Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПозиция на Eurelectric по консултация на ЕК за ВЕИ проекти

Върни се назад

Назад

Позиция на Eurelectric по консултация на ЕК за ВЕИ проекти

Позиция на Eurelectric по консултация на ЕК за ВЕИ проекти

Eurelectric публикува позицията си по откритата обществена консултация на Европейската комисия във връзка с проекти за възобновяема енергия – режими за издаване на разрешителни и споразумения за закупуване на електроенергия.

Същностното предефиниране на енергийната система, която представлява повече от 75% от емисиите на парникови газове в ЕС и е все още доминирана от изкопаеми горива, ще е необходимо за постигане на амбициите на европейските Зелена сделка, и по-специално, за да се постигне повишената климатична цел на ЕС за 2030 г и целта за неутралност на климата до 2050 г., като същевременно се противостои на загубата на биологично разнообразие, замърсяването и изчерпването на ресурсите.

Интегрирана енергийна система, базирана до голяма степен на възобновяема енергия, играе централна роля в успешно прилагане на тази водеща инициатива на ЕС. С предложението за преразглеждане на Директивата за възобновяемите енергийни източници Комисията поставя целта си за удвояване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс спрямо 2020 г., така че да достигне поне 40% през 2030 г., тоест сегашният темп на разгръщане на ВЕИ-проекти ще трябва да се ускори значително.

Въпреки това свързаните с разрешителните режими и други административни изисквания бариери представляват основна пречка за внедряването на възобновяема енергия поради регулаторна сложност, несигурност и дълги процедури, които обезкуражават инвеститори, отлагат проекти и ги оскъпяват.

Бариерите също пречат на развитието на споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници (PPA), които трябва да се превърнат в основен двигател за увеличаване на пазарното проникване и внедряване на възобновяеми източници през следващите години.

Каква е целта на публикуваните за обществено обсъждане насоки на ЕК?

Директивата за възобновяемата енергия от 2018 г. (ВЕИ Директивата), с краен срок за транспониране 30 юни 2021 г., вече въведе нови изисквания за кандидатстване и процедури за предоставяне на разрешителни за всички възобновяеми проекти, като изискваше от държавите-членки да идентифицират и премахнат необоснованите пречки пред дългосрочните възобновяеми PPAs. Транспонирането и прилагането на съответните текстове обаче може да представлява предизвикателство за съответните оторизирани институции. Освен това заинтересованите страни от индустрията са идентифицирали допълнителни бариери, свързани с разрешителните, извън обхвата на ВЕИ Директивата и са поискали разяснение на регулаторните разпоредби относно административни процедури, свързани с подготовката на проекти и споделянето на най-добри практики, които биха могли да ръководят разрешаващи органи при прилагане на процедурите.

Докато по-голямата част от използваните възобновяеми енергийни източници все още се задвижват от публично финансирани схеми за подкрепа, броят на възобновяеми корпоративни PPA се увеличава значително и трябва да се превърне в основен двигател за по-пазарно базирано внедряване на възобновяеми източници през следващите години.

По-сложен набор от опции за дългосрочни договори ще могат да се използват за ВЕИ-проекти, базирани на обществена подкрепа, на PPA под различни форми, или на комбинация от двете. Въпреки че от държавите-членки се изискваше да докладват и премахват всички пречки пред тези РРА за възобновяеми източници в своите национални планове за енергетика и климат, само осем държави-членки са го направили.

Планираните и предложени за обществено обсъждане насоки целят да подчертаят най-широко разпространените, свързани с разрешителни и административни режими, пречки пред ВЕИ-проекти, както и общи предизвикателства при транспонирането на съответните членове от Директивата за възобновяемата енергия, както и да покажат съответните примери за добри практики. Те също така подчертават оставащи тесни места, които пречат на PPA да постигнат пълния си потенциал за доставяне на допълнителни ВЕИ-мощности; и да предостави примери/решения за добри практики в това отношение.

Пълният текст на позицията на Eurelectric можете да свалите тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: