Начало НовиниАнализиСъбитияПървото полугодие на 2023: ръст на средната цена за електроенергия на домакинствата в ЕС

Върни се назад

Назад

Първото полугодие на 2023: ръст на средната цена за електроенергия на домакинствата в ЕС

Първото полугодие на 2023: ръст на средната цена за електроенергия на домакинствата в ЕС

През първата половина на 2023 г. средната цена на електроенергията за домакинствата в ЕС продължава да нарастват в сравнение със същия период на 2022 г. съгласно публикуваните данни и анализи на Евростат.

За битовите потребители в ЕС (с годишно потребление между 2 500 кВтч и 5 000 КВтч) цените на електроенергията през първата половина на 2023 г. са най-високи в Нидерландия (0,4750 евро за кВтч), Белгия (0,4350 евро за кВтч), Румъния (0,4199 евро за кВтч) и Германия (0,4125 евро за кВтч). Най-ниските цени се наблюдават в България (0,1137 евро за кВтч), Унгария (0,1161 евро за кВтч) и Малта (0,1256 евро за кВтч).

Следователно, за нидерландските битови потребители цената на един кВтч е била с 64 % по-висока от средната цена за ЕС, докато домакинствата в България, Унгария и Малта са плащали по-малко от половината от средната цена за ЕС.

Средната цена за ЕС през първата половина на 2023 г. за електроенергия на битови потребители  е 0,2890 евро за кВтч.

Vertical stacked bar chart on the electricity prices for household consumers in the first half 2023 in the EU, the euro area, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries. Each bar shows the three components of the price, which are the price without taxes, the VAT, and other taxes.

Цената без данъци, т.е. цената на енергията, доставките и мрежата, се движи много близо до общия темп на инфлация (HICP) до първата половина на 2021 г., когато е 0,1341 евро за кВтч, като е относително стабилна между 2016 и 2020 г. След рязко увеличение през двете полугодия на 2022 г. цената без данъците демонстрира малък спад през първата половина на 2023 г., като възлиза на 0,2335 евро за КВтч. Въпреки това цената на електроенергията с включени данъци за домакинствата продължи да се увеличава през първата половина на 2023 г., достигайки най-високата регистрирана цена от 0,2890 евро за кВтч. Процентът на данъците в общата цена се е увеличил с почти 10 процентни пункта (пр.п.) от 31,2 % през първата половина на 2008 г. до 41,0 % през втората половина на 2019 г., значително е намалял до втората половина на 2022 г. (15,5 %), но е показал умерено увеличение през първата половина на 2023 г. (19,2 %). Тези данни отразяват въздействието на мерките за облекчаване на разходите за електроенергия на домакинствата в ЕС през предходната година и постепенното намаляване на тези мерки през първата половина на 2023 г.

Line chart with four lines showing the development of electricity prices for household consumers in the EU from the first half of 2008 to the first half of 2023. The lines show the following four different prices: prices including taxes, prices excluding taxes, the prices of the first half of 2008 including taxes adjusted for inflation, and the prices of the first half of 2008 excluding taxes adjusted for inflation.

 

Тежестта на данъците и налозите се различава значително в отделните държави-членки на ЕС

В ЕС делът на данъците през първата половина на 2023 г. е най-малък в Ирландия, където стойностите са всъщност отрицателни (-90,4 %). Ирландия предостави облекчения и намаления на ДДС на битовите потребители. Отрицателни данъци се наблюдават също в Люксембург, Португалия, Австрия, Нидерландия и Литва. Относителният дял на данъците е най-висок в Полша, където те съставляват 48,6 % от общата цена. Средният дял на общите данъци и такси на равнище ЕС е бил 19,2 %, което представлява увеличение с 3,7 процентни пункта (пр.п.) в сравнение с втората половина на 2022 г., дължащо се най-вече на намаляването на субсидиите и облекченията. Данъкът върху добавената стойност в ЕС представляваше 14 % от общата цена. Той варираше от 4,8 % в Малта до 21,3 % в Унгария.

Vertical stacked bar chart on the share of taxes and levies paid by household consumers for electricity in the first half 2023 in the EU, the euro area, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries. Each bar shows the share of VAT and the share of other taxes and levies.

 

Най-голямо увеличение на цените на електроенергията в Нидерландия, Литва и Румъния спрямо 2022

На годишна база общите цени на електроенергията нарастват в повечето държави-членки на ЕС, с изключение на пет. Най-голямо увеличение се наблюдава в Нидерландия (953,2 %), следвана от Литва (87,8 %) и Румъния (77,3 %). Разходите за енергия и доставки, както и намаляването на субсидиите и облекченията доведоха до това увеличение. Испания (-40,6 %) и Дания (-16,3 %) са двете държави от ЕС, които отбелязват най-голямо намаление.

Horizontal bar chart on the percentage change in electricity prices for household consumers in the first half of 2023 compared with previous year's same semester in the EU, EU Member States and some of the EFTA countries, candidate countries, potential candidates and other countries.

Източник: Евростат

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: