Начало НовиниАнализиСъбитияСъвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи

Върни се назад

Назад

Съвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи

Съвместно изявление на индустрията за тавана на инфрамаргиналните приходи

До 30 април 2023 г. Европейската комисия и държавите членки са упълномощени да извършат преглед на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. С този регламент бяха въведени редица извънредни мерки за справяне с високите цени на енергията, включително прилагането на тавани на инфрамаргиналните приходи на пазара на електроенергия.

В тази връзка пет европейски асоциации, представляващи електроенергийния сектор на Европа призовават държавите членки да прекратят прилагането на ограниченията за инфрамаргиналните приходи до 30 юни, както е предвидено в регламента от 6 октомври, а съзаконодателите на ЕС да гарантират, че ограниченията на приходите остават извън обхвата на настоящата реформа на устройството на електроенергийния пазар.

Както предупреди общността на експертите от електроенергийната индустрия, прилагането на таван на инфрамаргиналните приходи беше изключително разнородно в Европа. Това доведе до драстично увеличаване на разходите и в някои случаи до излизане от пазара на участниците в някои държави, като по този начин ограничи възможностите за потребителите.

Националното прилагане на таваните, включително тяхното ниво и засегнатите технологии, създаде мозайка от правила. Най-драстичните ограничения оказаха драматично въздействие върху ликвидността на някои национални форуърдни пазари, което от своя страна направи хеджирането от страна на потребителите по-трудно и по-скъпо, което включително затрудни ефективното диспечиране на възобновяеми енергийни източници.

В по-широкия контекст на кризата в енергийните доставки, климатът на несигурност, създаден от мерките, вече се отрази негативно на инвестициите, които са необходими за енергийния преход и на растежа на пазарно ориентираните договори за споразумения за изкупуване на енергия от възобновяеми източници. Това застрашава дългосрочната сигурност на доставките и постигането на националните и европейските цели за декарбонизация.

С оглед на това няколко държави членки вече започват да изразяват желанието си да премахнат ограниченията за инфрамаргинални приходи. Индустрията изразява твърдото си убеждение, че възстановяването на доверието на инвеститорите ще изисква:

  • постепенно премахване на тези извънредни мерки до 30 юни 2023 г., както е определено в Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета на ЕС – освен ако не се намерят убедителни доказателства, че ползите от тях далеч надхвърлят отрицателното им въздействие върху инвестиционния климат и правилното функциониране на пазара на електроенергия.
  • анализиране на административната тежест, поета от публичните органи и участниците на пазара в резултат на предизвикателствата при прилагането, по-специално поради сложността при възстановяването на ефективните пазарни приходи от произведената енергия.
  • извличане на поуки от въздействието, което ограниченията на инфрамаргиналните приходи са оказали върху ликвидността на пазара и инвестициите в техните юрисдикции.

Постигането на въглеродна неутралност до 2050 г. по икономически ефективен начин е огромно предизвикателство, но е постижимо. За да се постигне това, е необходимо да се възстанови стабилната пазарна и регулаторна рамка, за да се даде увереност на инвеститорите в бъдещето на европейския пазар на електроенергия.

EFET – European Federation of Energy Traders

Europex – Association of European Energy Exchanges

Eurelectric – federation of the European electricity industry

SolarPower Europe – The association for the European solar sector

WindEurope – European association of the wind industry

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: