Начало НовиниАнализиСъбитияНовите цени на електрическата енергия

Върни се назад

Назад

Новите цени на електрическата енергия

Новите цени на електрическата енергия

Със свое решение ТЕ-20 от 29.06.2011 г. ДКЕВР определи квоти на производителите за регулирания пазар, базиращи се на прогнози за потреблението на електрическа енергия на защитените потребители (битови, малки и средни предприятия) за периода юли 2011-юни 2012 г. Квотите са представени количествено (Мвт*ч) и като процент спрямо нетната разполагаемост на съответната централа. Обща квота (54%) е определена за НЕК – Обществен доставчик, която ще бъде изпълнена чрез производството на електрическа енергия от централите, с които Обществения доставчик има сключени дългосрочни договори и от собствените ВЕЦ на НЕК. Също така, Общественият доставчик изкупува и електрическа енергия от топлофикационни и заводски централи съгласно сключени договори.
Най-ниска индивидуална квота за регулирания пазар Комисията е определила за АЕЦ “Козлодуй” – 64%, следвана от ТЕЦ “Бобов дол” – 81%, ТЕЦ “Варна” – 82% и ТЕЦ “Марица 3”- 90%.
Общото количество електрическа енергия, която ще бъде произведена и продадена на защитените потребители по линията Потребител – Краен снабдител – Обществен доставчик – Производител възлиза на 20.5 млн. МВтч и е със следната структура: 45% – от Обществения доставчик, 44% – от АЕЦ Козлодуй, 11% – от ТЕЦ “Бобов дол”, ТЕЦ “Варна” и ТЕЦ “Марица 3”. Това прогнозно потребление на защитените потребители е с 5.2%, съответно с 1 млн. МВтч по-високо от предвиденото в миналогодишното Решение на Комисията.
Предвидената разполагаемост за студен резерв, която ще бъде закупена от ЕСО в рамките на едногодишния период, е с общ обем от 9.8 млн. МВт*ч, а тази за допълнителни услуги – 1.2 млн.МВт*ч.
На базата на така определените квоти за регулирания пазар, със свое Решение Ц-22/ 29.06.2011г. на ДКЕВР е определил приходите и цените на електроенергийните дружества по веригата Производство – Потребление, както и тарифните цени за стопанските и битовите потребители за периода юли 2011 – юни 2012 г. Общественият доставчик ще изкупува електрическа енергия от производителите по цена 73.37 лв/МВтч. Така определената цена на електроенергийния микс е с 2.45 лв/МВтч или с 3.45% по-висока от досегашната. Основният фактор за това оскъпяване са структурните промени в микса, водещи до по-голямо участие на по-скъпи производители. Индивидуалните цени на производителите са несъществено различни в сравнение с досегашните. Цените на електрическата енергия, която ще бъде изкупувана по дългосрочни договори не са публикувани.
Увеличени са надбавките за зелена и комбинирана електрическа енергия съответно от 3.03 до 3.72 или от 2.19 до 2.86 лв/МВтч.
ДКЕВР е одобрил общо 3030 млн. приходи за електроенергийните дружества, осигуряващи снабдяването на регулирания сектор за едногодишния ценови период. За сравнение, тези приходи са с 204 млн. или 7.2% по-високи в сравнение с одобрените за предишния едногодишен период. Основният фактор за тази промяна е нарастването с 5.2% на физическите обеми на електрическата енергия, която ще бъде доставена към крайните потребители.
При цените на крайните потребители, най-съществено е увеличението на тарифните цени на енергията (дневна, нощна, върхова) за стопанските потребители, което надхвърля както увеличението на цената на електроенергийния микс, така и нарастването на пълните цени. Това се дължи на усъвършенстване на методологията на ДКЕВР по посока на разделяне на енергийните и мрежовите компоненти, което ще улесни отварянето на пазара. По същата причина е въведен и изравнителен механизъм чрез по-ниски цени за пренос (НЕК) и достъп (ЕСО) за клиентите на крайните снабдители в сравнение с одобрените от Комисията.
Задълбочава се разликата между тарифната цена за енергия на бита и стопанските потребители. Среднопретеглената тарифна цена за енергията на бита остава под 70 лв/МВтч, докато за стопански потребители е в диапазона на 75-95 лв/МВтч. Цената на енергията за бита продължава да е по-ниска от цената на енергията, която Крайните снабдители купуват от Обществения доставчик (74.67 лв/МВтч), от което същите търпят финансови загуби.
Съществени са различията в тарифните цени на енергията (върхова, дневна, нощна), определени за съответните Крайни снабдители. Разлики над 15% в цените на енергията за стопански потребители са необясними поради това, че Крайните снабдители купуват енергията по една и съща цена от Обществения доставчик.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: