Начало НовиниАнализиСъбитияПротиводействие на високите енергийни цени: Правителствата в подкрепа на енергийния бизнес

Върни се назад

Назад

Противодействие на високите енергийни цени: Правителствата в подкрепа на енергийния бизнес

Противодействие на високите енергийни цени: Правителствата в подкрепа на енергийния бизнес

Европейските политици разглеждат няколко възможни варианта за възстановяване на реда на европейските енергийни пазари и за свеждане до минимум на икономическите щети, които повишените цени заплашват да нанесат на енергийните компании и най-големите им клиенти  – от нови кредитни линии, гаранции и мостово финансиране до намеса на пазара под формата на ценови ограничения или маржин лимити. АХРО обобщава най-интересните примери.

Какви са специфичните схеми за подкрепа?

Швейцария
От 13 април 2022 г. Федералният съвет обсъжда създаването на механизъм за финансово оздравяване на важни за системата електроенергийни дружества. На 6 септември 2022 г. Axpo Holding AG подава заявление за временна ликвидна подкрепа. Въз основа на спешно постановление Федералният съвет активира спасителния фонд и предоставя на Axpo кредитна линия в размер на 4 млрд. швейцарски франка. Кредитната линия е обвързана със строги условия, като например забрана за изплащане на дивиденти. Освен това през този период Axpo не може да продава активи или да извършва преструктуриране, което би могло да застраши изплащането на кредита или да застраши финансово обезпечението. Въведено е и задължение за представяне на регулярна информация на федералните служби, ElCom и Швейцарската федерална сметна палата.

На 16 септември стана известно, че електроенергийното дружество в Тичино е получило държавен заем в размер на 110 млн. швейцарски франка. Електрическата компания Azienda Elettrica Ticinese (AET) от Тичино се бори с проблеми с ликвидността и използва кредитната линия на 29 август 2022 г.

Австрия
Най-големият доставчик на енергия в Австрия, Wien Energie, също се подсигури срещу повишаването на цените на електроенергията. На 31 август 2022 г. федералното правителство отпусна заем в размер на 2 милиарда евро за обезпечаването на енергийните доставки на два милиона клиенти. Заемът е обвързан с определени условия със срок на действие до април 2023 г. Въпреки че няма изисквания за предоставяне на обезпечение, заемодателят получава място в надзорния съвет на Wien Energie, а производителят на електроенергия трябва да разкрие информация за търговските си сделки от 2020 г. насам. Освен това федералното правителство наложи задължение за отчитане на разходите за двата милиарда евро, както и за изясняване на сделките. Wien Energie вече е получила 1,4 млрд. евро с извънредно постановление от юли 2022, без условия. Трите одиторски компании, които проверяват от името на Wiener Stadtwerke търговията с електроенергия на дъщерното дружество Wien Energie, оценяват борсовите сделки на дружеството като такива „без алтернатива“. Не са открити признаци за спекулации или неадекватно управление на риска.

Германия
На 22 юли 2022 германското правителство обяви, че издава цялостен пакет за подпомагане на Uniper на обща стойност до 15 млрд. евро. Uniper е една от най-големите европейски газови компании и най-големият германски вносител на руски газ. Компанията се оказа в тежко положение поради липсата на доставки на газ. За да осигури енергийните доставки за страната, германското правителство обеща финансова подкрепа, но също така поиска да бъде представено в надзорния съвет. Освен това правителството поиска ограничаване на възнагражденията на управителния съвет на Uniper и забрана за изплащане на дивиденти. От юли досега компанията вече е изтеглила 9 млрд. евро кредити. Междувременно стана ясно, че федералното правителство ще поеме изцяло газовата компания Uniper и че коментираният нов налог върху газа няма да влезе в сила. На 29 септември федералното правителство предложи „щит за икономическа защита“: общо до 200 млрд. евро ще бъдат предоставени за подпомагане на енергийните предприятия, наред с другото, и за облекчаване на разходите за енергия за домакинствата и промишлеността.

На 4 ноември 2022 бе съобщено за финансовата подкрепа за общинските компании за комунални услуги (доставящи природен газ) в област Северен Рейн-Вестфалия. Тези предприятия получават 5 млрд. евро под формата на заеми за ликвидност от банката на провинция Северен Рейн-Вестфалия, за да се гарантира, че ще могат да продължат да доставят газ и в бъдеще.

Швеция и Финландия
На 5 септември 2022 шведското правителство също предприема мерки срещу предстоящата финансова криза и предоставя еквивалента на 23 млрд. евро на всички северни и балтийски енергийни компании. Финландия предоставя 10 млрд. евро на финландски дружества, за да покрие острите нужди от повишена ликвидност на дружествата, работещи в областта на производството на енергия. В Швеция всички дружества, които търгуват с електроенергия чрез Nasdaq, могат да използват кредитна линия. Условието е да изпитват недостиг на ликвидни средства поради изискванията за маржин гаранция, но все още да се считат за икономически жизнеспособни в дългосрочен план. Fortum, чийто мажоритарен собственик е държавата, получава мостов заем в размер на 2,5 млрд. евро, за да разполага с достатъчно ликвидни средства за гаранции за сигурност на пазара на електроенергия. Условие за отпускане на заема е да не се изплащат бонуси или дивиденти. 

Франция
Най-големият доставчик на електроенергия в Европа, Electricité de France (EdF), от известно време изпитва финансови затруднения и трябваше да бъде рекапитализиран с 2,5 млрд. евро още преди началото на войната в Украйна. Един от факторите за това беше забраната за повишаване на цените на електроенергията. В момента държавата все още притежава 84% от дружеството, но скоро то отново ще бъде национализирано до 100%. За това държавата ще плати най-малко осем милиарда евро.

Чехия
Още през юни 2022 чешкото правителство заработи по план за икономии, който да облекчи финансовото положение на гражданите и производителите на електроенергия. По това време бяха предвидени 2,6 млрд. евро, по-голямата част от които насочени към предприятията. На 8 юли беше постигнато споразумение за заем в размер на 5 млрд. евро, по силата на което ще бъдат подпомогнати производителите на електроенергия с инсталирана мощност над 100 мегавата. Дружествата трябва да отговарят на определени критерии.

Обединено кралство
В Обединеното кралство много енергийни доставчици са частна собственост. Правителството разработи програма за финансиране на енергийните пазари, която включва краткосрочна финансова подкрепа за дружествата за търговия с енергия на едро.

Дания
На 8 септември 2022 Дания обяви финансова помощ за енергийни компании в размер на 100 млрд. крони (13,5 млрд. евро), разработена от министъра на финансите. Тази помощ има краен срок за кандидатстване 1 април 2023 г. и ще се управлява от Датския експортен фонд (EKF). Помощта е под формата на гаранции с максимален срок от пет години. В този контекст разходите по гаранцията се изчисляват при пазарни условия, които съответстват на условията на пазарните кредитори и администрацията. Датската кредитна линия покрива 80% от бъдещите заеми на енергийните дружества, докато кредиторът трябва да покрие поне 20%.

Словения
В Словения на 13 септември 2022 парламентът също одобри държавни гаранции на обща стойност 1,6 млрд. евро. Парите са насочени за най-важните енергийни компании в страната, за да им се осигури достатъчна ликвидност за закупуване на електроенергия и природен газ в условията на бързо растящи цени на енергията. Например, енергийната компания HSE Group ще получи до 800 млн. евро от тази сума. Други две компании – GEN Energija и търговецът на природен газ Geopolin – ще получат гаранции за заеми в размер до 400 млн. евро всяка. Държавата обяви, че ще гарантира до 80% от тези заеми, за да осигури стабилност и надеждност за потребителите на енергия в Словения.

Италия
В края на октомври 2022 италианското министерство на финансите е дало зелена светлина на искане на енергийната компания Enel за държавна подкрепа за кредитна линия в размер до 16 млрд. евро. Енергийната компания е поискала възможност да се възползва от схемата за държавни гаранции, която Рим е разработил, за да подпомогне местните компании, засегнати от повишаването на цените на енергията. Средствата ще бъдат предоставени от група банки.

Европейски съюз
В non-paper на Европейската комисия от 27 септември 2022 Комисията предлага мерки на държавите – членки на ЕС за облекчаване на съществуващите проблеми с ликвидността в енергийния сектор („облекчаване на ликвидния стрес“). Въз основа на информацията, получена от органите за финансов надзор на ЕС – ЕОЦКП, ЕБО и Единния надзорен механизъм на ЕЦБ, Европейската комисия планира да облекчи правилата за депозиране на обезпечения и за предоставяне на гаранции от клиринговите банки. Освен това Европейската комисия иска да продължи съществуващите облекчения по отношение на законодателството за държавните помощи, така че държавите – членки на ЕС да могат да продължат да предоставят държавни гаранции на дружествата в енергийния сектор.

На 28 октомври 2022 г. Европейската комисия прие предложение за разширяване и допълване на Временната рамка за действие при кризи (ВРБК) във връзка с войната в Украйна. Предложението, което влезе в сила на същия ден, съдържа няколко аспекта, които са от значение за енергийните дружества. Сред тях са удължаването на Временната кризисна рамка с една година, т.е. до 31 декември 2023 г., увеличаването на максимално допустимите размери на помощта и увеличаването на гъвкавостта на ликвидната подкрепа за енергийните дружества за техните търговски дейности. В изключителни случаи и при строги условия държавите членки могат да предоставят държавни гаранции, надвишаващи действителната максимална степен на покритие от 90 %, ако те се предоставят като финансово обезпечение на централни контрагенти или клирингови членове.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: