Начало НовиниАнализиСъбития„По веригата на цените“ – вижте третото издание Колко струва електроенергията от най-чистата лигнитна ТЕЦ в България?

Върни се назад

Назад

„По веригата на цените“ – вижте третото издание Колко струва електроенергията от най-чистата лигнитна ТЕЦ в България?

„По веригата на цените“ – вижте третото издание Колко струва електроенергията от най-чистата лигнитна ТЕЦ в България?

ПО ВЕРИГАТА НА ЦЕНИТЕ: Електроенергия

Колко струва електроенергията от най-чистата лигнитна ТЕЦ в България?


Производство


Топ 
ТЕЦ „AES Гълъбово“


Инсталирана мощност и производство

 ТЕЦ „AES Гълъбово“, позната в близкото минало като ТЕЦ „Марица изток 1“,  e най-ефективната и чиста електроцентрала с изгаряне на лигнитни въглища в България. С изграждането на централата AES осъществи най-голямата чуждестранна инвестиция в страната до момента на обща стойност над 1,3 млрд. евро.

Общата инсталирана мощност на централата е 670 МВт, осигурявана от  два блока, всеки от които с мощност 335 МВт.

ТЕЦ „AES Гълъбово“ е пусната в експлоатация, но все още не работи със своя пълен капацитет.  Когато това стане факт, централата ще има потенциал да произвежда 6 млн. МВтч годишно при 90-процентово използване на наличната мощност.

За едногодишния период юли 2011 – юни 2012 г. (по данни на ДКЕВР съгласно Решение за разполагаемост) централата ще има готовност да произведе (разполагаемост) 3451 хил. МВтч. Очаква се значително по-малко производство – 2133 хил. МВтч. Произведената  електроенергия ще бъде купена от НЕК и ще участва в неговата квота за снабдяване на регулирания пазар. Останалата разполагаемост от 1318 хил.МВтч ще бъде купена от ЕСО за студен резерв (1023 хил.МВтч) и за допълнителни услуги (295 хил.МВтч).

Дългосрочен договор за изкупуване на енергията

Съгласно подписан 15-годишен договор, цялата произведена електрическа енергия и наличната разполагаемост се продават на  НЕК. Продажбите се извършват по двукомпонентова фиксирана цена. Договорените фиксирани цени за енергия покриват променливите производствени разходи, основните от които са тези за гориво, а цените за разполагаемост покриват постоянните разходи на централата плюс определена възвръщаемост на собствения и привлечения капитал.

 Договорените първоначално цени за разполагаемост и енергия се изменят периодично съгласно формули за ескалация на цените, включени в дългосрочния договор. Енергийната компонента се изменя най-вече под влияние на цените на използваното гориво, а компонентата за разполагаемост отразява въздействието на външни инфлационни и валутни фактори.

Централата използва лигнитни въглища от „Мини Марица изток“, доставяни в съответствие с клаузите на дългосрочен Договор за снабдяване с гориво (Fuelsupplyagreement). Цените на въглищата не подлежат на регулиране, но все пак ДКЕВР преценява доколко исканията за увеличаване на цените на местните въглища са мотивирани като ги съобразява с конюктурата на пазара за въглища.

 

Структура и параметри на цената

Последните публикувани от ДКЕВР цени за  ТЕЦ „AES Гълъбово“, са от 2009г. и са съответно:

  • цена на енергия – 40,00 лв./МВтч и
  • цена за разполагаемост – 64,76 лв./МВтч.

При тези цени и посочените по-горе количества енергия и разполагаемост, които централата ще предостави на НЕК и на ЕСО може да се изчисли, че пълната цена на един мегаватчас е 144,78лв. Колкото по-интензивно се използва наличната разполагаемост за производство на електрическа енергия, толкова по-ниска ще бъде пълната цена.  Например, ако предположим, че наличната, обявена по-горе годишна разполагаемост за юли 2011 – юни 2012 в размер на 3451хил.МВтч ще бъде използвана изцяло за производство на електрическа енергия, то тогава един мегаватчас би струвал  на купувача  104,76 лв. или с близо 40 лв.по-евтино.


Тенденции

От началото на 2013г. цената на произведената от ТЕЦ „AES Гълъбово“ ще се повиши поради въвеждането на новата европейска схема за търговия с емисии. Същата изисква „замърсителят“, в случая – ТЕЦ „AES Гълъбово“, да закупува  разрешителни за всички емитирани парникови газове от специално организирани за това търгове. При емисионен фактор на централата 1,1 тона СО2/МВтч и цена на тон СО2 от 15 евро, цената ще се увеличи с 32 лв/МВтч.

Дългосрочният договор за изкупуване на енергията вероятно ще бъде трансформиран по подходящ начин, така че централата да може да се включи в свободната търговия на електроенергия. Същевременно, интересите на инвеститора трябва да бъдат гарантирани чрез компенсаторен механизъм, отчитащ разликите между фиксираните и пазарни цени (т.н. невъзстановяеми разходи).

Конкурентни позиции

Лигнитните централи имат шансове за конкурентни позиции спрямо нови ядрени мощности, ако са налице следните условия:

– интензивно използване на наличната разполагаемост
-относително ниски цени на разрешителните за емисии на СО2

        

Що се отнася до нови газови централи, диапазона на произведената от тях електроенергия може да варира в изключително високи граници в зависимост от цената на горивото, поради което сравнения с тях не са възможни. Нещо повече, такива сравнения не са и необходими поради това, че лигнитните и евентуално новите газови централи биха работили в различни режими и различни сегменти на товаровата диаграма, т.е. те не биха били изложени на пряка конкуренция.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: