Начало НовиниАнализиСъбитияПазарен анализ Q4 2021: Безпрецедентно високи цени на електроенергия и газ в ЕС

Върни се назад

Назад

Пазарен анализ Q4 2021: Безпрецедентно високи цени на електроенергия и газ в ЕС

Пазарен анализ Q4 2021: Безпрецедентно високи цени на електроенергия и газ в ЕС

Според тримесечния доклад на ЕК за пазара на газ, цените на газа на едро в ЕС са се повишили до рекордни нива през последното тримесечие на 2021 г., повлияни от напрегнатостта на световните газови пазари и нарастващото геополитическо напрежение. Тенденциите, наблюдавани от октомври до декември 2021 г., представляват значително увеличение в сравнение със същия период на 2020 г.

Тримесечният доклад за електроенергията подчертава, че потреблението на електроенергия се е върнало до нивата отпреди пандемията и че цените достигат рекордно високи нива на няколко пъти, но също така показва значителен напредък по отношение увеличаване на възобновяемия капацитет в ЕС през 2021 г.


Доклад за пазара на газ за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Тримесечният доклад за газа очертава волатилността на цените на газа през четвъртото тримесечие на 2021 г., отбелязвайки как спот цената на TTF е нараснала от 85 €/MWh до безпрецедентните нива от 183 €/MWh на 21 декември (впоследствие надвишени през 2022 г.), за да завърши година при 60 €/MWh.

Анализът подчертава степента, до която вносът от основния доставчик на ЕС е повлиял на ситуацията. Доставките през руски тръбопроводи спаднаха с 24% на годишна база и покриваха само 37% от нетния внос на газ извън ЕС през четвъртото тримесечие на 2021 г. (най-ниският дял за последните осем години), следван от Норвегия (24%) и внос на втечнен природен газ (LNG), възлизащ на 22%. Вносът през транзитните маршрути на Беларус и Украйна намаля значително (съответно с 56% и 36% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2021 г.), докато обемите през „Северен поток 1“ останаха непроменени, а през „Турски поток“ се увеличиха с 43% (транспортът през испанския тръбопровод от Алжир спадна с 27% през четвъртото тримесечие на 2021 г. на годишна база, тъй като договорът за тръбопровода GME през Мароко изтече в края на октомври.)

Във връзка с това ниските нива на съхранение на газ през четвъртото тримесечие на 2021 г. повлияха на пазара – със средната степен на запълване на хранилища в ЕС от 74,6% в края на септември, спадна до 53% до края на годината – най-ниското ниво през декември от десетилетие. Докладът потвърждава, че нивата на съхранение в съоръжения, управлявани от Газпром, са останали особено ниски през цялата зима.

В този контекст, вносът на втечнен природен газ в ЕС нарасна до 22 млрд. куб. м. през четвъртото тримесечие – с 33% повече спрямо същия период на 2020 г. – с което годишният общ обем достигна рекордните 80 млрд. куб. м.

Тези пазарни промени оказаха значително влияние върху цените на дребно, като цените на газа на дребно за стопански (индустриални) клиенти се повишиха с 36% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2021 г. (за потребители със средно годишно потребление).


Доклад за пазара на електроенергия за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Тримесечният доклад за пазара на електроенергия посочва, че след драматичния спад, свързан с пандемията през 2020 г., потреблението в ЕС през последното тримесечие на 2021 г. се е повишило обратно до нивата, наблюдавани през същия период на 2019 г. Това нарастване на търсенето след Сovid-19 доведе цените на електроенергията до безпрецедентни върхове. European Power Benchmark показва средна стойност от 194 €/MWh през четвъртото тримесечие на 2021 г. – еквивалентно на 400% по-високо в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. и 85% увеличение спрямо третото тримесечие на 2021 г.

Покачването на цените на газа доведе до обръщане на тенденцията към преминаване от въглища към газ, като електропроизводството от въглища отбеляза печалби въпреки нарастващите цени на въглерода през четвъртото тримесечие на 2021 г.

Въпреки повишените нива на производство на електроенергия от изкопаеми източници, делът на възобновяемите енергийни източници все още успява да достигне 38% – превъзхождайки изкопаемите горива (35%) през 2021 г. В сравнение с нивата преди пандемията (2019 г.), производството на възобновяеми източници е увеличило производството си с 10% (+90 TWh ) в период, в който се наблюдава спад от 6% (-58 TWh) на изкопаемото гориво и 4% (-32 TWh) на ядреното производство. Освен това през 2021 г. в ЕС беше постигнат нов рекорд за инсталирани възобновяеми енергийни мощности, като към системата бяха добавени 37 GW слънчева и вятърна мощност – с 20% повече от 12 месеца по-рано.

Докладът също така показва, че търсенето на електрически зареждаеми превозни средства (ECV) е достигнало нови върхове през четвъртото тримесечие на 2021 г., така че 25% от новорегистрираните превозни средства са ECV. 532 000 нови ECV, регистрирани в ЕС от октомври до декември 2021 г. – с 12% повече от същия период на 2020 г. – доведоха годишните продажби до над 1,7 милиона превозни средства през 2021 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: