Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПодпомагане на градовете в тяхното енергийно планиране чрез общоевропейски механизъм

Върни се назад

Назад

Подпомагане на градовете в тяхното енергийно планиране чрез общоевропейски механизъм

Подпомагане на градовете в тяхното енергийно планиране чрез общоевропейски механизъм

С бързото наближаване на зимата и масовите смущения на европейския енергиен пазар, предизвикани от война в Украйна, общините в ЕС трябва едновременно да диверсифицират енергийните си доставки, да преминат към чисти, възобновяеми алтернативи и да предоставят на жителите си възможности за спестяване на разходи.

Отоплението и охлаждането представляват около половината от общите енергийни нужди на Европа, като 75% от тях все още зависят от изкопаеми горива.

За да бъдат в съответствие с плана REPowerEU и целите за декарбонизация до 2050 г., градоначалниците трябва да ускорят действията си в областта на стратегическото планиране и вземането на решения за отопление и охлаждане, за да осигурят по-достъпна, сигурна и устойчива енергия.

С оглед драстично редуциране на зависимостта от изкопаеми горива и увеличяване на дела на енергията от възобновяеми източници, която се използва в Европа тази зима, намаляване на търсенето на енергия чрез повишаване на ефективността, следва да се предприемат действия на местно ниво като се включат различни заинтересовани страни. За да се ускори този енергиен преход, на разположение на всички местни специалисти по енергийно планиране е общоевропейски „инструмент за подкрепа“ (Support Facility).

Необходима e бърза и значителна промяна, за да се постигне целта на ЕС за 2050 г. за нулеви нетни емисии на парникови газове. Въпреки това, поради местния характер на системите за отопление и охлаждане, действията трябва да бъдат предприети на местно ниво с участието на различни заинтересовани страни.

Тъй като стратегическото планиране на отоплението и охлаждането изисква  познания, ресурси и опит, не всички общини са еднакво подготвени за енергийния преход. Именно тук се появява инструментът за подкрепа на Act!onHeat, който предлага специфични инструменти и помощ на общините за започване, завършване или подобряване на планирането на отоплението и охлаждането в районите.
От стартирането си през март 2022 г. Механизмът за подкрепа вече активно насочва специалистите по енергийно планиране от общини в цяла Европа. Примерите за услуги за подкрепа включват: разработване на насоки при провеждане на търгове за услуги за планиране на отопление и охлаждане; целенасочена подкрепа за работа с данни, например как да се създаде кадастър за излишната промишлена топлинна енергия; и задълбочен анализ по казус на Act!onHeat за създаване на икономическа обосновка за развитието на районна отоплителна мрежа .

Новите кандидати във втората покана ще бъдат избрани въз основа на техните амбиции, интерес и нужди. След установяване на взаимоотношенията ще бъдат предоставени групови и индивидуални консултации относно планирането, предварителната осъществимост и финансирането. По-конкретно, кандидатите ще получат изключителен достъп и представа за софтуера за планиране на отопление и охлаждане на Hotmaps и THERMOS, който може да се използва за техния местен енергиен преход.

Освен това, за да отговорят на специфичните нужди на населеното място, кандидатите могат да избират между два различни модула на механизма за подкрепа, в които да участват:  „Разработване на стратегия за отопление и охлаждане в преход“ и „Осъществимост на проекта„.

Поканата за кандидатстване е отворена до 31 декември 2022 г. чрез EUSurvey. Повече информация можете да намерите на уебсайта ActionHeat.eu. Като алтернатива може да се попълни формуляра за изразяване на интерес с основни данни и ако се види първоначално съвпадение, отговорните лица ще се свържват с вас относно следващите стъпки за кандидатстване.

Източник: Act!onHeat

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: