Начало НовиниАнализиСъбитияОтзвук от конференцията Либерализация на енергийния пазар

Върни се назад

Назад

Отзвук от конференцията Либерализация на енергийния пазар

Отзвук от конференцията Либерализация на енергийния пазар

 Организираната от Капитал и ЕМИ съвместна конференция на 01. юни на тема „Либерализацията на енергийния пазар – какво означава това за бизнеса“ предизвика широк интерес сред стопански потребители, търговци и енергийни компании.

Събитието започна с приветствие на новия  зам.-министър на икономиката и енергетиката г-н Делян Добрев. Делян Добрев, който представи актуалния обхват на пазара по свободно договорени цени, направи критичен анализ на постигнатото (липса на прозрачна референтна цена, липса на конкуренция на балансиращия пазар, където НЕК е единствен участник)  и анонсира предстоящите задачи – преструктуриране на НЕК съгласно изискването на третия либерализационен пакет по модела „независим преносен оператор“ и сертифициране на ЕСО като такъв не по-късно от края на 2011 г.; , стартирането на  работата по новите пазарни правила, предвиждащи създаване на балансиращи групи от следващата година, като от юли тази година е планиран тестов период; въвеждане на борсова търговия първоначално на национално, а последващо на регионално ниво. Своите приветствия отправиха от името на организаторите – Илин Станев, редактор на „Капитал“ и Иванка Диловска, председател на Управителния съвет на ЕМИ.

В първия панел Виктория Поповска, ръководител управление „Електроенергиен пазар“ в ЕСО представи информация за постигнатото и график за предстоящите  пазарни промени, както и оценка на значението на борсовата търговия като улесняваща свободната търговия по двустранни договори.  Йорг Золфелнер, председател на Управителния съвет на ЕВН България акцентира върху нуждата от планиране и управление на потреблението при свободната търговия, значението на балансиращата енергия  като определящ компонент на пазара на електроенергия и представи чек – лист и  пътна карта за бъдещите участници на свободния пазар. Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори сподели  опита и даде съвети от името на досегашните пазарни участници към бъдещите такива. Владимир Дичев, председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, „ЧЕЗ Трейд България“ и член на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България акцентира върху всеобщото консенсусно желание за подобряване на пазарните условия особено на фона ситуацията в другите държави членки на ЕС, в които пазарното развитие е далеч по-напреднало. Той постави ситуацията в България в контекста на процеса на европейската пазарна интеграция, при която България се предвижда да се включи като една от последните през 2014 година.

Втората част започна с презентация на Иванка Диловска, която онагледи кръстосаното субсидиране между стопанските и битовите потребители. Тя акцентира върху сравнително съществената тежест на студения резерв в сметките на ток и предложи като алтернатива осигуряването на  студения резерв на пазарна основа и чрез регионалния пазар. В прегледа на веригата на цените, тя резюмира, че  сметките за тока представляват всъщност разход от около 64% за производство на енергия и разполагаемост, 19% мрежа (от които 12% разпределителна) и 17% данъци и акцизи, които се очаква да нарастват. Себастиан Ньотликс, изпълнителен директор на Българска ветроенергийна асоциация, посочи потенциала на ветроенергията за продажби на свободния пазар за определен часови зони от денонощието. Той също подчерта, че българските междинните цели за ВЕИ за следващите години няма да бъдат изпълнени, което ще доведе в бъдеще до преосмисляне на водената в това отношение политика. Пламен Стефанов, директор „Регулаторен мениджмънт и корпоративно развитие“ в Е.ОН България посочи тенденцията да заплащаме в относителен дял все повече за енергия като компонента на електричеството за сметка на дела на мрежата. Той повдигна въпроса, дали конкурентното предимство на България трябва да се ограничава до ниските цени  или високото качество също би могло да привлече чуждестранни инвеститори. Чешките представители Мартин Кашак, експерт на ЧЕЗ, и Михаил Сладек, мениджър при консултантската компания Artur D. Little, посочиха директната зависимост между инвестициите в мрежата и качеството ( броя и продължителностна прекъсванията) на снабдяването. Беше онагледена потенциалната икономическа загуба от дълготрайно прекъсване на снабдяването на примера на щетите на две значителни мащабни прекъсвания на електричеството в САЩ. В края Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР, представи гледната си точка, според която основна задача на регулатора е да балансира интересите на потребителите и компаниите, които нерядко са противоположни.

Разгледайте презентациите на участниците:

Първи панел:

Виктория Поповска : Новият пазарен модел – организация и стъпки по прилагане. Ролята на борсовата търговия

 

Йорг Золфелнер :  Как да се подготвят предприятията, които ще излязат на свободния пазар?

 

Владимир Дичев : Как стоят нещата от гледна точка на търговците на ток?

Втори Панел:

Иванка Диловска : Електрическата верига

 

Себастиан Ньотликс : Влиянието на зеления ток

 

Пламен Стефанов : Регулиране цените на електроенергията в контекста на новите икономически приоритети

 

Мартин Кашак и Михаил Сладек :  Инвестициите изискват регулаторна рамка

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: