Начало НовиниАнализиСъбитияОпитът на Гърция в справяне с енергийната бедност и високите цени на енергията

Върни се назад

Назад

Опитът на Гърция в справяне с енергийната бедност и високите цени на енергията

Опитът на Гърция в справяне с енергийната бедност и високите цени на енергията

В Националния план Енергетика Климат на Гърция се отбелязва, че енергийната бедност се увеличава и че намаляването  е важен политически приоритет; целта е тя да бъде намалена с поне 50 % до 2025 г. и да бъде сведена под средната стойност за ЕС до 2030 г. Правителството изчислява, че през 2021 г. 17,5 % от общото население и 36,7 % от икономически уязвимите потребители не са в състояние да отопляват адекватно домовете си; тези цифри са по-високи от средните 8 % за Европейския съюз.

Социалната тарифа (създадена през 2010 г.) предоставя намалени цени на електроенергията на няколко категории икономически или социално уязвими битови потребители. Отстъпките се определят от правителството и варират в зависимост от категорията потребители и нивото на тяхното потребление на електроенергия.

През 2022 г. тарифите са били 0-70 евро на мегаватчас (EUR/MWh) за четири месеца с потребление до 800 киловатчаса (kWh), 40-80 EUR/MWh за четири месеца с потребление от 0,8 MWh до 1,5-1,7 MWh и 95 EUR/MWh за четири месеца с потребление над 1,5-2 MWh (като горните граници зависят от вида на потребителя).

Това са значими намаления в сравнение със средната цена на дребно от около 240 EUR/MWh през 2021 г. Социалната тарифа се финансира основно чрез таксата за задължение за обществена услуга, която се начислява на всички потребители на електроенергия, които не отговарят на условията за ползване на социалната тарифа. Всички доставчици на електроенергия са задължени да предлагат социалната тарифа на отговарящите на условията потребители. Според оценките на правителството през 2019 г. между 500-550  хил. домакинства са се възползвали от социалната тарифа.

През септември 2021 г. Гърция публикува План за действие за борба с енергийната бедност, в който се дава количествено определение на енергийната бедност и се определя широка стратегия, подкрепена от конкретни мерки за намаляване на енергийната бедност. Плановете включват мерки за повишаване на осведомеността на потребителите за съществуващите програми и посочват, че подобряването на енергийната ефективност на сградите е от ключово значение за намаляване на енергийната бедност.

От края на 2021 г. световните цени на енергията започнаха да се увеличават бързо, особено в Европа.

Скоковете на цените и високата им волатилност се запазиха и през 2022 г., предизвикани главно от последиците от руската инвазия в Украйна. През март 2022 г. спот цената на електроенергията на едро в Гърция достигна рекордно високи стойности от 427 EUR/MWh като през първото тримесечие на 2022 г. спот цената беше средно 236 евро/МВтч, в сравнение с едва 54 евро/МВтч през първото тримесечие на 2021 г..

Гърция е предприела множество мерки за ограничаване на въздействието на високите цени на енергията, особено за уязвимите потребители. Усилията на Гърция включват разширяване на съществуващите мерки, насочени към енергийната бедност и въвеждане на по-широки мерки за намаляване на цените на енергията за повечето потребители. От септември 2021 г. до ноември 2022 г. Гърция е отделила 9 млрд. евро за енергийни субсидии и други мерки за подпомагане на потребителите да плащат сметките за комунални услуги. По-голямата част от тази подкрепа се предоставя чрез Фонда за енергиен преход, създаден през 2021 г., за да финансира различни субсидии за електроенергия, природен газ, мазут и транспортни горива с цел борба с енергийната бедност и намаляване на въздействието на високите цени на енергията.

Фондът за енергиен преход се финансира чрез няколко източника. От 2021 г. насам повечето от приходите от квоти за емисии (около 75 %) са насочени към Фонда за енергиен преход. Фондът получава приходи и от еднократна такса върху печалбите на производителите на електроенергия и приходите над пределните цени на електроенергията на едро.

Помощта за отопление с мазут (въведена през 2019 г.) предоставя безвъзмездни средства на уязвими потребители за намаляване на разходите за отопление с мазут. През 2021 г. изискванията са облекчени, за да се увеличи броят на потребителите, като финансирането е осигурено от Фонда за енергиен преход. Надбавката представлява безвъзмездна помощ в размер между 100-750 EUR годишно за домакинства с годишен доход между 14 000 и 29 000 EUR и стойност на имота между 180 000 и 250 000 EUR. През 2021 г. около 1 милион домакинства получиха надбавка за отопление с мазут (в сравнение със 700 000 през 2020 г.) на стойност 168 млн. евро (в сравнение с 84 млн. евро през 2020 г.).

През април 2022 г. правителството стартира онлайн платформа, предоставяща директни плащания на потребителите за компенсиране на високите разходи за горива за автомобилния транспорт. Субсидията за транспортни горива е в размер на 0,15-0,2 евро/литър  до 60 литра гориво на месец и е достъпна за потребители с годишен доход под 30 000 евро.

През септември 2021 г. правителството въведе еднократна такса върху печалбите, реализирани от производителите на електроенергия на гръцкия пазар на едро за периода от 1 октомври 2021 г. до 30 юни 2022 г.

Приходите, събрани чрез тази такса, са насочени към Фонда за енергиен преход. Общият размер на приходите от еднократната такса за извънредни печалби е около 500 млн. евро. През юли 2022 г. правителството въведе пределни цени на пазара на електроенергия на едро. Ценовите тавани за производството на електроенергия от природен газ и лигнитни въглища се основават на разходите за гориво и цените на квотите по СТЕ и се коригират на месечна база. През декември 2022 г. горната граница на цените беше 240 EUR/MWh за производството на електроенергия от природен газ и 200 EUR/MWh за производството на електроенергия от лигнитни въглища. Ценовите тавани за големи водноелектрически централи (110 EUR/MWh) и други възобновяеми енергийни източници (85 EUR/MWh) са фиксирани. Всички приходи, получени над тези тавани, се използват за намаляване на сметките за енергия на потребителите чрез Фонда за енергиен преход.

През октомври 2022 г. правителството актуализира схемата за плащане за намаляване на сметките за електроенергия на потребителите до тристепенна система с по-високи субсидии за по-ниско потребление и отстъпки за възнаграждаване на икономиите на енергия. Новата субсидия е 436 EUR/MWh за потребители с потребление от 0 до 500 kWh/месец. За потребители с потребление от 501 до 1000 kWh/месец субсидията е 386 EUR/MWh, но може да бъде увеличена до 436 EUR/MWh, ако потреблението е намалено с поне 15 % в сравнение с предходната година. За потребители с потребление над 1 001 kWh/месец (по-малко от 2 % от домакинствата) субсидията е 336 EUR/MWh, но може да бъде увеличена на 386 EUR/MWh, ако потреблението е намалено с поне 15 % в сравнение с предходната година. За предприятия с потребление над 2 000 kWh субсидията е 398 EUR/MWh. През октомври 2022 г. правителството актуализира схемата за плащане за намаляване на сметките за електроенергия на потребителите до система с три гнезда с по-високи субсидии за по-ниско потребление и отстъпки за възнаграждаване на икономиите на енергия. Новата субсидия е 436 EUR/MWh за потребители с потребление от 0 до 500 kWh/месец. За потребители с потребление от 501 до 1000 kWh/месец субсидията е 386 EUR/MWh, но може да бъде увеличена до 436 EUR/MWh, ако потреблението е намалено с поне 15 % в сравнение с предходната година. За потребители с потребление над 1 001 kWh/месец (по-малко от 2 % от домакинствата) субсидията е 336 EUR/MWh, но може да бъде увеличена на 386 EUR/MWh, ако потреблението е намалено с поне 15 % в сравнение с предходната година. За предприятия с потребление над 2 000 kWh субсидията е 398 EUR/MWh. За потребителите, които получават социалната тарифа субсидията е 485 EUR/MWh, независимо от нивото на потребление. Земеделските производители получават субсидия от 436 EUR/MWh. По оценки на правителството тези субсидии ще струват около 1,1 млрд. евро.

От октомври 2022 г. за производството на електроенергия от природен газ се начислява такса от 10 EUR/MWh върху търсенето на газ, за да се финансира намаляването на сметките за електроенергия и инвестициите за намаляване на зависимостта от вноса на руски газ; в същото време правителството обяви, че субсидиите за потреблението на природен газ ще продължат да бъдат 90 EUR/MWh за домакинствата и 90 EUR/MWh за предприятията.

Източник: Greece 2023. Energy Policy Review

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: