Начало НовиниАнализиСъбитияПлан за действие за Регионалната енергийна платформа за Югоизточна Европа

Върни се назад

Назад

План за действие за Регионалната енергийна платформа за Югоизточна Европа

План за действие за Регионалната енергийна платформа за Югоизточна Европа

На 1 юни 2022 г. Регионалната енергийна платформа за Югоизточна Европа, част от Енергийната платформа на ЕС, постигна съгласие по план за действие, който ще ръководи следващите стъпки за диверсификация и сигурност на доставките в региона след прекъсването на доставките на газ от Русия. Всички страни се споразумяха да работят заедно и по единен начин за справяне със ситуацията.

Планът за действие предвижда съвместни усилия на региона и на Европейската комисия по три направления:

  1. Нужди на региона от газ, включително потенциал за намаляване на търсенето чрез електроенергия
  2. Инфраструктурни възможности и решаване на нерешени въпроси
  3. Възможности за доставка на газ

Регионалната енергийна платформа си сътрудничи с договарящите се страни от Енергийната общност и Секретариата на Енергийната общност в усилията си за цялостно повишаване на енергийната сигурност в региона. Скоро ще бъдат предложени и други работни групи, обхващащи Централна и Източна Европа, Северозападна Европа и Прибалтика.

Допълнителна информация

Енергийната платформа на ЕС е създадена на 7 април 2022 г. на първа среща с участието на държави от ЕС, за да се осигурят енергийните доставки за ЕС на достъпни цени в настоящия геополитически контекст и постепенно да се премахне зависимостта от руския газ.

Платформата е доброволен координационен механизъм в подкрепа на закупуването на газ и водород за ЕС. Тя беше предложена за първи път в съобщението REPowerEU „Съвместни европейски действия за по-достъпна, сигурна и устойчива енергия“. Държавните и правителствените ръководители на ЕС одобриха идеята скоро след това, на Европейския съвет на 25 март.

Платформата ще осигури сътрудничество в области, в които е по-ефективно да се действа координирано на равнище ЕС, а не на национално равнище.

Платформата ще се основава на съществуващите политически инициативи на ЕС и ще си сътрудничи с държавите от ЕС, операторите на преносни системи, асоциациите и пазарните участници. Тя ще използва съществуващите координационни структури за сигурност на доставките (Координационна група за газ, включително мрежата на газовите оператори ENTSO-G) и регионалната оценка на енергийната инфраструктура (напр. групи на високо равнище: CESEC, BEMIP, Югозападна Европа).

ЕК ще направлява работата на платформата, насочена към привличане на доставки, осигуряването им чрез достигане до потребителите посредством съществуващата газова инфраструктура, без да се нарушават силно пазарните механизми, и постигането на сигурност на доставките.

Регионални работни групи: Платформата ще работи чрез регионални работни групи. Регионалната работна група за Югоизточна Европа стартира на 5 май 2022 г. на министерска среща в София, България, в координация със съседите от Югоизточна Европа.

Механизъм за съвместно закупуване: Като следваща стъпка от плана REPowerEU Комисията ще представи доброволен механизъм за съвместно закупуване, който ще договаря и договаря газ за потребителите в участващите страни от ЕС.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: