Начало НовиниАнализиСъбитияСлънчев блясък от 2,5ТВтч за първите девет месеца на 2023

Върни се назад

Назад

Слънчев блясък от 2,5ТВтч за първите девет месеца на 2023

Слънчев блясък от 2,5ТВтч за първите девет месеца на 2023

Производството на електроенергия в страната през първите девет месеца на годината спадна с 21,5%  спрямо същия период на 2022 г. като достигна 30ТВтч съгласно данните на ENTSOE.  Огромният скок на електроенергията от слънце отчетливо контрастира на негативните трендове при електропроизводството от всички други източници. Силното представяне на слънчевата енергия я нареди на трето място (дял: 8%) след водещите източници на електроенергия в страната, а именно от ядрената енергия ( дял: 41,5%) и от въглищната електроенергия ( дял: 31,5%).

Електроенергия от изкопаеми горива

Значително се свива производството от електроенергия от изкопаеми горива. Произведените количества електроенергия от лигнитни въглища са 9,5ТВтч или близо двойно (-45%) по-малко спрямо референтния период на 2022 г. През летните юли (0,77ТВтч), август (0,76ТВтч) и септември (0,9ТВтч) производството от лигнитни въглища е под 1ТВтч.

Негативният тренд при производството на електрическа енергия от природен газ се запазва. За първите девет месеца на годината достига едва 1,6ТВтч или спад от 20%  спрямо същия период на 2022 г.

Общо от изкопаеми горива са произведени 11,4ТВтч, което представлява 8,2ТВч  по-малко спрямо първите девет месеца на 2022 г.

Ядрена енергия и ВЕИ

Още през пролетните месеци ядрена енергия възвърна водещата си позиция в електроенергийния микс на страната. Този тренд продължава. Общо от  ядрена енергия са произведни 12,4ТВтч за деветмесечието.

Тази година също се очертава неблагоприятна за водната енергия. Негативният тренд продължава със спад от 17,6%, дължащ се основно на големите язовирни ВЕЦ.

Летните месеци подобриха пролетните слънчеви рекорди.  Най-слънчевият час  е на 1 септември 2023, когато в между 11-12 ч. са постъпили 2185МВтч в електроенергийната система или 38,3% от енергийния микс в този момент.  Именно в обедните часове често делът на слънчевата електроенергия през юли, август и септември варира между 30-38% от енергийния микс. През тези 3 месеца са произведени над 1ТВтч. След изобилие от слънце, съчетано с ръст на нови соларни мощности, са произведени  2,5 ТВтч за деветмесечието на тази година, което представлява 1ТВтч повече спрямо същия период на 2022 г..

За разлика от слънчевите мощности, при другите ВЕИ производства се наблюдава спад с 2,4% при вятър, с 27,2% при биомасата и с 16,4% при електроенергията, произведена от отпадъци.

Производство на електрическа енергия, МВтч

Вътрешното потребление намалява до 26,4 ТВтч, което представлява ниво малко по-ниско от това през същия период на „ковидната“ 2020 г.. Следва да се отбележи, че 2021 г. и 2022 г. са с изключително високи стойности на потреблението на електроенергия.

Потребление, МВтч

Запазва се нетипичната за страната тенденция от началото на година на висок интерес за внос на електроенергия и по – слаб към родната електроенергия. Вносът на електроенергия достига 2,5 ТВтч или близо 3 пъти по-висок спрямо референтния период на 2022 г.. Най-голямо количество енергия е постъпило от румънската граница 2,1 ТВтч.

Износът на електроенергия е 5,7ТВтч или с 5,1ТВтч по-слаб спрямо същия период на 2022 г.. Най-големи количества електроенергия са изнесени в посока Гърция – 1,7 ТВч, Северна Македония – 1,3ТВтч, Турция – 1ТВтч.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: