Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияРегулиране и напредък в условията на криза през 2021 г.

Върни се назад

Назад

Регулиране и напредък в условията на криза през 2021 г.

Регулиране и напредък в условията на криза през 2021 г.

В началото на месец юни френският енергиен регулатор CRE публикува мониторинговия си доклад за функционирането на пазарите на едро на електроенергия и природен газ през 2021 г. В доклада се съобщава, че е засилено съвместното наблюдение между CRE, ACER  и другите европейски регулаторни органи върху пазарите на едро на електроенергия и природен газ през изминалата година след рязкото покачване на цените.

Обхватът, наблюдаван от CRE в рамките на регламента REMIT, представлява повече от 5,2 милиона сделки, извършени през 2021 г. на пазарите за търговия на едро с енергия за повече от 1 399 TWh  или на стойност 111 милиарда евро. В момента се извършва задълбочен анализ на приблизително 40 случая, които попадат под мониторинг.  В края на 2021 са започнати 5 разследвания и едно е изпратено дo CoRDiS (Dispute Settlement and Sanctions Committee).

Цените на природния газ, които през 2021 г. се повишиха с безпрецедентен темп, бяха силно нестабилни и чувствителни през втората половина на годината поради всички съобщения относно доставките за Европа, особено от Русия. Цените на електроенергията също се повишиха изключително много, което се дължи на цените на суровините и особено на цените на газа и поради недостатъчната наличност на ядрена енергия във Франция.

Съгласно доклада на френския регулатор подобна ситуация по своята същност е благоприятна за манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация в европейски мащаб. При тези обстоятелства CRE не е в състояние, за разлика от предишни години, да гарантира със 100% сигурност, че пазарът на едро на природен газ е функционирал задоволително през 2021 г. Пазарът на едро на електроенергия от своя страна нормално отразява промените в баланса между търсенето и предлагането и опасенията за сигурността на доставките за зимата на 2021-2022 г. Въпреки това тесните връзки на страната с европейския пазар на газ я правят зависима от евентуални смущения в работата на този пазар, заключава френския регулатор.

Висока волатилност и чувствителсност на цените на природния газ през втората половина на годината 

През 2020 г. цените на газа (Point d’Exchange de Gaz – PEG) достигат особено ниски нива – средно 9,3 EUR/MWh годишно на пазар „ден напред“ като общият спад на цените на суровините е свързан със здравната криза COVID-19. Общото увеличение на цените на суровините започва още в края на 2020 г. с възстановяването на икономиката.

Съгласно анализа на френския регулатор 2021 г. стартира със слабост в доставките на втечнен природен газ за Европа. Голямото застудяване в Азия постави под напрежение пазара на втечнен природен газ и накара Европа да използва интензивно своите съоръжения за съхранение, за да посрещне търсенето.

По този начин цената за месец напред  на природен газ (PEG) достига връх от 21,9/MWh на 12 януари, въпреки че остава доста под тази в Азия, където втечненият природен газ се търгува  на цена от над 85 EUR/MWh.

Постепенното осъзнаване през лятото, че най-големият европейски доставчик, Газпром, вече не действа в Европа на чисто търговска основа, значително засили покачването на цените, като породи опасения за прекъсване на доставките през зимата на 2021/2022 г..

През по-голямата част от годината втечненият природен газ, доставян за Азия, остава по-скъп от европейските цени, за да се задоволи търсенето в Азия, но между Европа и Азия се наблюдаваше нарастваща конкуренция за получаване на доставки с втечнен природен газ, което допринесе за продължаващото повишаване на цените.   Балансът между търсенето и предлагането на газ в световен мащаб остава много напрегнат, най-вече поради продължаващото силно търсене на втечнен природен газ в Азия, намаляващия износ на руски газ за Европа, инцидентите в газовата инфраструктура и нарастващото търсене на газ за енергийни цели.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. ниското ниво на европейските запаси довежда до нарастваща загриженост на пазара за европейските доставки за зимата на 2021-2022 г. За разлика от други европейски държави, френското съхранение не е засегнато от това ниско ниво на предлагане благодарение на реформата на нормативната уредба за съхранение, проведена във Франция през 2018 г. Европейските цени се повишават рязко като първият връх е 114 EUR/MWh за цената „ден напред“ ( PEG ) на 5 октомври. Тримесечието е белязано от много висока волатилност и голяма чувствителност към всички политически съобщения, свързани с доставките на газ, особено от Русия. Развитието на процедурата за пускане в експлоатация на газопровода „Северен поток 2“ (спряна на 16 ноември от германския регулаторен орган Bundesnetzagentur)  и последователни изявления на руското правителство относно  износа на газ за Европа рефлектираха до много значителни движения на цените.

На фона на опасенията от недостиг през зимата на 2021-2022 г. цените на газа достигнаха рекордни стойности през последните няколко месеца на годината, придружени от безпрецедентна нестабилност, преди притокът на танкери с втечнен природен газ към Европа да позволи на цените да се понижат в самия край на годината. Цената на PEG за ден напред достигна най-високата си стойност от 183 EUR/MWh на 21 декември 2021 г. Франция, която разполага с четири терминала за втечнен природен газ и газопреносна мрежа с голям капацитет, е една от европейските страни, които помогнаха за усвояването на тези доставки на втечнен природен газ.

Високи цени на електроенергията във Франция поради ръст на цените на природния газ и  недостатъчната наличност на ядрена енергия в края на годината

Цените на едро на електроенергията са тясно свързани с цените на суровините и по-специално с цените на газа, който играе важна роля, включително и във Франция, при производството на електроенергия, особено през зимния период. Голямата чувствителност на цените на едро на електроенергията към цените на газа доведе, особено през втората половина на 2021 г., до безпрецедентно повишаване на цените на електроенергията от началото на отварянето на пазара. Средната дневна цена през 2021 г. е 109,2 EUR/MWh, което е три пъти повече от средната цена през последните години.

Според доклада на френския регулатор несигурността по отношение на доставките на газ в Европа през зимата на 2021-2022 г. основно допринася до подобна несигурност и по отношение на доставките на електроенергия.

В края на годината удължаването на планираните прекъсвания в атомната електроцентрала и  откриването на аномалии, които биха могли да засегнат голяма част от ядрения флот, засилват още повече тази несигурност. Това предизвика допълнително увеличение на форуърдните цени, този път конкретно във Франция. По този начин форуърдните цени за зимата на 2021-2022 г. отразяваха опасенията на пазара по отношение на сигурността на доставките като се очакваха часове на много високи цени или дори отказ. Цена за доставка на базов товар във Франция за първото тримесечие на 2022 достига 772 EUR/MWh.

Производството на ядрена енергия, което беше сериозно засегнато от нарушаването на графиците за поддръжка, свързани със здравната криза през 2020 г., все пак се върна на ниво, съответстващо на  средна историческа стойност, до средата на 2021 г..

Производство на термична енергия, което стана рентабилно в края на годината  поради по-бързото нарастване на цените на електроенергията в сравнение с цените на горивата, благоприятства условията за внос във Франция, за да се запълни отворилата се производствена празнина.

Производството на енергия от възобновяеми източници – 60 TWh през 2021 г., е близко до това от 2020 г., въпреки значителния инсталиран капацитет, поради неблагоприятни метеорологични условия.

Като цяло Франция е била нетен износител на електроенергия – 43 TWh през 2021 г. (износ от 87 TWh, внос от 44 TWh ). Следва да се отбележи, че това количество внесена електроенергия е високо за Франция и никога не е било достигано през последните години.

Още от доклада можете да прочетете:

  1. Télécharger la synthèse du rapport
  2. Télécharger le rapport de surveillance

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: