Начало НовиниАнализиСъбитияПроизводството и потреблението на въглища е намаляло с 1/3 за две години

Върни се назад

Назад

Производството и потреблението на въглища е намаляло с 1/3 за две години

Производството и потреблението на въглища е намаляло с 1/3 за две години

И през 2020 г. е продължила тенденцията за намаляване на производството и потреблението на чени и кафяви въглища в ЕС.

Следвайки устойчивия спад от 1990 г. насам, темпът на намалени на търсенето на въглища се увеличава през 2019 г. Спрямо 2018, през 2020 г. потреблението на черни въглища е намаляло с 35%, а на кафяви (основно лигнити) с 33%.

Месечните данни за 2020 показват, че пандемията от COVID-19 закономерно е оказала влияние върху производството и потреблението на въглища, но пълният му ефект ще може да се оцени през следващите години.

Черни въглища: от 13 – 2 производители, силен спад в производството и потреблението

През 2020, ЕС е произвел 56 милиона тона черни въглища, с 80% по-малко спрямо 1990. Броят на държавите производителки на черни въглища също е намалял драматично – от 13 през 1990 до само 2 държави през 2020 – Полша с 96% дял от общото ЕС-производство и Чехия.

Съответно, потреблението на черни въглища последователно намалява след 1990 г., с ускорен темп през 2019 г. През 2020 г. потреблението на черни въглища в ЕС се оценява на 144 милиона тона, 63% по-малко спрямо 1990 г.

Причините за по-ниското потребление се коренят в преминаването от въглища към природен газ и възобновяеми източници за електропроизводство, както и в намаленото производство на кокс за различни други индустрии като стоманодобивната.

A series of pie charts showing the decreasing total amount of the hard coal production in the EU from 1990 to 2020 (from 277.4 million tonnes to 56.5 million tonnes), as well as the decreasing number of producing countries in the same period (from more than 6 producers to only 2 producing countries in 2020: Poland and Czechia)Кафяви въглища: залез на лигнитните въглища в ЕС

Подобно е положението и при кафявите въглища – спадът в тяхното потребление се ускорява след 2019 г. През 2020 потреблението на кафяви, основно лигнитни, въглища в ЕС се оценява на 246 милиона тона, или с 64% по-малко от 1990 г.

95% от общото потребление на кафяви въглища в ЕС е разпределено в 6 държави: Германия (44%), Полша (19%), Чехия (12%), България, Румъния и Гърция. Производството и потреблението показват много подобни цифри, доколкото лигнитните въглища почти винаги се потребяват в държавата на производство, а при кафявите нивата на трансгранична търговия са ниски.

Основният дял от кафяви въглища в ЕС се използва за производство на електроенергия. През 2019 93% от кафявите въглища са използвани за тази цел.

Chart showing the decreasing amount of inland brown coal consumption in the EU from 2015 to 2020 (from just over 350 million tonnes to just over 200 million tonnes). The largest consumers are Germany, Poland, Czechia, Bulgaria, Romania and Greece).

Повече информация:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: