Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияСпад на емисиите от повечето вредни замърсители в ЕС през 2018

Върни се назад

Назад

Спад на емисиите от повечето вредни замърсители в ЕС през 2018

Спад на емисиите от повечето вредни замърсители в ЕС през 2018

Наскоро публикуваният Доклад за инвентаризацията на емисиите в Европейския съюз за периода 1990-2018 г. на Европейската агенция по околна среда потвърждава общата тенденция на постоянен, но бавен напредък от държавите-членки на ЕС (и включително Обединеното кралство за периода, когато са член на ЕС) от 1990 г. за намаляване на емисиите на основните замърсители на въздуха в Европа. Общо 26 замърсители са анализирани в доклада, изпратен от ЕС до Икономическата комисия за Европа на ООН.

Между 1990 и 2018 г. емисиите на NOX са спаднали с 60% в ЕС. Между 2017 и 2018 г. намалението е 4,1%, главно заради Германия, Франция, Обединеното Кралство, Испания и Полша.

Леките автомобили, тежкотоварни превозни средства и автобуси и производство на електрическа и топлинна енергия формират 44% от общите азотни емисии. Най-голямото относително намаление на емисиите между 1990 и 2018 г. e в резлтат на 75,1% спад на емисиите на NOx при производството на електрическа и топлина енергия. Значителен спад за периода се наблюдава при пътния транспорт-азотните емисии от леките автомобили са намалели с 68,4%, а при тежкотоварните превозни средства и автобуси с 65,7%.

Причината за големия спад на NOX емисии в сектора на производство на електроенергия се дължи основно на някои технически мерки, а именно:
1. въвеждане на модификация на горивните технологии технологии (например използване на горелки с ниско съдържание на NOX);
2. въвеждане на технологии за намаляване на димните газове;
3. промяна на горивото -преминаване от въглища към газ.

През 2018 в България азотните окиси са спаднали до най-ниското си ниво от 1990 г. насам-97 Gg. За 18 години спадът на NOx в страната e 66%.

Фигура 1: Емисии на азотни окиси в ЕС – секторни тенденции

Между 1990 и 2018 г. SOX емисиите намаляват с 92% в ЕС. Между 2017 и 2018 г. емисиите на серни окиси намаляват с 6,7%, най-вече заради спад на емисии в Полша, Испания, Обединеното кралство и България. Производство на електрическа и топлинна енергия се свързва с най-голям принос в общите емисии на SOX като делът му през 2018 е 35%. Най-значително относително намаление на емисиите на серни окиси между 1990 и 2018 г. е постигнато именно в най-важните сектори, а именно в производство на електрическа и топлинна  енергия (-95,0%)  и в рафинирането на петрол (-87,7%).

От 1990 г. насам бяха комбинирани няколко мерки за намаляване на емисиите от тези основни източници на емисии:

  1. промяна на горивото в свързани с енергетиката сектори от високо серни твърди и течни горива към горива с ниско съдържание на сяра, като природен газ;
  2. монтиране на технология за намаляване на десулфуризацията на димните газове в промишлени съоръжения;
  3. въздействието на директивите на ЕС, свързани със съдържанието на сяра на някои течни горива (EEA, 2018b).

Впечатляващ е спадът на общите емисиите на серни окиси в България от 1106 Gg през 1990 г. на 89 Gg през 2018 г. , което е и най-ниската стойност за периода.

Фигура 2: Емисии на серни окиси в ЕС-секторни тенденции

 

Между 2000 и 2018 г. ЕС емисиите на финни прахови частици PM2.5 са спаднали с 32.%. Между 2017 и 2018 г. се наблюдава намаление с 3,8%, най-вече в резултат на спад на този вид финни прахови частици в Италия, Франция, Унгария и Словакия (държавите са класирани според размера на техния принос към абсолютната промяна).

Употреба на горива от жилищния сектор е основната ключова категория за емисиите на PM2.5 като представлява 51% от общите емисии. Най-голямо относително намаление на емисиите на финни прахови частици PM2.5 между 2000 и 2018 г. се наблюдава при производството на електрическа и топлинна енергия (- 70%). При пътния транспорт/леки автомобили също има значителен спад от 63,2%.
За разлика от това, емисиите от третата по важност ключова категория за този вид емисии, а именно пътен транспорт/износване на гуми и спирачки са се увеличили с 21,4% спрямо 2000 година.

В България емисиите на PM2.5 са спаднали с 4% спрямо 2017 г., но въпреки това не са минали под 30 Gg. Най-ниското ниво се наблюдава през 2000 г. в размер на 25 Gg.

Фигура 3: Емисии на PM2.5 в  ЕС – секторни тенденции

Емисиите от другия вид финни прахови частици PM10 намаляват с 29% в ЕС между 2000 и 2018 г.. Между 2017 и 2018 г. намалението е с 2,1% главно поради спад на тези емисии в Италия, Франция, Гърция и Унгария (държавите са класирани според размера на техния принос към абсолютната промяна).

Отново жилищният сектор е основно отговорен за емитирането на финни прахови частици PM10 с дял от 35% в общата сума. Емисиите на PM10 от този сектор са намалели с под 10% през 2018 спрямо преходната година в ЕС. Сектор Сторителство, който също е сред основните отговорниците за емитирането на този вид финни прахови частици, е намалил емисиите с 27,9%. 

В България емисиите на PM10 са нарастнали с 1,9% през 2018 спрямо 2017 г..

Фигура 4: Емисии на PM10 в ЕС – секторни тенденции

Между 2000 и 2018 г. емисиите на черен въглерод са спаднали с 46% в ЕС.  Черните въглеродни частици са основната съставка на саждите. Те абсорбират слънчевата радиация и по този начин, когато са във въздуха загряват атмосферата. В допълнение, когато се отлагат върху сняг и лед, те потъмняват повърхностите и ускоряват топенето. Напоследък се смята, че черният въглерод е вторият най-важен замърсител след въглеродния диоксид, водещ за изменението на климата. Емисите на черен въглерод са причинени най-вече от човешки дейности, като отопление и транспорт, когато изкопаемите горива, биогоривата и биомасата се изгарят непълно. Между 2017 и 2018 г. тези емисии са спаднали с 5%, най-вече заради малко по-ниските емисии от Франция, Италия, Германия и Унгария (държавите са класирани според размера на техния принос към абсолютната промяна).

В България емисиите на черен въглерод са се увеличили от 2.9 Gg през 2000 г. на 3,7 Gg през 2018 г. Максимумът, който е достатиган в страната, е 4,1 Gg през 2012 г.

Повече информация за замърсителите на въздуха в Европа можете да прочетете в Доклада на Европейската агенция по околна среда.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: