Начало НовиниАнализиСъбитияРъст на емисиите CO2 от използването на енергия през 2021 г.

Върни се назад

Назад

Ръст на емисиите CO2 от използването на енергия през 2021 г.

Ръст на емисиите CO2 от използването на енергия през 2021 г.

През 2021 г., когато по-голямата част от мерките за ограничаване на COVID-19 бяха отменени от държавите – членки на ЕС, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива в ЕС (основно нефт и нефтопродукти, природен газ, въглища и торф) са се увеличили с 6,3% в сравнение с предходната година показват данните на Евростат. Емисиите на CO2, свързани с използването на енергия,  са основен фактор за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички емисии на парникови газове, причинени от човека в ЕС. Климатичните условия (напр. студена/продължителна зима или горещо лято), икономическият растеж, броят на населението, транспортът и промишлените дейности са някои от факторите, които влияят върху емисиите.

Публикуваната информация от Евростат е на база предварителни оценки на емисиите на CO2 от енергопотреблението за 2021 г. и данните са изчислени въз основа на обобщени месечни статистически данни за енергията от изкопаеми горива (нефт и нефтопродукти, природен газ, въглища и торф) за 2020 и 2021 г.

Емисиите на CO2 емитирани при използването на енергия от изкопаеми горива са нараснали през 2021 г. в почти всички държави – членки на ЕС, като най-голямо е увеличението в България (+18,0 %), следвана от Естония (+13,1 %), Словакия (+11,4 %) и Италия (+10,6 %). Единствените две държави, в които се очаква намаление на емисиите на CO2, са Португалия (-5,5 %) и Финландия (-1,5 %).

Следва да се отчете, че обичайно приносът на България в емисиите на ЕС, свързани с енергийни цели е под 2%.

През 2021 г. увеличението на емисиите на CO2 се дължи главно на нарастващата употреба на твърди изкопаеми горива (която допринася за над 50 % от увеличението). Течните изкопаеми горива са отговорни за над 29% от увеличението, докато 21% могат да се припишат на природния газ. Намаленото използване на торф леко смекчи увеличението на емисиите на CO2.

През изминалата година емисиите на CO2 в България при използването на твърди горива за енергийни цели са се увеличили с 27,2%, а тези свързани с използвнаето на природен газ, с 12,6%. Това е очаквано предвид по-високия дял на изкопаемите горива в електроенергийния микс на страната през 2021. (Електропроизводството през 2021 г. – оживление при въглеводородите)

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: