Начало НовиниАнализиСъбитияСтратегия „Транспорт 2050“

Върни се назад

Назад

Стратегия „Транспорт 2050“

Стратегия „Транспорт 2050“

Европейската комисия прие цялостна стратегия („Транспорт 2050“) за конкурентоспособна транспортна система, която ще повиши мобилността, ще отстрани основните пречки в ключови области и ще допринесе за растежа и заетостта. Същевременно с предложенията зависимостта на Европа от вноса на петрол ще намалее драстично, а емисиите на парникови газове от транспорта ще спаднат с 60 % до 2050 година.

За постигането на този резултат се налага да се извършат промени в настоящата транспортна система на Европа. Сред ключовите цели до 2050 г. са:
– в градовете повече да не се движат автомобили, задвижвани с конвенционални горива;
– в авиацията да се използват 40 % устойчиви горива с ниски въглеродни емисии. Емисиите от корабоплаването да намалеят с поне 40 %;
– 50 % от превоза на пътници и товари на средни междуградски разстояния да се извършва от железопътен и воден транспорт, вместо от автомобилен;
– всичко това ще допринесе за това емисиите от транспорта да намалеят с 60 % до средата на века.

Пътната карта „Транспорт 2050“ към единно европейско транспортно пространство има за цел премахването на основните бариери и затруднения в много ключови области като транспортната инфраструктура и инвестициите, иновациите и вътрешния пазар. Целта е да се създаде единно европейско транспортно пространство с по-голяма конкуренция и напълно интегрирана транспортна мрежа, която свързва различните видове транспорт и дава възможност за коренна промяна в транспортните схеми за пътници и товари. За тази цел в пътната карта се открояват 40 конкретни инициативи за следващите десет години.

В пътната карта на стратегията „Транспорт 2050“ се определят различни цели за различните видове пътувания — градски, междуградски и на дълги разстояния

1. За междуградски пътувания: 50% от всички превози на пътници и товари на средни разстояния следва да се извършват от железопътен и воден транспорт вместо от автомобилен транспорт.

– До 2050 г. по-голямата част от пътническия транспорт на средни разстояния около и над 300 км трябва да се осъществява по релсов път.
– До 2030 г. 30 % от пътните товарни превози над 300 км следва да се прехвърлят към други видове транспорт, например железопътен или воден, а до 2050 г. — над 50 %.
– До 2030 г. следва да се изгради напълно функционираща и покриваща целия ЕС основна мрежа от транспортни коридори (по програмата TEN-T), а до 2050 г. следва да се осигури висококачествена мрежа с голям капацитет и съответния набор от информационни услуги.
– До 2050 г. всички летища от основната мрежа следва да бъдат свързани с железопътни мрежи, по възможност високоскоростни. Следва да се гарантира, че всички основни пристанища са свързани в достатъчна степен със системите за железопътен превоз на товари и, когато е възможно, с вътрешните водни пътища.
– До 2020 г. следва да бъде създадена рамката за европейска система за информация, управление и плащания в мултимодалния транспорт както за пътници, така и за товари.
– Следва да се премине към пълното прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“, както и частният сектор да се ангажира в отстраняването на нарушенията, генерирането на приходи и осигуряването на финансиране за бъдещи транспортни инвестиции.

2. При пътувания на дълги разстояния и при междуконтинентални товарни превози ще продължат да преобладават въздушният транспорт и корабоплаването. Новите двигатели, горива и системи за управление на трафика ще увеличат ефективността и ще намалят емисиите.
– Горивата с ниски емисии на парникови газове следва да достигнат 40 % в авиацията. Също така до 2050 г. следва да се намалят емисиите от корабни бункерни (котелни) горива с 40 %.
– До 2020 г. следва напълно да се модернизира системата за въздушен контрол в Европа, с което ще се постигне изграждането на единното европейско небе: по-краткотрайни и по-безопасни пътувания със самолет и по-голям капацитет. До 2020 г. следва да приключи изграждането на Общоевропейското авиационно пространство с 58 страни и един милиард жители.
– Следва да бъдат внедрени интелигентни системи за управление на сухопътния и водния транспорт (напр. ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet и LRIT ).
– Следва да се работи с международни партньори и в международни организации като ИКАО и ММО за насърчаване на конкурентоспособността на Европа и изпълнението на целите, свързани с изменението на климата в световен мащаб.

3. Коренна промяна в градския транспорт към по-чисти автомобили и по-чисти горива. До 2030 г. автомобилите, задвижвани с конвенционални горива, трябва да намалеят с 50 %, а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба в градовете.
– Колите, използващи конвенционални горива в градския транспорт, следва да намалеят наполовина до 2030 г., а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба в градовете. До 2030 г. следва да бъде изградена практически свободна от въглероден диоксид градска логистика в големите градове.
– До 2050 г. броят на жертвите в автомобилния транспорт следва да бъде сведен до нула. В съответствие с тази цел ЕС се стреми към намаляване наполовина на броя на жертвите в автомобилния транспорт до 2020 г. ЕС следва да се утвърди като световен лидер в безопасността и сигурността на въздушния, железопътния и морския транспорт.

Още по темата:

 Европейска комисия

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: