Начало НовиниАнализиСъбитияПо-рационално финансиране на изследванията и иновациите

Върни се назад

Назад

По-рационално финансиране на изследванията и иновациите

По-рационално финансиране на изследванията и иновациите

Европейската комисия публикува Зелена Книга „От предизвикателства към възможности: Към обща стратегическа рамка за финансиране на изследвания и иновации”. Зелената книга е основа за провеждане на обществен дебат по отношение на възможностите за рационализиране и премахване на бюрократичните пречки пред финансирането на научни изследвания, демонстрации и въвеждане на иновации със средства от Европейския съюз. Очаква се до края на 2011 ЕК да приеме законодателно решение за новия финансов период (2014-2020), съдържащо сериозни подобрения в механизмите за европейско финансиране на научноизследователската дейност и иновациите, за да се улесни достъпът до тези средства, да се постигнат по-осезаеми научни и икономически резултати и по-добро съотношение между качество и инвестиции.

ЕК предлага „Обща стратегическа рамка“, обединяваща три ключови аспекта:
– акцент върху три взаимно допълващи се цели: осигуряване на научна база на световно равнище за ЕС, повишаване на конкурентноспособността на всички нива и справяне с предизвикателствата, свързани с измененията в климата, ефективното използване на ресурсите, енергийната сигурност, здравеопазването и застаряването на населението

– привлекателност на финансирането от ЕС чрез улеснен достъп – осигуряване на единно регистриране и общи софтуерни инструменти, въвеждане на „обслужване на едно гише“, където кандидатите да получават информация и помощ през целия процес на финансиране и др.

– опростяване на процедурите по отчитане и улесняване на финансовия контрол върху изразходването на средствата на европейските данъкоплатци

Зелената книга включва и четирите съществуващи европейски програми – Седмата рамкова програма за изследвания и демонстрации, Програмата за конкурентноспособност и иновации, Кохезионната политика към регионите и фондовете предоставяне чрез Европейския институт за иновации и технологии.

Настоящата Рамкова програма за научни изследвания (7РП) разполага с бюджет от 53 млрд. евро за периода 2007—2013 г. Досега са били финансирани над 9000 проекта. Според проучване проектите, избрани за финансиране през 2011 г., ще създадат до около 165 000 работни места. (виж IP/10/966).
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации разполага с бюджет от 3,6 млрд. евро за периода 2007—2013 г. и е оказала подкрепа на повече от 100 000 малки и средни предприятия единствено чрез гаранции по заеми, както и чрез иновативни пилотни проекти в областта на информационните и комуникационни технологии.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е самостоятелен орган на ЕС, който насърчава водещи в световен мащаб иновации посредством пионерската концепция за Общности на знанието и иновациите. За периода 2007—2013 г. EIT е получил от бюджета на ЕС 309 млн. евро.

Какво предстои

Крайният срок за подаване на предложения в рамките на допитването е 20 май. На 10 юни ЕК ще организира голяма заключителна конференция. Тогава ще бъде обявено и наименованието на новата стратегическа рамка.


Още по темата:

  Допитване относно Зелената книга
 Страница на Съюз за иновации
 Европейски институт за иновации и технологии
 Седма рамкова програма

 Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации
 Европейски съвет по научни изследвания
 Инструмент за финансиране със споделяне на риска
 Оценка на ИСФР
 Доклад на експертната група за междинна оценка на 7РП
 Отговор на ЕК относно Доклада за междинната оценка
 Съобщение на ЕК за опростяването от април 2010

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: