Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияОсновното потребление на енергия от домакинствата в ЕС е за отопление на домовете

Върни се назад

Назад

Основното потребление на енергия от домакинствата в ЕС е за отопление на домовете

Основното потребление на енергия от домакинствата в ЕС е за отопление на домовете

През 2020 г. на домакинствата се пада 27,0% от крайното потребление на енергия в ЕС. По-голямата част от това потребление се покрива от природен газ (31,7 %) и електроенергия (24,8 %) според данните на Евростат. Делът на възобновяемите енергийни източници в крайното енергийно потребление на домакинствата е 20,3 %, следван от нефт и нефтопродукти (12,3 %) и топлинна енергия (8,2 %). Изключително малък, но все още съществуващ е делът на въглища в потреблението на домакинствата -2,7%.  В началото на 90те години въглищата в ЕС са били далеч по – предпочитан източник на енергия от домакинствата, когато техният дял е 11%.

Крайно енергийно потребление на домакинствата в ЕС по видове източници през 2020

Източник на данните: Евростат

Крайно енергийно потребление на домакинствата в ЕС по видове източници през 2020

Източник на данните: Евростат

През 2020 г. Нидерландия (67,9 %), Люксембург (52,1 %), Италия (52,0 %) и Унгария (50,7 %) са разчитали на повече от 50 % от природния газ за задоволяване на нуждите си в жилищния сектор. Малта (72,0 %) и Швеция (50,8 %) разчитат предимно на електроенергия. Хърватия (46,0 %), Естония (42,0 %) и Словения (41,6 %) използват предимно възобновяеми енергийни източници и биогорива. Домакинствата в Ирландия получават 43,0 % от енергията си от петролни продукти, а полските домакинства – 24,6 % от енергията си от твърди горива.

В България традиционно, както и през 2020, крайното потребление на енергия при домакинствата предимно се покрива от електроенергия (41%) и възобновяеми източници и биогорива (36,1%). Неведнъж е отбелезвано, че зад този висок дял на ВЕИ при домакинствата основен принос има използването на дървесина за отопление и топла вода. За разлика от средните стойности за ЕС, потреблението на природен газ от българските домакинства е изключително нисък  (4%).

Крайно потребление на домакинствата в България по видове източници

Източник на данните: Евростат

Крайно потребление на домакинствата в България по видове източници

Източник на данните: Евростат

За какви цели домакинствата в ЕС използват енергията
В ЕС основното използване на енергия от домакинствата е за отопление на домовете (62,8 % от крайното потребление на енергия в жилищния сектор). Електрическата енергия, използвана за осветление и повечето електрически уреди, представлява 14,5 % (тук не се включва използването на електроенергия за захранване на основните системи за отопление, охлаждане или готвене), докато делът на използваната за затопляне на вода е малко по-висок и представлява 15,1 %.
Основните уреди за готвене изискват 6,1% от енергията, използвана от домакинствата, докато охлаждането на помещенията и другите крайни употреби обхващат съответно 0,4% и 1,0%. Следователно отоплението на помещенията и водата представлява 77,9 % от крайната енергия, консумирана от домакинствата в ЕС.
Най-нисък е делът на енергията, използвана за отопление на помещения, в Малта (19,4 %), Португалия (30,5 %) и Кипър (37,2 %), а най-висок – в Люксембург (81,0 %), Словакия (73,1 %), Белгия (72,7 %), Естония (72,1 %), Австрия (69,8 %) и Литва (69,0 %).

За какви цели домакинствата в ЕС използват енергията през 2020

Източник на данните: Евростат

За какви цели домакинствата в ЕС използват енергията през 2020

Източник на данните: Евростат

Домакинства в България не се различават съществено по начина, по който използват енергията, съпоставен със средните нива за ЕС. Основно и тук енергията се използва за отопление на дома – 54%. За осветление са използвали близо 20% от консумираната от тях енергия, а за топла вода 8,3%. През последните десет години не се наблюдават съществени промени на целите, за които българските домакинства използват енергията.

За какви цели домакинствата в ЕС използват енергията през 2020

Източник на данните: Евростат

За какви цели домакинствата в ЕС използват енергията през 2020

Източник на данните: Евростат

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: