Начало НовиниАнализиСъбитияНеобходимост от засилено планиране на климатичните рискове в енергийния сектор

Върни се назад

Назад

Необходимост от засилено планиране на климатичните рискове в енергийния сектор

Необходимост от засилено планиране на климатичните рискове в енергийния сектор

Европейската комисия публикува Съобщение относно управлението на климатичните рискове в Европа. В него се посочва как ЕС и неговите държави-членки могат по-добре да предвиждат, разбират и да се справят с нарастващите рискове, свързани с климата. В документа се представя как страните могат да подготвят и прилагат политики, които да спасяват човешки животи, да намаляват разходите и да защитават благосъстоянието в целия ЕС.

Инфраструктурните активи са изложени на значителен риск от наводнения, горски пожари, високи температури и други екстремни събития, които могат да доведат до огромни щети. Загубата на достъп до енергия, транспорт и комуникации може бързо да наруши функционирането на обществата. Понастоящем няма надеждни оценки за това доколко инфраструктурата на ЕС ще може да функционира при променящите се климатични условия. Критичната инфраструктура и сградният фонд бързо остаряват. Поради липсата на познания и възприеманите като непосилни разходи държавите членки трудно планират и предприемат големи усилия за адаптиране на инфраструктурата, дори ако щетите от едно бедствие могат да бъдат в пъти по-големи от наличните средства на ЕС за инфраструктура.

По отношение на енергийния сектор ЕК препоръчва да се засили планирането на климатичните рискове в енергийния сектор. Изменението на климата води до увеличаване на рисковете за енергийната сигурност, по-специално до увеличаване на рисковете от прекъсване на електроснабдяването поради горещини, горски пожари, суши и наводнения, които засягат пиковото търсене и оказват влияние върху производството, съхранението, транспорта и разпределението. Само няколко държави членки са включили в своите проекти на актуализирани национални планове Енергетика и Климат подробни планове за разглеждане на адаптацията към изменението на климата в контекста на устойчивостта на енергийните си системи. ЕК ще разгледа възможностите за по-добро включване на климатичните рискове, например в контекста на текущия преглед на Регламента относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата. Въз основа на националните планове за готовност в електроенергийния сектор ЕК ще обмисли също така започването на диалог относно рисковете, свързани с климата, с избрани заинтересовани страни от енергийния сектор и приканва заинтересованите участници (напр. от електроенергийния сектор) да представят предложения.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: