Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПубликуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Върни се назад

Назад

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Публикуван е водещият доклад за качеството на енергийните доставки в Европа

Съветът на европейските енергийни регулатори (СЕЕР) и Регулаторният борд на Енергийната общност (ECRB) публикуваха днес Седмия доклад за сравнителен анализ на качеството на доставките на електроенергия и газ (7th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply)– ключов документ, в който се посочват добрите регулаторни практики по отношение на качеството на доставките в електроенергийните и газовите мрежи, които спомагат за предпазване на европейските потребители от ограничения на потреблението на енергия.

Докладът, в който са събрани данни от енергийните регулаторни органи на 39 държави, съдържа констатации и свързани с тях препоръки за поддържане на добро качество на всички аспекти на доставките на електроенергия и газ за потребителите в цяла Европа (с някои допълнителни данни за три средиземноморски държави). Заинтересованите страни в областта на енергетиката използват данните, предоставени от членовете и наблюдателите на CEER и от страните по договора за Енергийната общност, за да прогнозират дългосрочните тенденции в Европа и да планират инвестиции, а университетите и мозъчните тръстове ги използват за своите изследвания.

Една от основните констатации разкрива, че повечето страни са намалили или поне запазили устойчивостта на системата си и броя на прекъсванията на клиент от началото до края на наблюдавания период по отношение на електроенергията. В случая с България обаче се ектраполират данните от Шестия сравнителен доклад, тъй като не е подадена актуална информация. Оценката показва също така, че прекъсванията при газа, макар и много по-рядко срещани от тези при електроенергията, могат да доведат до по-висок риск за безопасността, което води до по-големи усилия от страна на регулаторните органи за тяхното избягване.

„Европейските енергийни регулатори се ангажират да насърчават добре функциониращите и конкурентни енергийни пазари в Европа, за да гарантират, че потребителите получават справедливи цени, широк избор на доставчици и най-добро качество на доставките, включително възможно най-голяма защита от прекъсвания. Ето защо тази работа е от особена важност в контекста на изключително високите цени и предизвикателните времена за европейските енергийни пазари“, казва председателят на CEER Анегрете Грьобел.

„Осигуряването на стабилни и непрекъснати доставки на електроенергия и газ за потребителите на енергия е основен фокус на регулаторните дейности. Седмият сравнителен доклад за качеството на доставките на електроенергия и газ предоставя добре разработена картина на статуквото, която ще ни позволи да постигнем по-нататъшен напредък“, подчертава председателят на ECRB Марко Бислимоски.

В доклада са разгледани три основни аспекта на качеството на доставките. По отношение на електроенергията това са наличността и техническите характеристики на мрежите (непрекъснатост на доставките), техническите характеристики на доставяната електроенергия (качество на напрежението) и бързината и точността, с която се обработват заявките на клиентите (търговско качество). За природния газ това са наличността и техническите характеристики на мрежата (техническо експлоатационно качество), химическият състав (качество на природния газ) и бързината и точността на обработка на клиентските заявки (търговско качество).

CEER рутинно изследва и анализира качеството на доставките на електроенергия (от 2001 г.) и газ (от 2016 г.) в европейските държави и е изготвил шест пълни доклада за сравнителен анализ, както и редовни актуализации. Това 7-мо издание съдържа пълни данни както от участниците в CEER, така и от ECRB, което увеличава общия брой на пълноценно участващите държави и дава възможност за по-лесен сравнителен анализ за по-голямата част от Европа. Въпреки че докладът се основава на най-новата налична информация, предоставена от енергийните регулатори, данните за непрекъснатост на доставките обхващат периода от 2010 г. до 2018 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: