Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияОчаквания за високи цени на природния газ до 2024 г.

Върни се назад

Назад

Очаквания за високи цени на природния газ до 2024 г.

Очаквания за високи цени на природния газ до 2024 г.

Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) и Съветът на европейските енергийни регулатори (CEER) публикуваха за 11 път „Пазари на едро на газ“ от годишния доклад за наблюдение на пазара (MMR).  Той съдържа преглед на текущото състояние на пазарите на газ в ЕС. В това издание се разглеждат развитието на пазара на газ и причините за безпрецедентното повишаване на цените на газа и равнището на конкуренция и функционирането на пазара на газ, като се използват основно показателите в целевия модел на ACER за природния газ.

Цените на природния газ рязко нараснаха и в края на 2021 г. достигнаха най-високите нива, наблюдавани някога в ЕС. Въпреки това, нови ценови рекорди бяха поставени през март 2022 г. след руската инвазия в Украйна. Както е посочено в неотдавнашната оценка на ACER за устройството на пазара на едро на електроенергия в ЕС, публикувана през април 2022 г., сегашната енергийна криза по същество е шок на газовите цени, който оказва влияние и върху цените на електроенергията. Тази връзка доведе и до повишаване на цените на едро на електроенергията до исторически високи стойности на много пазари, особено там, където газовите електроцентрали определят краткосрочните цени на електроенергията.

 

Фигура 1 показва трите етапа според доклада на скока на цените на природния газ.
а) Първа фаза – намаляването на вноса на втечнен природен газ и доставките по газопроводните потоци доведоха до първата вълна на покачване на цените през второто и третото тримесечие на 2021 г., на фона на нарастващото потребление на газ в резултат на икономическото възстановяване след пандемията от COVID-19.
б) Втора фаза – от есента на 2021 г. намаляващите обеми, доставяни от Русия, поставиха значителен възходящ натиск върху цените на газа в ЕС въпреки постепенното увеличаване на вноса на втечнен природен газ в ЕС. Това се случи в контекста на ниски запаси в подземните хранилища, дължащи се на недостатъчното нагнетяване на газ от страна на Газпром.
в) Трета фаза – руското нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г. доведе до изключителна несигурност
по отношение на краткосрочните перспективи за доставките на газ за ЕС. Това оказа допълнителен натиск за повишаване на цените на газа на цените на газа. Въздействието на санкциите на ЕС и руските контрамерки намалиха доставките на договорени обеми газ за ЕС оттогава насам, което създава опасения относно адекватността на доставките и увеличи напрежението в цените.

Пазарните нагласи, които се характеризират със значителна нестабилност, сочат, че цените на газа ще останат изключително високи през следващите месеци. Това се дължи на опасенията относно предлагането в навечерието на следващата зима. Високи ценови равнища се очакват и в средносрочен хоризонт. Например в началото на юни 2022 г. газът се предлагаше за форуърдна доставка в хъбовете на ЕС през първото тримесечие на 2024 г. над 60 евро/MWh, което е два пъти повече от увеличението спрямо средната цена през последните седем години. Това се дължи на факта, че държавите членки са поели ангажимент да сведат до минимум вноса на руски газ в ЕС през следващите години. Това ограничава вътрешните възможности за допълнителни доставки, докато пазарът на втечнен природен газ се очаква да остане свит в резултат на глобалната конкуренция. Подобен сценарий на високи цени вероятно ще се запази, докато не се появят значителни нови производствени мощности на разположение.
Преоценка на възможностите за диверсификация на доставките и намаляване на търсенето: REPowerEU

През 2021 г. настъпиха значителни промени в предлагането, които се засилиха през първата половина на 2022 г. Това доведе до увеличени обеми на доставките на втечнен природен газ за Европа, за да се компенсира намаляването на руските доставки. През първата половина на 2021 г. вносът на втечнен природен газ спадна под средните стойности за предходните години, тъй като глобалната конкуренция за втечнен природен газ изтегля газ от пазарите на ЕС към азиатските пазари с по-високи цени. Въпреки това вносът на втечнен природен газ се възстанови от третото тримесечие на 2021 г. в отговор на по-силните ценови сигнали от хъбовете в ЕС. Вносът на втечнен природен газ достига рекордно високи стойности през 2022 г., като водещи в ръста са доставките на втечнен природен газ от Съединените щати.

Обичайните резерви за гарантиране сигурността на доставките на газ бяха ограничени поради факта, че обемът на руските доставки е намалял с повече от една трета. Поради това Европейската комисия и държавите членки призовават за увеличаване на запасите в подземни хранилища в ЕС преди следващия зимен сезон. Целта е запасите за съхранение в ЕС да бъдат запълнени до 90 % от капацитета им преди ноември (за 2022 г., първата година на натрупване на запаси, целта е 80 %). Задълженията за попълване на запасите ще изтекат през декември 2025 г.

Нападението на Русия срещу Украйна представлява повратна точка за сигурността на енергийните доставки в ЕС. Последвалите санкции и политическите позиции на Европейската комисия и държавите членки засилиха стремежа към по-нататъшна диверсификация на енергийните доставки за европейските потребители и свеждане до минимум на зависимостта от Русия колкото е възможно по-бързо. За да ускори диверсификацията на енергийните доставки, Европейската комисия прие през май 2022 г. REPowerEU – пътна карта от мерки за намаляване на енергийната зависимост от вноса на руски газ. Мерките включват насърчаване на по-диверсифицирани енергийни доставки, както и ускорено изграждане и навлизане на възобновяемата енергия.

Препоръките на регулаторите в този контекст, по отношение на необходимите промени в пазарния модел, както и на подготовката за предстоящата зима, можете да прочетете в пълния текст на доклада.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: