Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияОбществена консултация: разрешителни за ВЕИ и споразумения за изкупуване на електроенергия (РРАs)

Върни се назад

Назад

Обществена консултация: разрешителни за ВЕИ и споразумения за изкупуване на електроенергия (РРАs)

Обществена консултация: разрешителни за ВЕИ и споразумения за изкупуване на електроенергия (РРАs)

Европейската комисия стартира обществено допитване за това как да се подобрят процедурите за издаване на разрешителни за проекти за възобновяеми източници и улесняване на споразуменията за изкупуване на електроенергия (PPAs). Приносът на обществеността/заинтересованите лица ще послужи при подготовката на документ – насоки на ЕК, който трябва да бъде публикуван през лятото на 2022 г., целящ да улесни ускоряването на внедряването на възобновяеми енергийни източници в ЕС в контекста на амбицията за постигане на поне 40% дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс до 2030 г.

Административните бариери, по-специално тези при издаването на разрешителни, отдавна са идентифицирани като често срещано препятствие за разгръщането на проекти за възобновяема енергия, което обезкуражава потенциалните инвеститори. Макар Директивата за възобновяемата енергия от 2018 г. да въведе правила относно организацията (единни точки за контакт) и максималната продължителност на процеса на издаване на разрешителни, заинтересованите страни подчертаха как допълнителните насоки, като например споделянето на добри практики, биха спомогнали за по-нататъшно подобрение на средата.

Освен това се очаква споразуменията за изкупуване на енергия от възобновяеми източници (Power Purchase Agreements / PPAs) – да се превърнат в основен двигател за ускорено пазарно навлизане на възобновяеми източници през следващите години. Въпреки това, възприемането на тази концепция е много по-бавно от очакваното. Въпреки че от държавите от ЕС се изискваше да докладват и премахват всички бариери пред тези РPAs за възобновяеми източници в своите национални планове за енергия и климат (NECP), само 8 държави от ЕС са направили това.

Поради това, ЕК реши да предостави насоки относно начините за намаляване на продължителността и сложността на тези процедури и чрез тази консултация се стреми да изясни различните аспекти и фактори, които действат при настоящите практики. Обществената консултация разглежда ключови пречки и добри практики за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни за проекти за възобновяема енергия – с въпроси към публичните органи, въпроси към организаторите на проекти и асоциациите, и в по-широк план – въпроси за това как най-добре да се улеснят PPAs.

В съответствие с принципите на ЕС за по-добро регулиране, консултацията ще продължи 12 седмици до 12 април 2022 г. Консултацията е достъпна на всичките 24 езика на ЕС.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: