Начало НовиниАнализиСъбитияПортугалия с информация за първи търг за екологичен водород

Върни се назад

Назад

Португалия с информация за първи търг за екологичен водород

Португалия с информация за първи търг за екологичен водород

На 4 януари португалското правителство разкри планове за обявяване на търг за доставка на водород и биометан от възобновяеми източници с цел да замени природния газ с възобновяеми газове.

Доставчиците на газ ще бъдат задължени да заменят поне 1 % от обема на своя природен газ със зелен H2 или биометан, който също ще бъдe предмет на нов търг. Задължението ще се прилага за доставки за крайни клиенти надхвърлящи 2 000 GWh/година.

Данните на ICIS показват, че през 2022 г. търсенето на природен газ в Португалия е възлизало на около 60TWh, което би довело до търсене на енергия от 600GWh/година за заместване на 1% с биометан или възобновяем водород.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ

Съгласно публикуваната Наредба 15/2023 от Министерството на околната среда и действията в областта на климата, нов държавен орган, Търговец на едро от последна инстанция, ще изкупува възобновяем водород и биометан на конкурентен електронен търг, преди да ги продава на доставчиците на газ.

В тръжната процедура, се посочва, че правителството на Португалия цели да създаде 120 GWh/год. възобновяем водород и 150 GWh/год. биометан, като предлага максимална субсидия от 127 EUR/MWh за водорода и 62 EUR/MWh за биометана.

Очаква се договорите да бъдат валидни за 10 години.

Като условие за сключване на договор производителите ще трябва да получат разрешение за свързване към газопреносната система. Това би могло да означава, че производителите на водород няма да се нуждаят от съхранение на водород, тъй като производството може да се подава направо към газопреносната мрежа, което ще намали общите разходи по проекта.

Механизмът за закупуване – въпреки че в него е посочен „водород от възобновяеми източници“ – не посочва конкретни условия за производството на водорода, освен че е посочено, че водородът се произвежда с помощта на електроенергия и електролиза от възобновяеми източници.

Продажбите на водород и биометан ще бъдат придружени от гаранции за произход, които могат да бъдат продавани от търговеца на едро от последна инстанция заедно или отделно от възобновяемите газове. Органът ще отговаря за стабилизирането на доставките от променливи възобновяеми източници и ще поема всички разходи за достъп до мрежата.

Не е определена дата за търга, но в наредбата се посочва, че точните процедури на търга трябва да бъдат представени на правителството от Генерална дирекция „Енергетика и геология“ до 30 май 2023 г. и да бъдат публикувани до 30 юни.

Източници:

  1. ICIS
  2. Hydrogeninsight

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: