Начало НовиниАнализиСъбитияПроизводството на електроенергия от слънце за пръв път премина над 1 ТВтч за първото полугодие

Върни се назад

Назад

Производството на електроенергия от слънце за пръв път премина над 1 ТВтч за първото полугодие

Производството на електроенергия от слънце за пръв път премина над 1 ТВтч за първото полугодие

Нетното производство на електроенергия в страната през първото полугодие на годината спадна с 22,7% спрямо същия период на 2022 г. като достигна 20,5 ТВтч. Нивото е съизмеримо с това от 2020г. съгласно оперативните данни на ENTSOE (Transparency platform).

След година и половина на безапелационна доминация на въглищата в енергийния микс, ядрената енергия зае първо място с дял от 39%, а въглищата останаха с 34%. Общо производството за полугодието от лигнитни въглища е в размер на 7 ТВтч или близо 42% по-малко спрямо референтния период на 2022 г.  Осезаем спад от 21% се наблюдава и при производството  на електроенергия от газ.

Общо от изкопаеми горива са произведени 8,5 ТВтч, което представлява 5 ТВч по-малко спрямо първите шест месеца на 2022 г.

Негативният тренд при водната енергия продължава със спад от 18,8%, дължащ се основно на големите язовирни ВЕЦ.

Съвсем очаквано, предвид нарастващвата соларна мощност в страната,  отново е налице ръст (+38) на електроенергията от слънце, който доведе до рекордно производство. За пръв път електроенергията от фотоволтачни централи за първото полугодие премина убедително над 1 ТВтч .

За разлика от слънчевите мощности, при другите ВЕИ производства се наблюдава спад с 14,6% при вятърни, с 24,9% при биомасата и с 15,5% при електроенергията, произведена от отпадъци.

Производство на електроенергия за периода януари - юни, МВтч

През първата половина на годината потреблението на електроенергия в страната се е свило значително с 7,4% като достига 18,4 ГВтч.

Потребление на електроенергия, МВтч

Тази година има засилен поток на електроенергия към България. Вносът на електроенергия достига 2 ТВтч, което представлява близо 2 пъти по-високи стойности спрямо референтния период на 2021 г. и над 3 пъти спрямо същия период на 2022 г.. Най-голямо количество енергия е постъпило от румънската граница 1,8 ТВтч.

За разлика от миналата година, когато износът беше изключително интензивен, поради голямото търсене на енергия на европейските пазари и на Балканите, то през първата половина на годината потоците на електроенергия към чуждите страни изглеждат далеч по-спокойни. Износът на електроенергия е 4 Твч или с 3,2 ТВтч по-слаб спрямо първите шест месеца на 2022 г.. Най-много е изнесената електроенергия в посока Гърция – 1 ТВч, Турция – 0,95 ТВтч, Северна Македония – 0,9 ТВтч.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: