Начало НовиниАнализиСъбитияОфициален старт на EU DSO Entity

Върни се назад

Назад

Официален старт на EU DSO Entity

Официален старт на EU DSO Entity

На 8 юни беше отбелязан официалният старт на EU DSO Entity, новата, представителна на ниво ЕС асоциация на европейските оператори на разпределителни системи (DSO). Създаването на организацията произтича от Електрическия регламент (ЕС) 2019/943 и има за цел да увеличи ефективността на електроразпределителните мрежи в Съюза и да осигури тясно сътрудничество с операторите на електропреносни системи и ENTSO за електричество. Асоциацията ще осигури платформа за сътрудничество между всички DSO с крайната цел да се позиционира като експертен орган, занимаващ се с основни въпроси като например разработването на мрежови кодекси и насоки, допринасящи за дигитализацията на системите на DSO и улесняващи интегрирането на ВЕИ.

Оперативните дейности на EU DSO Entity официално започнаха на 8 юни след организация на първото му Общо събрание с участието на повече от 700 членове, на което са обсъдени предстоящите дейности и е взето решение за различни управленски аспекти на организацията. 

Учредителното събрание беше последвано веднага от първото заседание на новия съвет на директорите, т.е. изпълнителния орган на асоциацията. 27-те му членове взеха важни решения, за да допълнят вече взетите от Общото събрание. Първо, те единодушно номинираха Винченцо Раниери за председател на управителния съвет, след което директорите номинираха Йохан Мьорнщам (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati), Силвен Гомонт (SRD) и Стефан Седин (Jämtkraft Elnät AB) за заместник-председатели на асоциацията. Съветът също така одобри създаването на три експертни групи – техническото ядро – в областта на киберсигурността, достъпа до данни и оперативната съвместимост и разпределената гъвкавост. И накрая, Съветът създаде Стратегическа консултативна група, форум за консултации по въпроси, отнасящи се до  асоциацията. Следващите стъпки през следващите седмици ще бъдат назначаването на щатен генерален секретар до края на юни, одобрението на председател на следващото Общо събрание на 30 юни и ръководството на експертните групи, които от своя страна официално да започнат проекти с ENTSO-E, като например изготвяне на предложение за нов мрежов кодекс за киберсигурност.

На този етап членове на EU DSO Entity от България са Електроразпределение Юг ЕАД  с 1765442 клиенти и ЧЕЗ Разпределение България АД с 2180594 клиенти.

Контекст

Институционализирането на EU DSO Entity е предвидено с новия електрически регламент, за да се създадат възможности на операторите на разпределителни системи да си сътрудничат на ЕС равнище чрез новата структура, насърчавайки завършването и функционирането на вътрешния пазар на електроенергия и оптималното управление и координираната експлоатация на преносните и разпределителните системи.

EU DSO Entity ще действа в тясно сътрудничество с ENTSO по подготовката и прилагането на мрежовите кодекси, ще работи по предоставянето на насоки по интегрирането на разпределеното производство на електроенергия и съхраняването на енергия в разпределителни мрежи, улесняване на оптимизацията на потреблението и гъвкавостта на системите и достъпа до пазарите на потребителите на разпределителни мрежи, принос за цифровизацията на разпределителните системи, включително внедряване на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи; подкрепа за развитието на управлението на данните, киберсигурността и защитата на данните в сътрудничество със съответните институции.

Процесът на създаване на EU DSO Еntity започна през 2019 година, още преди формалното приемане на регламента, под егидата на пряко заинтересованите европейски асоциации на разпределителни компании (CEDEC, E.DSO, Eurelectric и GEODE). Съвместна работна група от техни представители получи мандат от ЕК да създаде организацията, в която допуситими за участие като членове са всички разпределителни компании от ЕС; ограничен достъп до работата като наблюдатели могат да получат дори разпределителни компании от държави извън ЕС, които ще бъдат със статут на асоциирани членове.

В рамките на предходната година основни задачи бяха разработването на набор от ключови документи (устав, правила за поведение, правила за взаимодействие с ENTSO и т.н.), съставянето на индикативен списък с DSO компаниите, които възнамеряват да станат членове на организацията; като DSO-компаниите могат да решат да бъдат представлявани интересите им в EU DSO Еntity пряко или чрез секторна (национална или европейска) асоциация.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: