Начало НовиниАнализиСъбитияПътят на водата: пет неподозирани ползи от водната енергия

Върни се назад

Назад

Пътят на водата: пет неподозирани ползи от водната енергия

Пътят на водата: пет неподозирани ползи от водната енергия

От десетилетия водната енергия служи като основа на възобновяемата енергия в Европа. Остава вторият най-голям източник на ВЕИ в ЕС с производство от 375ТВтч на електроенергия годишно. Силата на хидроенергията обаче се крие в нейното несравнимо гъвкаво производство и възможност за съхранение на електроенергия. Тя предоставя всички услуги, необходими за безопасната и стабилна работа на мрежата, което я превръща в най-важния диспечируем възобновяем източник на електроенергия в ЕС. Но водната енергия е много повече, предлагайки множество допълнителни предимства за обществото, икономиката и околната среда.

Tретата част от поредица кратки истории за водната енергия на Eurelectric  през тази година, е публикувана. Целта на тези кратки истории е да повиши на видимостта и познанията за водната енергия.

Тъй като в бъдеще опустошителните явления ще стават все по-чести, опазването на водоснабдяването се превърна в приоритет за ЕС. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви в речта си за състоянието на Съюза през 2023 г. стартирането на инициатива за водите като част от работната програма за 2024 г., за да се засили устойчивостта на континента по отношение на водите и да се подобри управлението на този ценен ресурс в контекста на изменението на климата. Хидроенергийният сектор на Европа е готов да даде своя принос, като се има предвид потенциалът на водната енергия за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него.

Инвестирането във водноелектрически централи има солидна бизнес обосновка, показва разказът на Eurelectric за водноелектрическите централи (Eurelectric’s Hydropower Narrative). Хидроенергийните централи всъщност имат изключителен живот – до 100 години в сравнение с 20 години за вятърните турбини и 40 години за слънчевите панели. Освен това се характеризират с най-ниската стойност на приведени разходи за електроенергия (LCOE) – която измерва разходите за изграждане и експлоатация на електроцентралата през целия й живот. Като зряла технология, водната енергия се отличава с най-високия коефициент на възвръщаемост на енергията, тъй като произведената от нея енергия е повече от 200 пъти по-висока от енергията, необходима за изграждането, експлоатацията, поддръжката и извеждането от експлоатация на централата.

И все пак силата на водата осигурява допълнителни ползи за европейската промишленост, климата, природата и обществото като цяло, освен потенциала за гъвкавост и значителния принос за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Настоящата трета история хвърля светлина върху това как водната енергия служи на обществото, икономиката и околната среда.

Ползи за хората: Водноелектрическите централи и техните резервоари осигуряват питейна вода и създават живописни пейзажи, които насърчават туризма. Те предлагат и възможности за развлекателни дейности като плуване, ветроходство и сърфинг.

Ползи за промишлеността: Хидроенергията подпомага различни промишлени процеси, включително производство, охлаждане и преработка. Освен това речните изпускания могат да бъдат приспособени за осигуряване на плавателни пътища, което намалява зависимостта от автомобилния транспорт, води до спестяване на разходи и намаляване на въглеродните емисии.

Ползи за селското стопанство: Хидроенергията подпомага селското стопанство като доставя вода за напояване, осигурявайки реколтата и по-голяма продоволствена сигурност.

Ползи за околната среда: Усилията на хидроенергийния сектор за намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на биоразнообразието са довели до създаването на местообитания за застрашени представители на флората и фауната, някои от които са превърнати в природни резервати.

Смекчаване на последиците от екстремни явления: Хидроенергетиката стратегически управлява изпускането на вода, за да подпомогне смекчаването на последиците от наводнения и суши, като по този начин предпазва обществото, промишлеността и екосистемите. По време на горски пожари водната енергия създава източник на вода за борба с пожарите.

За повече информация:

  1. The way of water”: why Avatar had it right

  2. 2nd Hydropower Short Story : A vital force for preserving climate and environment

  3. Eurelectric’s Hydropower Narrative

  4. EU Hydropower: Offers far more benefits than just renewable electricity and flexibility

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: