Начало НовиниАнализиСъбитияПът към net-zero: Трите стълба на Eurelectric за реформата на европейския електроенергиен пазар

Върни се назад

Назад

Път към net-zero: Трите стълба на Eurelectric за реформата на европейския електроенергиен пазар

Път към net-zero: Трите стълба на Eurelectric за реформата на европейския електроенергиен пазар

Днес европейската електроенергийна асоциация Eurelectric публикува своето забележително проучване за това как да се направи електроенергийният пазарен модел в ЕС подходящ за въглеродно неутрално бъдеще. Заключението е ясно: европейският пазар на електроенергия се нуждае от еволюция, която се основава на съществуващата структура, усъвършенствана в продължение на повече от две десетилетия. В проучването се предлага да се добавят три нови стълба, които да дадат възможност на потребителите да стимулират инвестициите в чиста енергия и да гарантират сигурността на доставките в променящата се енергийна система.

След рекордните ценови скокове през август 2022 г. се разгърна интензивен политически дебат относно устройството на вътрешния енергиен пазар на ЕС. Предстои дебатът да продължи въз основа на законодателното предложение, представено от Европейската комисия на 14 март 2023 г. Резултатът може да има сериозни последици за потребителите, както и за инвеститорите.

За да предостави надеждна информация в рамките на процеса на вземане на решения, Eurelectric възложи на международно признатия консултант Compass Lexecon да разработи прагматични политически варианти.

„С това проучване допринасяме за дебата за пазарния модел с много конкретни решения. За потребителите – да ограничат излагането си на най-екстремните колебания на цените. За инвеститорите – да се възползват от по-висока сигурност и дългосрочна предвидимост. И за публичните органи – да имат възможност да вземат информирани решения си за начина, по който да направляват развитието на енергийната система“, заяви президентът на Eurelectric и CEO на E.ON Леонард Бирнбаум.

Предоставяне на избор на клиентите

Ключов елемент в дебата за пазара на електроенергия е въздействието на шока в доставките върху клиентите. Проучването на Eurelectric демонстрира как ревизираният пазарен модел може да бъде от полза за клиентите чрез установяване на нов баланс между дългосрочни и краткосрочни ценови сигнали. Инструментите: подобрено използване на дългосрочните инструменти – споразумения за закупуване на енергия (PPA) и договори за разлика (CfD) – съчетано с подобрена ликвидност на форуърдните пазари.

Проучването подчертава значението на финансовата стабилност на доставчиците, но също така и икономическата ефективност на пазарно ориентирания подход. Следователно, вместо политически наложени задължения за хеджиране, гъвкава рамка за устойчивост, прилагана от държавите членки, следва да спомогне за гарантиране на стабилността на доставчиците.

Облекчените регулации за обезпечения и подобрените възможности за трансгранично хеджиране могат допълнително да развият форуърдните пазари и да стимулират ликвидността, като по този начин направят хеджирането по-управляемо – в полза на клиентите.

Съвместима с пазара инвестиционна рамка

Дългосрочните инструменти са от решаващо значение и за капиталово интензивните инвестиции в нисковъглеродни и възобновяеми технологии, тъй като осигуряват ценова стабилност и дългосрочна видимост на възвръщаемостта. Намаляването на риска при такива договори може да помогне за насърчаване на огромните инвестиции, необходими за постигане на целите за 2030 г., за чието изпълнение ще са нужни около 80 милиарда евро годишно.

За да се гарантира разпространението на дългосрочни инструменти, от решаващо значение е да се премахнат законодателните бариери, възпрепятстващи тяхното използване. Това важи особено за частните PPA.

Публичните органи могат да играят допълваща роля, когато инвестиционните сигнали не идват от пазара. Подкрепените от държавата договори за разлика например често се използват успешно за мащабни проекти за възобновяема енергия. Договорите за разлика обаче не трябва да се прилагат ретроактивно. Използването им трябва да остане доброволно, за да се избегне възпрепятстването на малки проекти и ограничаването на частната инициатива.

Проучването също така подчертава критичната необходимост от осигуряване на баланс между различните дългосрочни инструменти. Посочени са иновативни технически опции за механизми за калибриране и дизайн на договори за разлика (CfD).

Генералният секретар на Eurelectric Кристиан Руби описва във видеото по-долу как да се постигне внимателен баланс между държавата и пазара, за да се предотврати канибализацията на частната инициатива.

Рамка за сигурност на доставките

Последното допълнение към електроенергиен пазар, подходящ за Net Zero, е това, което позволява по-добро предвиждане и координиране на нуждите на електроенергийната система и гарантира сигурността на доставките. Тъй като енергийната система се променя чрез повишена електрификация и децентрализирано производство, е необходим по-подробен поглед върху променящата се динамика, особено по отношение на мрежите на средно и ниско напрежение. Това може да помогне при вземането на информирани решения за укрепване на мрежата и изграждане на гъвкави и устойчиви мощности. Проучването описва подробно как оценките за системна адекватност и плановете за развитие на мрежите могат да бъдат детайлизирани по отношение на отделните времеви рамки и предлага те да разработят допълнително въздействието на климата върху енергийната система. Проучването е публикувано днес в рамките на събитие с повече от 1000 регистрирани участници и еврокомисар Кадри Симсон като основен лектор.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: