Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияНова методика за цените на ДПИ

Върни се назад

Назад

Нова методика за цените на ДПИ

Нова методика за цените на ДПИ

Проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ). Към настоящия момент е в сила Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, приета с решение на КЕВР по Протокол № 110 от 18.07.2013 г., т. 2, която следва да се отмени, тъй като регламентира начин на определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство и актуалното развитие на пазара. С проекта на нова Методика се цели регламентирането на по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на ДПИ, които да отчитат интересите както на доставчиците, така и на клиентите. В тази връзка се отнемa възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара, като все пак се допусне известен толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация. С предложения проект се цели и създаването на условия КЕВР да може бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от ДПИ. Предложеният проект обвързва цената за доставка на ДПИ с почасовите цени на пазара „Ден напред“ на българската електроенергийна борса и с цените за недостиг на балансиращия пазар по начин, който от една страна гарантира, че заплащаните от клиентите цени ще бъдат във всеки един момент значително по-високи от пазарните, тоест клиентите няма да имат стимул да остават при този доставчик, а от друга предотвратява необосновано високи цени на доставка, като същевременно осигурява приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата. По този начин се осигурява по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти.

 

Дата на откриване:9.6.2021 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Енергетика
Дата на приключване:23.6.2021 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: