Начало НовиниАнализиСъбитияСъветът на ЕС прие окончателно новата ВЕИ Директива

Върни се назад

Назад

Съветът на ЕС прие окончателно новата ВЕИ Директива

Съветът на ЕС прие окончателно новата ВЕИ Директива

Съветът прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници, с която се цели делът на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС да достигне 42,5% до 2030 г. Държавите членки следва да се стремят да постигнат дори 45%.

Законодателството ускорява процедурите за издаване на разрешения за нови ВЕИ централи или за адаптиране на съществуващите такива. Разрешенията трябва да се издават в максимум 12 месечен срок за нови инсталации за енергия от възобновяеми източници, разположени в т.нар. предпочитани зони за производство на енергия от възобновяеми източници. За останалите зони продължителността на процедурата не трябва да надвишава 24 месеца. В транспортния сектор внедряването на възобновяеми източници следва да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с 14,5% до 2030 г. чрез използване на по-голям дял биогорива от ново поколение и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород.

Държавите членки ще определят индикативна цел за иновативни технологии за възобновяеми източници на енергия от най-малко 5% от новите инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници, както и обвързваща рамка за трансгранични енергийни проекти. Въвеждат се по-строги критерии за използването на биомаса, за да се гарантира, че ЕС не субсидира неустойчиви практики. Добивът на биомаса следва да се извършва по начин, който избягва отрицателни последици за качеството на почвата и биологичното разнообразие.

За гласуваха 24 държави членки, Чехия и България се въздържаха, а Полша и Унгария гладуваха против.

Директивата е официално приета, прудстои публикуването й в Официален вестник на ЕС, а 20 дни слес това ще влезе в сила. Държавите членки ще разполагат с 18 месеца след влизането в сила на директивата, за да я транспонират в националното си законодателство.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: