Начало НовиниАнализиСъбитияНапредък по изпълнение на целите за ВЕИ

Върни се назад

Назад

Напредък по изпълнение на целите за ВЕИ

Напредък по изпълнение на целите за ВЕИ

На 31 януари 2011 година ЕК публикува своя ежегоден доклад за напредъка по изпълнение на целите за повишаване делът на възобновяемата енергия. Това е първият доклад, който комбинира анализ на постигнатото в областта на досега съществуващите индикативни цели до 2010 в областта на потреблението на електрическа енергия от възобновяеми източници и на биогорива в транспортния сектор и прогнозите на страните-членки за постигане новите цели до 2020 година, включващи и потреблението на топлинна енергия и енергия за охлаждане и всички видове възобновяема енергия в транспортния сектор.

Анализа показва, че само няколко страни – Дания, Германия, Унгария, Ирландия, Литва, Полша и Португалия очакват да достигнат индикативните си цели до 2010 в областта на електроенергията, а по отношение на транспортния сектор това са Австрия, Финландия, Германия, Малта, Холандия, Полша, Румъния, Испания и Швеция.

Прогнозите на страните-членки показват ускорено спрямо досегашното повишаване на делът на възобновяемата енергия до 2020 година. Почти половината от страните (Австрия, България, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Литва, Малта, Холандия, Словения и Швеция) планират преизпълнение на националните си цели и възможност за трансфер към други страни. Две страни – Италия и Люксембург – планират достигане на своите цели чрез статистически трансфер от трети страни. Ако прогнозите на страните за производство и потребление на възобновяема енергия бъдат изпълнени, ЕС като цяло ще преизпълни целта си за 20% дял на възобновяемата енергия в брутното потребление на енергия през 2020 година.

Националните планове за действие в областта на възобновяемата енергия дават и интересна информация по отношение на енергийната ефективност. Потреблението на енергия в ЕС през 2020 година се очаква да бъде 95% от това през 2005. На национално ниво то варира от повишение с 20% спрямо 2005 година за Кипър, Латвия и Малта до понижаване с 14% в Германия и с 9% във Великобритания.

Оценките показват, че изпълнението на националните планове може да доведе до ежегодно спестяване на 10 милиарда евро.

ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ
 
Електроенергия
Транспорт
Цел за 2010 г. (%)
2010 НПДВЕИ
(%)
Постигнат напредък
Цел за 2010 г. (%)
2010 НПДВЕИ
(%)
Постигнат напредък
Австрия
78,1
69,3
L
5,75
6,8
J
Белгия
6
4,8
J
5,75
3,8
L
България
11
10,6
K
5,75
1,7
L
Кипър
6
4,3
L
5,75
2,2
K
Чехия
8
7,4
K
2,5
4,1
L
Дания
29
34,3
J
5,75
1,0
L
Естония
5,1
1,7
L
5,75
0,0
L
Финландия
31,5
26,8
L
5,75
5,7
K
Франция
21
15,4
L
7,0
6,4
J
Германия
12,5
17,4
J
5,75
7,3
J
Гърция
20,1
13,3
L
5,75
1,7
L
Унгария
3,6
9
J
5,75
3,7
J
Ирландия
13,2
20,4
J
5,75
3
L
Италия
22,5
19
L
5,75
3,5
K
Латвия
49,3
44,7
L
5,75
4
L
Литва
7
8
K
5,75
4
J
Люксембург
5,7
4,0
L
5,75
2,1
K
Малта
5
0,6
L
1,25
2,8
L
Нидерландия
9
8,6
J
5,75
4,1
K
Полша
7,5
7,5
K
5,75
5,8
J
Португалия
39
41,4
K
5,75
5,0
K
Румъния
33
27,5
L
5,75
5,8
K
Словакия
31
19,1
L
5,75
4,1
J
Словения
33,6
32,4
L
3,5
2,6
L
Испания
29,4
28,8
K
5,75
6
L
Швеция
60,0
55
J
5,75
7,4
J
Великобритания
10
8,6
L
5,0
2,6
K
Източник: Евростат 2008 и Национални планове за действие на страните-членки 
Легенда за кодовите означения тип „усмивки“
Напредък към постигането на целта
0-33%
34-66%
67-100%;
Растеж в периода 2006—2007/2008 г.
Промяна с 0 процентни пункта или отрицателна промяна
Промяна с между 0 и 1 процентни пункта
Промяна с повече от 1 процентен пункта
L
K
J

Още по темата:

 Доклад на ЕК 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: