Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияРъст на емисиите от електропроизводство с 2% в ЕС

Върни се назад

Назад

Ръст на емисиите от електропроизводство с 2% в ЕС

Ръст на емисиите от електропроизводство с 2% в ЕС

Емисиите на парникови газове, обхванати от Системата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, се увеличиха съвсем слабо през 2022 г. на фона на войната на Русия в Украйна и последвалия скок на цените на газа.

Последните данни, докладвани от държавите – членки на ЕС, към 20 април 2023 г., показват увеличение с +0,5 % през 2022 г. в сравнение с предходната година. Въпреки това емисиите продължават да намаляват. През 2022 г. емисиите са били с около 15 % по-ниски от тези през 2019 г. и остават значително под общия таван за 2022 г. по СТЕ.

Стационарни инсталации

Въпреки продължаващото икономическо възстановяване на ЕС през 2022 г., когато БВП нарасна с 3,5 %, емисиите от стационарни инсталации (заводи, електроцентрали или рафинерии) в рамките на СТЕ спаднаха с 1,1 % в сравнение с 2021 г. Това се дължи на факта, че енергийната криза имаше две последици, оказвайки две противоположни въздействия върху емисиите на парникови газове: ограничените доставки на газ и по-високите цени предизвикаха увеличаване на използването на въглища за производство на електроенергия, от една страна, но от друга страна предизвикаха общо намаляване на промишленото търсене.

Производство на електроенергия – повече емисии поради временното завръщане на въглищата

През 2022 г. емисиите от производството на електроенергия са се увеличили с около 2% в сравнение с 2021 г., въпреки намаленото търсене на електроенергия в отговор на високите цени и мекото време. Увеличението на емисиите се дължи на повишеното използване на въглища за производство на електроенергия, предизвикано от високите цени на газа и сушите в множество части на ЕС, които намалиха производството на ядрена и водна енергия.

Съвсем очаквано, предвид въглищните рекорди от 2022 г. в електропроизводството в България, наличните данни за по-големите въглищни мощности в страната показват също увеличени емисии.

Промишленост – нетно намаление на емисиите

В преработващата промишленост се наблюдава намаление на емисиите с около 5% в сравнение с 2021 г. По-високите цени на енергията предизвикаха свиване на производството  от сектори, свързани с производството на торове, метали и цимент, което рефлектира в значително редуциране на емисиите през 2022 г. Емисиите в секторите за производство на нефт и газ обаче се увеличиха, тъй като рафинериите се стремяха да се възползват от повишените цени на изкопаемите горива.

Въздухоплаване – емисиите се увеличават с нарастването на въздушния трафик

Емисиите от авиацията са се увеличили значително в сравнение с 2021 г. Предварителните данни показват увеличение от над 70 %, тъй като индустрията се възстановява от срива по време на пандемията COVID 19. Въпреки това общото ниво на емисиите все още е под нивата отпреди COVID, с около 15% под емисиите от 2019 г. Това е в съответствие с настоящите прогнози, които предвиждат пълно възстановяване на въздушния трафик до 2024 г.

Въздействие на по-високите цени на природния газ

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) през 2022 г. в Европейския съюз ще бъдат инсталирани около 50 GW вятърна и слънчева енергия, което е рекордно високо ниво.  В резултат на това се избягва необходимостта от около 11 млрд. куб. м. природен газ в енергийния сектор – единственият най-голям структурен фактор за намаляване на търсенето на природен газ.

Освен това повишената цена на природния газ по време на енергийната криза доведе до намаляване на потреблението на природен газ с 55 млрд. куб. м, което според МАЕ представлява спад от 13 % на годишна база. Най-голямото намаление идва от промишлеността (-26 %), която частично е намалила производството си (-13 млрд. куб. м) или е преминала на друго гориво (-7 млрд. куб. м). За разлика от това производството на електроенергия от газ в ЕС леко се е увеличило – с 1-2 %. Потреблението на газ в сградите е намаляло с 20 % поради по-мекото време, промените в поведението на потребителите, смяната на горивото, повишената ефективност и термопомпите.

Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за преразглеждане на Директивата за СТЕ, включително за затягане на горната граница, което означава, че емисиите, обхванати от СТЕ, ще бъдат намалени по-бързо от 2024 г. нататък. Очаква се това да предизвика амбициозни действия от страна на операторите за постигане на новата цел за 2030 г. за намаляване на емисиите с 62 % в сравнение с 2005 г. и за реализиране на напредък по пътя към постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г.

Източник: ЕК

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: