Начало НовиниАнализиСъбитияПотреблението на енергия на домакинствата в ЕС е най-ниското от 2016 г. насам

Върни се назад

Назад

Потреблението на енергия на домакинствата в ЕС е най-ниското от 2016 г. насам

Потреблението на енергия на домакинствата в ЕС е най-ниското от 2016 г. насам

През 2022 г. домакинствата в ЕС са използвали 10,1 милиона тераджаула енергия, което е най-ниското количество от 2016 г. насам. Данните за 2022 г. на Евростат показват намаление със 7,7 % спрямо регистрираните през 2021 г. 11 тераджаула.

През 2022 г. домакинствата (или жилищният) сектор, представляват 25,8% от крайното енергийно потребление  или 18,1% от брутното вътрешно потребление на енергия в ЕС. По-голямата част от крайното енергийно потребление на домакинствата в ЕС е задоволено от природен газ (30,9%), електроенергия (25,1%) и възобновяеми енергийни източници и биогорива (22,6%).

През 2022 г. Нидерландия (66,20 %), Италия (49,84 %), Унгария (49,18 %) и Люксембург (46,82 %) са разчитали на повече от 45 % от природния газ за задоволяване на нуждите си в жилищния сектор. Малта (75,64 %) и Швеция (49,48 %) разчитат предимно на електроенергия. Хърватия (45,06 %), Словения (41,12 %) и Естония (42,38 %) използват предимно възобновяеми енергийни източници и биогорива. Домакинствата в Ирландия получават 40,54 % от енергията си от петролни продукти, а полските домакинства – 19,83 % от енергията си от твърди изкопаеми горива. Дания разчита основно на топлинна енергия. Най-предпочитани от българските домакинства са електричеството (48%) и ВЕИ и биогорива(30%).

Най-много енергия домакинствата в ЕС използват за отопление на помещенията

В ЕС основната употреба на енергия от домакинствата е за отопление на жилищата (63,5 % от крайното потребление на енергия в жилищния сектор), следвана от подгряването на водата (14,9 %). Следователно отоплението на помещения и подгряването на водата представляват 78,4% от крайното потребление на енергия от домакинствата през 2022 г.

Осветлението и повечето електрически уреди представляват 13,9% (това не включва използването на електроенергия за захранване на основните системи за отопление, охлаждане или готвене). Най-малък дял имат „другите“, т.е.  тези, които не попадат в оновните категории, за които често се използва енергията  (0,9%) и охлаждането на помещенията (0,6%).

Дял на крайното енергийно потребление на домакинствата по вид на използване, 2022 г в ЕС, %

Дял на крайното енергийно потребление на домакинствата по вид на използване, 2022 г в България, %

Източник: Евростат

Дял на крайното енергийно потребление на домакинствата по вид на използване, 2022 г в ЕС, %

Дял на крайното енергийно потребление на домакинствата по вид на използване, 2022 г в България, %

Източник: Евростат

Най-нисък е делът на енергията, използвана за отопление на помещения в топлите райони на Европа, като Малта (21,4 %), Португалия (32,2 %) и Кипър (39,6 %), а най-висок – в Люксембург (79,2 %), Естония (72,8 %), Унгария (71,9 %) и Белгия (71,3 %).

Домакинствата в България също използват най-много енергия за целите на отоплението на помещенията (47%), като основният източник за това са възобновяемите енергийни източници (основно дърва).

Природният газ е водещ ресурс, използван от домакинствата в ЕС, за подгряване на вода

За подгряване на топла вода в ЕС най-използван е природният газ  с дял от 39,92%, следван от електроенергията (19,39%) и ВЕИ и биогорива (15,61%).

Топлинната енергия е широко използвана, покривайки повече от 50 % от нуждите, за подгряване на вода в четири държави-членки – Дания (65,06 %), Естония (60,47 %), Финландия (56,04 %) и Швеция (55,82 %). В България делът на топлинната енергия за подгряване на топла вода е 29%, което е над средното ниво за ЕС.

Природният газ е използван най-вече в Нидерландия (88,08 %) и в Италия (58,43 %).

Електроенергия за подгряване на топла вода най-много е предпочитана от домакинствата в Малта (87,82 %), България (61,37 %), Франция (51,83 %) и Хърватия (45,97 %), докато Ирландия и Португалия предимно петролни продукти (съответно 45,14 % и 38,88 %). За разлика от тях Кипър (78,51 %) и Гърция (49,77 %) са използвали предимно възобновяеми енергийни източници.

Електроенергия и газ за готвене

Готвенето като цяло се свързва най-често с  използването на електроенергия (повече от 50 % от нуждите в 14 държави-членки) и природен газ (повече от 50 % в седем държави-членки), като само Малта и Кипър използват за тази цел петролни продукти (съответно 74,35 % и 61,08 %).

В България 79%  от използваната енергия за готвене е от електроенергия.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: