза на териториите на ЕС определени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 11 от Регламент 2021/10564.

Полезни линкове:

  1. PSLF-Projects
  2. Public Sector Loan Facility Call

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: