Начало НовиниАнализиСъбитияПрез втората полoвина на 2022 датските битови потребители с цени над 2 пъти по-високи от средните за ЕС

Върни се назад

Назад

През втората полoвина на 2022 датските битови потребители с цени над 2 пъти по-високи от средните за ЕС

През втората полoвина на 2022 датските битови потребители с цени над 2 пъти по-високи от средните за ЕС

За битовите потребители в ЕС (потребители с годишно потребление между 2500 киловатчаса (KWh) и 5000 KWh) цените на електроенергията през втората половина на 2022 г. са най-високи в Дания (0,5871 евро за KWh), Белгия (0,4489 евро за KWh), Ирландия (0,4199 евро за KWh) и Чехия (0,3844 евро за KWh), a най-ниските цени на електроенергията са регистрирани в Унгария (0,1084 евро за KWh) и България (0,1147 евро за KWh).

За датските битови потребители цената на KWh е била повече от два пъти по-висока от средната цена за ЕС, докато домакинствата в Нидерландия са платили с 38,1 % по-малко от средната цена за ЕС.

Средната цена за ЕС през втората половина на 2022 г. – среднопретеглена стойност, като се използват най-актуалните (2022 г., полугодие 2) данни за електроенергията на битовите потребители – е била 0,2840 EUR на KWh.

Vertical stacked bar chart on the electricity prices for household consumers in the second half 2022 in the EU, the euro area, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries. Each bar shows the three components of the price, which are the price without taxes, the VAT, and other taxes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тежестта на данъците и налозите се различава значително в отделните държави-членки на ЕС

В ЕС делът на данъците през втората половина на 2022 г. е бил най-малък в Нидерландия, където стойностите всъщност са били отрицателни (-136,8 %). Нидерландия предостави облекчения арещу високите цени електроенергията с най-голямо въздействие върху битовите потребители. Относителният дял на данъците е бил най-висок в Дания, като е съставлявал 38 % от общата цена. Средният дял на данъците и таксите на равнище ЕС е бил 15,5 %, което представлява намаление с 8 % в сравнение с първата половина на 2022 г., дължащо се най-вече на субсидиите и квотите. Данъкът върху добавената стойност в ЕС представлява 13 % от общата цена. Той варира от 4,8 % в Малта до 25,8 % в Швеция.

Vertical stacked bar chart on the share of taxes and levies paid by household consumers for electricity in the second half 2022 in the EU, the euro area, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries. Each bar shows the share of VAT and the share of other taxes and levies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпределение на разходите за пренос и разпределение за битовите потребители на електроенергия

Разходите за пренос и разпределение се отчитат само веднъж годишно, в края на второто полугодие. Разходите за разпределение имат най-голям дял в сравнение с разходите за пренос. Това е нормално за всички видове мрежи, включително и за електроенергийната система.

Преносната мрежа се използва за пренос на големи количества енергия на големи разстояния. Разпределителната мрежа обикновено е частта от системата, към която са свързани потребителите. Разпределителната мрежа е по-гъста от преносната, поради което се очаква делът й в разходите да бъде по-висок.

Държавите с по-малка гъстота на населението се нуждаят от по-обширна преносна мрежа, за да посрещнат нуждите си. Нейните разходи са по-високи в сравнение със страните с по-висока гъстота на населението. По-малките държави с по-гъсто население използват предимно собствена разпределителна мрежа.

През 2022 г. Люксембург (100,0 %), Словакия (91,55 %) и Финландия (90,0 %) имат най-висок дял на разходите за разпределение. От друга страна, през 2022 г. Унгария (41,1 %), Литва (36 %) и Ирландия (32 %) имат най-високи дялове на разходите за пренос.

Vertical stacked bar chart on the share of taxes and levies paid by household consumers for electricity in the second half 2022 in the EU, the euro area, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries. Each bar shows the share of VAT and the share of other taxes and levies.

Източник: Евростат

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: