Начало НовиниАнализиСъбитияСъветът на ЕС прие регламент за зелени облигации

Върни се назад

Назад

Съветът на ЕС прие регламент за зелени облигации

Съветът на ЕС прие регламент за зелени облигации

Съветът на ЕС прие днес регламент, с който се създава стандарт за европейски зелени облигации за насърчаване на финансирането за устойчиво развитие. В регламента се определят единни изисквания за емитентите на облигации, които желаят да използват обозначението „европейска зелена облигация“ или „EuGB“ за своите екологично устойчиви облигации. (Вж. инфографика European Green Bonds)

Екологично устойчивите облигации са един от основните инструменти за финансиране на инвестициите, свързани със зелените технологии, енергийната и ресурсната ефективност, както и с устойчивата транспортна и научноизследователска инфраструктура. Европейските зелени облигации ще бъдат приведени в съответствие с таксономията на ЕС за устойчиви дейности и ще бъдат предоставяни на инвеститори в световен мащаб.

Регламентът представлява стъпка напред в хода на изпълнението на стратегията на ЕС за финансиране на устойчивия растеж и прехода към климатично неутрална икономика с ефективно използване на ресурсите. Новият стандарт ще насърчи съгласуваността и съпоставимостта на пазара на зелени облигации, което ще бъде от полза както за емитентите, така и за инвеститорите в такива облигации.

Емитентите ще могат да докажат, че финансират законосъобразни зелени проекти, в съответствие с таксономията на ЕС. Доверието на инвеститорите в зелените инвестиции ще се повиши благодарение на рамка, която намалява рисковете, породени от заблуждаващите твърдения за екосъобразност, като в крайна сметка стимулира капиталовите потоци към екологично устойчиви проекти.

С регламента също така се създава система за регистрация и уредба за надзор за външните проверители на европейски зелени облигации.

За да се предотвратят заблуждаващите твърдения за екосъобразност на пазара на зелени облигации като цяло, в регламента се предвиждат и някои изисквания за доброволно разкриване на информация за други екологично устойчиви облигации и облигации, свързани с устойчивостта, емитирани в ЕС.

Всички постъпления от европейските зелени облигации ще трябва да бъдат инвестирани в икономически дейности, които са в съответствие с таксономията на ЕС за устойчиви дейности, при условие че съответните сектори вече са обхванати от нея.

За секторите, които все още не са обхванати от таксономията на ЕС, и за някои много специфични дейности ще има поле за гъвкавост от 15%. Целта е да се гарантира използваемостта на стандарта за европейските зелени облигации от началото на неговото съществуване.

Използването на това поле за гъвкавост и необходимостта от него ще бъдат преразгледани с напредването на прехода на Европа към неутралност по отношение на климата и нарастващия брой привлекателни и екологосъобразни възможности за инвестиции, които се очаква да се появят през следващите години.

Контекст и следващи стъпки

На 6 юли 2021 г. Комисията представи предложението си за регламент за създаване на европейски зелени облигации. Предложението за европейските зелени облигации има за цел да бъде регламентирано използването на обозначението „европейска зелена облигация“ или „EuGB“ за облигации, които преследват екологично устойчиви цели.

С него ще се създаде система за регистрация и надзор на субектите, действащи като външни проверители за европейските зелени облигации, и ще се регулира надзорът върху емитентите на такива облигации.

Съветът определи позицията си по предложението на 13 април 2022 г. Тристранните преговори започнаха на 12 юли 2022 г. и приключиха с постигнатото на 28 февруари 2023 г. предварително споразумение. Европейският парламент прие съдържанието на споразумението в позицията си на 5 октомври 2023 г.

Съветът прие регламента на 23 октомври 2023 г. Сега регламентът ще бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Регламентът ще започне да се прилага 12 месеца след влизането му в сила.

Информация: Съвет на ЕС

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: