Начало НовиниАнализиСъбитияОтново над 1 млрд. евро приходи от търговия с емисии

Върни се назад

Назад

Отново над 1 млрд. евро приходи от търговия с емисии

Отново над 1 млрд. евро приходи от търговия с емисии

Годишните приходи от търговия с квоти емисии от инсталации (EUA) за страната през 2023 продължават тенденцията от последните 6 години на непрекъснат растеж, достигайки рекордните 1,17 млрд. евро.

Съгласно данните на Европейската енергийна борса (EEX), на месечна основа най-високи са приходите от квоти емисии (EUA) през месец октомври, в размер на 125,8 млн. евро, а най-ниски през месец декември – 52,8 млн.евро.

Броят на квотите емисии CO2 от инстaлации, които са изтъргувани, e 14 007 500 или с 2,4% повече спрямо предходната година. Съгласно календара за 2024 г. на EEX, броят им ще бъде 14 508 000, като тази стойност ще претърпи корекция, след като излезе решението на ЕК през месец май относно количествата квоти, които ще са обект на разглеждане от Резерва за пазарна стабилност за периода септември 2024 г. – август 2025 г.

Приходи от търговия с квоти емисии (EUA) за България в евро

Приходи от търговия с квоти емисии (EUA) за България в евро

Първите седем месеца на 2023 г. се характеризират с по-високи цени на квотите емисии, като на някои от търговете през месеците февруари, март, април, юни и юли надхвърлят 90 евро/т CO2. След това цените започват да спадат, като почти през целия декември са под 70 евро/т CO2. Най-ниската цена на квоти емисии CO2, постигната на аукцион, e именно през декември в размер на 66,49 евро/т СО2, а най-високата през февруари – 96,33 евро/т CO2. Слабостта на пазара през последните месеци на 2023 г. се дължи на комбинация от фактори, сред които слабото промишлено производство и отказа от интензивно въглеродно производство на електроенергия (въглища и газ) и по-осезаемото използване на слънчевата и вятърната енергия.

Средната годишна цена е 83,36 евро/т CO2 или с около 3 евро/т CO2 по-висока спрямо 2022 г.

Средна цена на квоти емисии на аукцион, евро/т CO2

Средна цена на квоти емисии на аукцион, евро/т CO2

Очаквания за цените на квотите емисии

През последните месеци повечето анализатори коригираха очакванията си за цените на европейските квоти CO2 в посока надолу. Стагнацията на индустрията, заедно с по-големия капацитет на възобновяема енергия в ключови европейски икономики, допринасят за по-ниска емисионна интензивност на икономиката, в резултат на което се очаква да се укроти търсенето на квоти EUA през 2024 г. Средните цени през 2024 според експертите на S&P Global ще се движат между 80,8 и 95,50 евро/т CO2. По-ниски цените предвиждат глобалните макромодели на Trading Economics и очакванията на анализаторите, според които въглеродните разрешителни на ЕС ще се търгуват на ниво от 76,83 евро/т CO2 до края на това тримесечие. В перспектива през следващите 12 месеца прогнозата е търговия на цени около 71,01 след 12 месеца.

Контекст

ЕС

Продажбата на квоти емисии от Системата за търговия с емисии (ETS) ще финансира част от плана REPowerEU. Целта на ЕК е да събере 20 млрд. евро от продажбата на квоти като 40 % от тези средства ще бъдат осигурени чрез ускоряване на търговете за квоти, които трябва да бъдат продадени в периода 2027-2030 г. Според последните промени те ще бъдат прехвърлени за търговия преди 31 август 2026 г. Същевременно останалите 60 % ще бъдат покрити от продажби на квоти от Фонда за иновации.

Амбициозните цели съгласно пакета Подготвени за цел 55 означават, че ще се използва по-агресивен коефициент на намаление на тавана на емисиите  занапред. Коефициент на намаление от 4,3 % годишно ще се прилага между 2024-2027 г. и 4,4 % между 2028 и 2030 г.  По този начин ЕК се надява емисиите в рамките на СТЕ до 2030 г. да спаднат с 62 % спрямо нивата от 2005 г. в сравнение с предишната цел за намаляване с 43 %.

Освен това, за да се подпомогне постигането на целта, ще има две еднократни намаления на количеството квоти в СТЕ на ЕС, а именно с 90 млн. квоти през 2024 г. и с още 27 млн. квоти през 2026.

Като част от преразглеждането на системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), през 2023 г. ЕС прие законодателство за разширяване на обхвата на търговията с емисии до секторите на сградите и автомобилния транспорт.

Емисиите от тези сектори няма да бъдат обхванати от съществуващата СТЕ на ЕС, а от нова, отделна система за търговия с емисии: СТЕ 2.

За да се справи с евентуалните социални въздействия, произтичащи от тази нова система, ЕК въвежда Социален фонд за климата.

Всичко това е част от следните реформи, предвидени в законодателния  пакет „Подготвени за цел 55“, които се отнасят до Директивата за СТЕ или свързаното с нея законодателство:

България

Приходите от търговия с квоти-важен елемент от ценовата политика на КЕВР

Приходите от квоти емисии в България са важен инструмент за стимулиране на нисковъглеродно развитие. Във Фонд „Сигурност на енергийната система“ се внасят 100% (до юни 2016 г. – 77%) от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Република България квоти емисии за инсталации на парникови газове, които се използват за намаляване на цената за задължения към обществото. Прогнозният пълен размер на приходите от продажба на квоти емисии за новия регулаторен/ценови период  (Решение No Ц-14/ от 30.06.2023 г.) се оценява на 2 410 873 хил. лв. при прогнозни цени от 85,50 евро/тон в начало на периода, плавно покачващи се и достигащи до 91,00 евро/тон в края на периода – 30.06.2024 г. Към момента е налице 45,2% изпълнение на прогнозните приходи.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: