Начало НовиниАнализиСъбитияПубликуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Върни се назад

Назад

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Съветът на европейските енергийни регулатори (СЕЕР) и Регулаторният борд на Енергийната общност (ECRB) публикуваха днес Седмия доклад за сравнителен анализ на качеството на доставките на електроенергия и газ (7th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply)– ключов документ, в който се посочват добрите регулаторни практики по отношение на качеството на доставките в електроенергийните и газовите мрежи, които спомагат за предпазване на европейските потребители от ограничения на потреблението на енергия.

Докладът, в който са събрани данни от енергийните регулаторни органи на 39 държави, съдържа констатации и свързани с тях препоръки за поддържане на добро качество на всички аспекти на доставките на електроенергия и газ за потребителите в цяла Европа (с някои допълнителни данни за три средиземноморски държави). Заинтересованите страни в областта на енергетиката използват данните, предоставени от членовете и наблюдателите на CEER и от страните по договора за Енергийната общност, за да прогнозират дългосрочните тенденции в Европа и да планират инвестиции, а университетите и мозъчните тръстове ги използват за своите изследвания.

Една от основните констатации разкрива, че повечето страни са намалили или поне запазили устойчивостта на системата си и броя на прекъсванията на клиент от началото до края на наблюдавания период по отношение на електроенергията. В случая с България обаче се ектраполират данните от Шестия сравнителен доклад, тъй като не е подадена актуална информация. Оценката показва също така, че прекъсванията при газа, макар и много по-рядко срещани от тези при електроенергията, могат да доведат до по-висок риск за безопасността, което води до по-големи усилия от страна на регулаторните органи за тяхното избягване.

„Европейските енергийни регулатори се ангажират да насърчават добре функциониращите и конкурентни енергийни пазари в Европа, за да гарантират, че потребителите получават справедливи цени, широк избор на доставчици и най-добро качество на доставките, включително възможно най-голяма защита от прекъсвания. Ето защо тази работа е от особена важност в контекста на изключително високите цени и предизвикателните времена за европейските енергийни пазари“, казва председателят на CEER Анегрете Грьобел.

„Осигуряването на стабилни и непрекъснати доставки на електроенергия и газ за потребителите на енергия е основен фокус на регулаторните дейности. Седмият сравнителен доклад за качеството на доставките на електроенергия и газ предоставя добре разработена картина на статуквото, която ще ни позволи да постигнем по-нататъшен напредък“, подчертава председателят на ECRB Марко Бислимоски.

В доклада са разгледани три основни аспекта на качеството на доставките. По отношение на електроенергията това са наличността и техническите характеристики на мрежите (непрекъснатост на доставките), техническите характеристики на доставяната електроенергия (качество на напрежението) и бързината и точността, с която се обработват заявките на клиентите (търговско качество). За природния газ това са наличността и техническите характеристики на мрежата (техническо експлоатационно качество), химическият състав (качество на природния газ) и бързината и точността на обработка на клиентските заявки (търговско качество).

CEER рутинно изследва и анализира качеството на доставките на електроенергия (от 2001 г.) и газ (от 2016 г.) в европейските държави и е изготвил шест пълни доклада за сравнителен анализ, както и редовни актуализации. Това 7-мо издание съдържа пълни данни както от участниците в CEER, така и от ECRB, което увеличава общия брой на пълноценно участващите държави и дава възможност за по-лесен сравнителен анализ за по-голямата част от Европа. Въпреки че докладът се основава на най-новата налична информация, предоставена от енергийните регулатори, данните за непрекъснатост на доставките обхващат периода от 2010 г. до 2018 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: