Начало НовиниАнализиСъбитияПубликуван е проект на нормативни промени за създаване на Национален фонд за декарбонизация

Върни се назад

Назад

Публикуван е проект на нормативни промени за създаване на Национален фонд за декарбонизация

Публикуван е проект на нормативни промени за създаване на Национален фонд за декарбонизация

Министерството на енергетиката представи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, с който се регламентира създаването на Национален фонд за декарбонизация (НФД). Създаването на НФД е важна точка от списъка с реформи в частта „Зелена България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Предложението на Министерство на енергетиката е Националният фонд за декарбонизация да се превърне в основна финансова схема в подкрепа на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Проектиран е да  включва голям кръг заинтересовани страни и да адресира необходимостта от финансиране за широка група бенефициенти, за да доведе до максимално постигане на целите, които ще бъдат заложени. Фондът ще се използва за предлагане на безвъзмездни средства и финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях за финансиране на мерки за енергийна ефективност, управление на енергията и въвеждане на възобновяеми енергийни източници в сградите. За справяне със съществуващите пазарни бариери в българския сграден фонд се предвиждат Фонда да предоставя техническа помощ на кандидатите чрез обслужване на едно гише или подобни механизми.

Въз основа на разработените доклади в рамките на проект за техническа помощ „Подкрепа за създаване на Национален фонд за декарбонизация“ и проведени дискусии между отговорните лица е взето решение  НДФ да бъде правоприемник на досегашния Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ), със следните мотиви:

Съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) Министерският съвет определя държавната политика в областта на енергийната ефективност като част от политиката по устойчиво развитие на страната. Енергийната ефективност е хоризонтална политика, която е интегрирана във всички секторни политики чрез ЗЕЕ, където са въведени правомощия на  министрите на регионалното развитие и благоустройството, икономиката и транспорта, информационните технологии и съобщенията да провеждат секторните политики за сгради, индустрия и транспорт.

ФЕЕВИ е независима от държавното управление структура, с възможност за контрол от страна на държавата чрез участието в Управителния съвет на представители на институциите, имащи компетенции в сферата на енергийната ефективност. ФЕЕВИ има практически опит в използването на всички видове финансови продукти, приложими в енергийната ефективност:

кредити, кредитни гаранции, портфейлни гаранции, финансиране на ЕСКО договори и мостово финансиране, както и на център за консултации. Също така оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност.

ФЕЕВИ е подходяща структура за изпълнение на функции на координиращо звено по отношение на програми, проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност, като в същото време ще се използват структурите и изградения капацитет в секторните министерства и ще отпадне необходимостта от създаване на нова структура, изграждане на капацитет и увеличаване на щата на администрацията.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: