Начало НовиниАнализиСъбитияОще европейска подкрепа за водорода

Върни се назад

Назад

Още европейска подкрепа за водорода

Още европейска подкрепа за водорода

В началото на юни 2024 ЕК предприе допълнителни стъпки в подкрепа на развитието на европейския пазар на водород, като стартира работа по пилотен механизъм. Новият механизъм е създаден в рамките на наскоро приетия пакет за декарбонизирани газове и водород и има за цел да ускори инвестициите чрез предоставяне на по-ясна картина на пазарната ситуация както на купувачите, така и на доставчиците и улесняване на контактите между тях. Той ще съществува в продължение на пет години и ще бъде част от Европейската водородна банка.

Водородният пилотен механизъм ще събира, обработва и дава достъп до информация относно търсенето и предлагането на възобновяем, нисковъглероден водород и производни, позволявайки на европейските продавачи да се сравняват с европейски и чуждестранни доставчици. Той ще събира и обработва пазарни данни за развитието на водородните потоци и цените. Ня 03/06/2024 започна процес на възлагане на обществена поръчка за намиране на доставчик на услуги за разработване на ИТ платформа за управление на пилотния механизъм. Комисията планира да подпише договор до края на тази година, за да може да започне дейността си до средата на 2025 г.

В Европа първите широкомащабни електролизатори вече са в процес на изграждане и са подписани първите споразумения за закупуване. Подобряването на видимостта на търсенето между доставчици и потребители ще помогне за ускоряване на окончателните инвестиционни решения в Европа и ще допринесе за осигуряване на споразумения за закупуване. Според ЕК, водородът ще играе важна роля за постигане на целите на Зелената сделка, постепенно премахване на руските изкопаеми горива и подкрепа за декарбонизацията и конкурентоспособността на европейската индустрия.

Пилотният водороден механизъм е част от текущата работа на Комисията за създаване на европейска многопродуктова платформа за съвместно закупуване на стратегически стоки, която в бъдеще може да обхваща стоки като стратегически суровини.

Допълнителна информация

ЕС въведе цялостна и интегрирана регулаторна рамка в подкрепа на развитието на напълно функциониращ пазар на водород до 2030 г. Пакетът за декарбонизирани газове и водород определя ясни пазарни правила, осигуряващи правна сигурност и дългосрочна видимост за инвеститорите в цялата водородна верига на стойността. От страна на търсенето, преразгледаната Директива за възобновяема енергия въведе цели за възобновяемия водород в промишлеността и транспортния сектор. ЕС също така създаде правила, за да определи какво представлява възобновяемият водород и как може да се отчита към тези цели, а ЕК планира да предложи правно определение за нисковъглероден водород до края на годината. В допълнение, проектите за веригата за доставка на водород вече се считат за проекти от стратегически интерес и следователно отговарят на условията за по-бързо издаване на разрешителни и други подкрепящи мерки съгласно Закона за нулевата мрежа за индустрията.

В допълнение към благоприятната регулаторна рамка, Комисията подкрепя развитието на водородна инфраструктура и свързаните с нея инвестиции. Първият списък на Съюза с проекти от общ и взаимен интерес съгласно ревизирания регламент TEN-E съдържа няколко водородни коридора, които се очаква да свържат потребителите с производители от целия ЕС, както и в международен план. По-конкретно, списъкът дава PCI статут на набор от тръбопроводи, 16 големи електролизатори с повече от 50 MW, както и съоръжения за съхранение на водород и терминали.

Комисията също така създаде Европейската водородна банка, за да насърчи инвестициите във водородни проекти и да улесни създаването на пълна водородна верига в Европа. Първият вътрешен търг беше успешен, като получи 132 предложения, от които седем бяха избрани да получат близо 720 милиона евро финансова подкрепа от Фонда за иновации. Комисията планира да започне втори вътрешен търг до края на тази година и работи върху разработването на възможни международни търгове в сътрудничество с държавите-членки.

Европейската водородна индустрия инвестира значително в нови проекти. В момента в ЕС има 254 проекта за възобновяем водород, от които 170 в експлоатация и 84 в процес на изграждане. Те съответстват на почти 3 GW инсталирана мощност. Още 8 GW капацитет се очаква да бъдат пуснати онлайн след изпълнението на проектите за електролизери, избрани в първия пилотен търг за възобновяем водород в рамките на Европейската банка за водород. Въпреки това, в световен мащаб само 4% от обявените възобновяеми и нисковъглеродни проекти за водород са стигнали до окончателно инвестиционно решение и само 12% от потенциалното предлагане на чист водород, произведен до 2030 г., има идентифициран потребител.

Като цяло приблизително 18 милиарда евро са инвестирани в Европа от Механизма за устойчивост и възстановяване, схемите на държавите-членки и няколко регионални и иновационни програми за стимулиране на първите проекти за производство на водород, подкрепа за смяна на гориво и развитие на инфраструктура. Освен това Комисията одобри държавна помощ за четири важни проекта от общ европейски интерес („IPCEI“) във водородната верига на стойността, възлизаща на 18,9 милиарда евро. Очаква се те да отключат около 27 милиарда евро частни инвестиции. Подкрепените проекти ще обхващат пълната верига на стойността на чистия водород – от производство на водород с възобновяеми източници и с ниско съдържание на въглерод до съхранение, пренос и разпределение на водород и приложение на водород, особено в промишлените сектори.

Комисията също така подкрепя появата и прилагането на вериги за стойност, интегриращи водородни проекти чрез своята иновационна мисия Hydrogen Valleys, като около 100 долини по света вече са част от платформата Hydrogen Valleys, включително повече от 50 в Европа. Броят се е удвоил след приемането на плана REPowerEU през май 2022 г.

За повече информация

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: