Начало НовиниАнализиСъбитияПризиви за повече лоялност при пазарната реформа във Франция

Върни се назад

Назад

Призиви за повече лоялност при пазарната реформа във Франция

Призиви за повече лоялност при пазарната реформа във Франция

Реформата на електроенергийния пазар е сред основните теми на дискусия във Франция. Два независими органа, а именно френския енергиен регулатор CRE и Комисията по конкуренцията приветстват целта на френското правителство за създаване на ефективен френски пазар на електроенергия, който да защитава потребителите в случай на рязко повишаване на цените на едро. Двете институции настояват за гаранции, че условията на реформата на пазара на електроенергия създават равнопоставеност между EDF и неговите конкуренти от самото начало, за да се постигне максимално въздействие върху потребителите. На 20 декември 2023 г. беше изпратено писмо до френското правителство, съдържащо предложения за гарантиране на правилното функциониране на пазара на електроенергия за предприятията и домакинствата. Проектът на закон за енергийния суверенитет, който понастоящем е в процедура по обсъждане, съдържа някои от тези предложения, въпреки че условията за доставка за EDF и неговите конкуренти, от една страна, и дългосрочните договори за разпределение на ядреното му производство (CAPN), от друга, биха могли да предизвикат рискове за конкуренцията в зависимост от избраните методи за прилагане.

Рамката ARENH ще приключи на 31 декември 2025 г. Френското правителство обяви основите на предстоящото регулиране на ядрените електроцентрали на EDF от 1 януари 2026 г. Това споразумение, което придава по-голяма роля на пазара на електроенергия на едро, предвижда приходите от ядрените електроцентрали на EDF да бъдат преразпределени към потребителите в случай на високи цени на пазара на едро. Тази реформа повдига сериозни въпроси за всички участници на пазара на електроенергия, особено за потребителите, както стопански, така и битови.

Наличието на интегриран играч, който заема силна и устойчива позиция, тъй като не може да бъде оспорван от конкуренти нагоре по веригата, но който присъства и надолу по веригата, изисква гаранции по отношение на конкуренцията. Поради това енергийният регулатор и Комисията по конкуренцията считат за необходимо да се въведат мерки, които да гарантират справедлив, ефективен и динамичен пазар на електроенергия от самото начало, когато правото на конкуренцията позволява намеса само „a posteriori“ .

На първо място, енергийният регулатор CRE трябва да може да одобри правилата за определяне на финансовите потоци (в рамките на приходите на EDF), които се разпределят по-специално за ядреното производство, за да се даде възможност за строг контрол на приходите, които се вземат предвид при изчисляването на преразпределението между потребителите.

CRE следва също така да може да определи времето, в което EDF публикува своите оценки за производството на ядрени електроцентрали, за да се гарантира, че вътрешните маркетингови звена на EDF не разполагат с непублична информация за прогнозите за производството на ядрени електроцентрали и за приходите.

Освен това CRE следва да може да въведе предварителни мерки за насърчаване на ликвидността на пазара на електроенергия на едро, пропорционално и след консултации със съответните участници, за да се гарантира развитието на истински дългосрочен сегмент на този пазар и по този начин да се насърчат офертите за доставка с продължителност над две години.

Тези предложения са включени в проектозакона за енергийния суверенитет, който в момента се обсъжда, въпреки че е необходима допълнителна работа по отношение на условията за доставка за EDF и неговите конкуренти и дългосрочните договори за разпределение на ядреното производство (CAPN).

Комисията по конкуренцията и CRE смятат, че реформата не трябва да застрашава възможността на доставчиците, които се конкурират с EDF, да се снабдяват с електроенергия за своите дейности по снабдяване при икономически равностойни условия на EDF.

Освен това договорите за ядрено производство (CAPN) трябва да се сключват при недискриминационни условия.

Методите, използвани за осъществяване на тази реформа, трябва да сведат до минимум тези рискове.

Източник: CRE

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: